Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

İlim ve Cehalet Savaşı


İlim ve cehalet savaşı 
Tarihte birtçok savaşlar olmuştur. Bazı örnekler verecek olursak; Dinler savaşı (Hırıstiyan-İslam-Yahudi. vs.), Sınıf savaşları (Kominizm-Kapitalizm), Azınlık savaşları. vs.vs. vs.. Hz.Muhammed yaşamında; Haşimi ve Emeviler savaşı vardı. Bu savaşın nedeni inanmak ve inanmamak yani Hakk ile Batıl dı. Hz.Muhammed’in Hakk’a yürümesinden sonra ise sünni ve Alevi savaşı vardır. Bu savaşın nedeni ise ilim ve cehalet savaşıdır. 

Neden ilim ve cehalet savaşı? 
Şahı Merdan Ali, „Cehaleti ilimle geri çevirin“ derken; Olgunluğun, erdemliğin, ilim ve irfan sahibi olmanın yolu, okumaktan geçer ve dolayisiyle de okumanın önemini vurgulamıştır.

Yol sahiplerinden ve önderlerinden bazı örnekler:
1- Hz.Muhammed 
» Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum...
» Ben ilmin şehriyim Ali o şehrin kapısıdır.. ilim dileyen kapıya gelsin.

2- Şahı Merdan Ali 
» İlim maldan hayırlıdır: İlim seni korur, malı sen korursun. Mal vermekle azalır, ilim öğretmekle artar. İlim hakimdir, mal ise mahküm. İlim sahibi cömert olur, mal sahibi cimri olur. İlim ruhun hakimidir. İlim sahibi cömert olur, mal sahibi cimri olur. İlim ruhun gıdasıdır, mal ise cesedin gıdasıdır. Mal uzun zaman sürecinde tükenir, ilim uzun zaman sürecinde tükenmez ve eksilmez. İlim kalbi aydınlatır, mal ise kalbi katılaştırır. İlim peygamberlerin mirasıdır, mal ise eşkıyaların mirasıdır.

3-Hacı Bektaş-ı Veli
» İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. 
 

Hz.Muhammed ve Şahı Merdan Ali sürekli ilmi ön plana çıkarmışlardır ve büyük bir değer vermişlerdir.  

Sıfın savaşında Şahı Merdan Ali ve Muaviye arasındaki savaşda; Muaviye yenileceğini görünce çareyi hile yapmakta bulur ve Kur’an’ın sayfalarını mızrakların ucuna takarak askerleri etkileyip, Şahı Merdan Ali’ye darbe vurmak ister. Ama Şahı Merdan Ali orda şunu dile getirmiştir. Onlara inanmayın gerçek Kur’an benim (Kur’an’ı Natık (Konuşan Kur’an) demiştir. Burda çıkarılması gereken mesaj, ilim irfan insanda, insanda gizli mesajıdır. Ne yzık ki insanlar, bu mesajdan gereken dersi çıkaramamışlardır dolayısıyla darbeye uğramışlardır.  

Yine Hz.Muhammed ve Şahı Merdan Ali zamanında cemaatın toplandığı yerlerde yani ibadet evlerinde; Insanlara aydınlatma mesajları verilmiştir. Birlik ve beraberlik mesajları verilmiştir. Sevgi ve hoşgörü mesajları verilmiştir. Lakin bu durum Hz.Muhammed ve Şahı Merdan Ali’den sonra, Emeviler döneminde ise; Bu ibadet evlerinde Allah’ın peygamberine ve O‘nun Ehl-i Beyt’ine haşa haşa lanetler okutturdular, küfürler ettirdiler. Bu ihanete ve zülme uymayanları ise, kılıçtan geçirildi.   

Peki günümüzde yani 21’ci asırda insanlığın, erdemliğin hat safaya çıktığı bir dönemde camilerde neler oluyor?. Hangi islam ülkesine (Islam diyorum ama sözde islam gecinenlerdir, aslında islamla hiç bir alakası da yoktur) bakarsanız bakın, tek bir manzara görürsünüz. Her Cuma namazından sonra eylemler gerçekleştirilir. Bu eylemler; Ister Yahudileri protestosu olsun, ister diri diri insan yakmalar olsun, ister insanları katletme olsun, ister başka bir neden olsun. Şahid olduğumuz olay camilerde örgütlenip, galyane getirip şiddet eylemleri yapılmaktadır.   

