Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Şahı Merdan Ali’nin batın-i yorumu

Şahı Merdan Ali’nin batın-i yorumu
Şahı Merdan Ali bilgelikte, yiğitlikte, cesurlukta, fedakarlıkta üstüne insan yoktur. Şahı Merdan Ali, sadece yaşadığı süre içerisin de değil, onu takip eden yüzyıllarda da zalimin korkusu, mazlumun dostu olmayı sürdürmüştür. 

Yer gök tufanken, yani karalar yokken yeşil bir kubede bir nur vardı. Cebrail uzun dönüşlerden sora Allah’ın izniyle kubbeye konabildi. Ve oradaki nura bürünmüş kadına sordu.“Siz kimsiniz. Kadın yanıtladı. Başımdaki taç Muhamed Mustafa, belimdeki kemer Ali-el Mürteza, kulağımdaki  küpeler Hasan ve Hüseyin, ben  ise, Fatıma-tül Zehra“  dedi. 

Anadolu Alevilerin  an­latımlarına baktığımızda ilahi bir gücün  varlı­ğını görmekteyiz. Akraba olan Şahı Merdan Ali ve  Hz.Muham­med varoluş ötesine aittirler. Öyle ise, bu ışık parçası büyük babalarına, oradan da  ikiye bölünerek babalarına bölü­nmüştür. Bu ışık Hz.Muhammed’den kızı Fatıma Ana’ya, Şahı Merdan Ali’den de oğull­arı Imam Hasan ve Imam Hüseyin’e geçmiştir. 

Aleviler, genel olarak Şahı Merdan Ali’yi gerçek Kabe olarak kabul etmektedirler. Bunun içindir ki ibadet Mekke istikametine dönüle­rek yapılmamalı­dır. Çünkü Şahı Merdan Ali Allah’nın gerçek evi­dir(Bey­tullah). Bu nedenle bir Alevi için Hac’a  gitmek diye bir zorunluluğu yoktur. Şahı Merdan Ali’yi, Allah’ın aynası, yer yüzündeki tecellisi olarak görülür.  

Alevilerin ileri sürdüğü, Şahı Merdan Ali Allah’nın prototipi’dir. Allah’ın yeryüzündeki açılımıdır, kavramındaki anlam, Şahı Merdan Ali’yi tanrılaş­tırmak değil, Allah’ın insanda görünümü „Hakk adem­de, Mümünün kalbinde“ gibi kavramlar  nedeniyle söylenmiştir. Işte yukarıdaki deyimlerdende anlaşılacağı gibi Allah’ın sıfatlarını Şahı Merdan Ali’de görmektedirler. Hiç bir Alevi, sunni islamın söylediği gibi Şahı Merdan Ali’yi Allah  olarak görmemektedirler. Her Alevi bilmektedir ki, Şahı Merdan Ali’de yaratılmış bir beşeri kuldur. Yunus Emre bu konuda şöyle demektedir, „Yaratı­lanı severim, Yaratandan  ötürü“ söyleminde, aynı anlamı gel­mek­tedir. Kamil insan olanın yeteneklerinden, bilgisinden kayna­klanan bir sıfattır.    

Şahı Merdan Ali, Kamil insan prototipidir. Böylesi bir kişiliğe sahip olması nedeniyle, yeryüzündeki ve gökyüzündeki her şeyi bilir yani iki cihan ilmine sahiptir. Şahı Merdan Ali’nin bu yüceliği, Hz.Muhammed’in mirac’a çıkışı ve Kırklar Cemi’ne uğraması sırasında, Kırklar’ın kimler olduğunu sor­duğunda.

Şahı Merdan Ali.“Bize Kırklar derler.“
Hz.Muhammed, Ulunuz kim? 

Şahı Merdan Ali; „Küçüğümüzde uludur, büyüğümüz de uludur. Birimiz kırkımız, kırkımız birimizdir.“ 

Hz.Muhammed; Nişan­ınız nedir? 

Şahı Merdan Ali; Neşter ile kolunu kesti. kırkından da kan aktı.
 

Daha sonra  Hz.Muhammed Selman’ın getirdiği engür tanesini ezdi ve kırklara dağıttı, kırklar doluyu içip mest oldular ve semah ibadetine kalktılar.   

Şahı Merdan Ali’nin özellikleri  
» Şahı Merdan Ali, var oluş ötesi bir varlıktır, “Konuşan Kur’an” bilinir.

» Şahı Merdan Ali, Allah’ın bütün özeliklerini (güzeliklerini) kendinde taşıyan bir beşer insandır-melektir.

» Şahı Merdan Ali, bütün peygamberlerle bir melek olarak gelip-gitmiştir, Hz.Muhammed ile ise, bir insan sıfatnda gelmistir. 

» Hz.Muhammed ile bir nurdan var olmuşlar. 

» Zalime düşman, mazluma dost.  

» Şahı Merdan Ali, var oluş ötesi bir varlıktır, “Konuşan Kur’an” bilinir. 

» Şahı Merdan Ali, bütün peygamberlerle bir melek olarak gelip-gitmistir, Hz.Muhammed ile ise bir insan sifatında gelmiştir. 

» Hz.Muhammed ile bir nurdan var olmuşlar.