Şimdi bu noktada sormak gerek. İbadet eden, Hakk’ı çağrışan, Hakk’ı zikr eden, ağzı dualı olan bir insanın kalkıp böyle bir girişimde bulunması hak mıdır yoksa batıl mıdır? Benim görüşümce batıl oğlu batıldır. Yani cehaletin ta kendisidir. Çünkü ilim dediğimiz akıl ve mantık dışı tamamen hislere dayalı ve ne yaptığını bilmeyen sadece emirleri yerine getiren kula kulluk eden birer askerdirler. Bu konularda değerli Yaşar Nuri Öztürk ve son zamanlarda Zekerya Beyaz’ı da buna ekliye biliriz. Isyan etmekteler, bu yapılanların islamla bağdaşmadıklarını avazı yettikçe bağırmaktalar.  

Şahı Merdan Ali; „Cehaleti ilimle geri çevirin“ derken, ibadet evleri; İbadet, bilim, hoşgörü evleri olması gerektiğini vurgulamıştır. Lakin günümüz camilerinde; İbadet, ilim ve hoşgörü yerine fetva veren, kan döktüren, insan yaktıran, Hakk’ın yarattıklarına kıyıp eziyet etme hücreleri olmuştur. Daha fazla cami yapma yerine; İlk okullardan fakülteye kadar ilim yuvaları yaptırılsın.  

Özetlersek: Hz.Muhammed ve Şahı Merdan Ali islamı, günümüzde islam ülkelerinde ki yaşadığımız ve gördüğümüz islam değil, çünkü bu manzaralar insanı ürkmektedir. Allah adına cihat, Allah adına fetvalar vermek, kendi kendini imam veya peygamber veya Allah tarafından kurtarıcı olarak göderildiklerini iddia edenler, Allah adına kan dökmeler vs. Bu mu islam dini? Hani islam dini barış, insanların bir orman gibi huzur ve mutluluk içinde yan yana yaşama felsefesiydi. Ne oldu da bu felsefe kan, şiddet, terör, insan haklarını ihlal eden, korku sacan bir felsefe haline geldi.  

Evet. Buda bize gösteriyor ki, günümüzde islamız diyenlerin islamla bir alakalarının olmadığıdır tamamen islam adı altında Emevi kültürü ve yaşamını hayata geçirilmektedir. Bize düşende Emevi örf adet yaşam biçimini ve islamı birbirinden ayrı tutup ve bu şekilde algılamaktır.   

Dolayısiyle Hz.Muhammed ve Şahı Merdan Ali islamı: Eşit haklara ve hukukun üstünlüğünü esas alan islamdır. Akıl ve mantığa dayanan islamdır. Allah adına; kan döken, fetvalar yazan, korku saçan, şiddet uygulayan, insanları sürü sayan, bu islam, Emevilerin islamıdır, bu dini kılıç zoruyla benimseyenlerin islamıdır ve Allah ile aldatanların islamıdır. İslam dinini intikam ve kin üzerine oturtan, talan ve soygunlara alet eden, bağnaz ve yobazlık üzerine kurulu olan ve akıttığı kana bir türlü doymayan islam, Muhammed Ali islamı değildir ve olamaz da. Diri diri insan yakan, din adına fetva verip iftira atan ve katliamlara davetiye çıkaran, mazluma ah çektiren, kendi dışındaki tüm insani değerleri red eden yok sayan anlayış Muhammed Ali islamı değildir ve olamaz da.  

Son söz olarak; Daha fazla cami yapma yerine yapılan camilerin azaltılması; İlk okullardan fakülteye kadar ilim yuvaları yaptırılsın.  

 

İlim hakimdir, mal ise mahküm. Şahı Merdan Ali
=Seyyid Hakkı=

 


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...