» Zalime düşman, mazluma dost.        

» Islamiyetin yayılmasını sağlayandır. 

» Binbir sıfatla (donla) gelip gitmiştir.

» Sabırlı, Insan üstün güzel ahlaka sahipliği, sabır Şahı Merdan Ali’nin en büyük silahıdır.

» Gayp erenlerdendir.   

» Büyük ilim sahibi olması ve ilmini insanlarla paylaşması, ilmi iyi anlayıp halkın yararına kullanması. 

» Şahı Merdan Ali’nin özelikleri; Insani ahlak, yiğitlik, cesurluk, haksıza düşman mazlumdan yana, cömertlik, yardım sever, erdemlik, vefa, olgunluk, yola bağlılık konusunda güvenilir olmak. 

» Gönüllere taht kurmuş Allah’ın, insan sıfatındaki meleği.

» Alevi temel ahlak ilkesi olan “ Eline diline beline sahip olmak” anlayışı Şahı Merdan Ali’de simgelenir. O’nu 1400 yıllık tarih boyunca bu yolun, ana ilkeleri haline getirir.

» Gereksiz ve yanılgılı konuşmamaya özen gösterip, barış ve hoşgörülü olmayı telkin etmektedir.  

» Kul hakkını kutsal görür ve değer verir.

» Insanlara aynı nazarda bakmak; kimsesizleri, yetimleri, dulları, köleleri, yaşlıları, bedensiz özürlüleri ve caresizleri korumak ve sahip çıkmak. 

» Dünyavi tutkulardan uzak, insani bir kisiliğe sahip olmak.    

» Milyonlarca insanın “Medet ya Ali” dedirten, onlara umud olan. 

» Olağanüstü özeliklere sahip olması, bir deha, bir evliya, din adamı, hem arı-hemde arıtıcı, hem zengin-hemde yoksul. Hem asker-hemde kahraman, hem halife-hemde bir işçi-köylü, hem toplumsal-hemde siyasal bir önder, hem hatip-hemde bilgisine kalemine erişilmez bir yazar, hem zahir-hemde batini bir sır, hem başta-hemde sonda, hem insan-hemde bir nur, hem yaratanın nuru-hemde yaratılmış fakir bir kul, tek kelime ile Allah’ın veliyullahı.

» Eğer denizler mürekep, bütün ağaçlar kalem olsa, Adem oğulları yazıcı olsa, Cin tayfasıda hesap tutsa, Şahı Merdan Ali’nin faziletlerini tamamlıyamazlar.

» Şahı Merdan Ali’yi seven saadete erişmiştir, Şahı Merdan Ali’yi sevmek imandan gelir.

» Şahı Merdan Ali’nin adeletli oluşu, Hakk terazisini hep doğru tutan.

» Ben müminlerin emiriyim; yoksulun yediğini yemeli, giydiğini giymeli ki yoksul olanlar hallerinden utanmaya ve şükretsinler.

» Şahı Merdan Ali, Evrenin aynasıdır.  

» La fetta illa Ali, la seyfa illa Zülfükar.

» Miraclama’ya giderken Hz.Muhammed’in yoluna yatan aslan Şahı Merdan Ali’dir.

» Pirlerin, Evliyaların şah’ı.

» Hakk’a tam teslim olmuş, hikmetine, evliyaların ve ermişlerin akıl, sır erdiremediği bir veliyullah.

» Turnalar şah-ı; sevenlerinin bağrı yanıktır, ağıt, deyiş, beyt v.s.acıyi dile getirme anlamında söylenmiştir.

» Bütün güzeliklerde Şahı Merdan Ali görünür, Şahı Merdan Ali vardır. 

» Yüz yıllardır Alevi ozanlarının, erenlerinin,evliyaların met hine doymayanların anlatıkları “hikmetinin sırrına varamadık ya Ali” demeleri haykırmaları.

» Şahı Merdan Ali, adeletli bir uygulayıcıdır. Dört kapı kırk makamın sahibi. Eline diline beline sahip olma ilkelerin Piridir.

» Biz ezelden beri (kalu Bela) Hakk dini’ni savunuyoruz. Diğer semavi kitaplardada yazılıdır Şahı Merdan Ali.    

» Şahı Merdan Ali hakkında dile getirilen, anlatılan okyanus kadar bilginin ve erdemin sadece bir kaç damlası anlatılmıştır yorum edilmiştir.

» Şahı Merdan Ali’nin sırrına erişilmesi çok zor olan bir hazinedir.
 

Şahı Merdan Ali’yi kalemler yazmakla bitiremez. O’nu diller okuyarak tam anlatamaz. Arada bir dalar gidersiniz. Acaba bağlama olmasaydı Anadolu’nun müziği, çoşkusu böyle zengin olabilir miydi? Beyitler, deyişler o zaman böyle etkileyici olur muydu? Bağlama olmasaydı Anadolu ibadet müziğinde büyük bir eksiklik olurdu. Tuzu katılmamış yemek gibi çok lezzetsiz olurdu. Şahı Merdan Ali olmazsa, Alevilikte böyle içi boş bir Alevilik olurdu. Şahı Merdan Ali’siz bir Alevilik ne oluşabilir, ne anlatılabilinir, nede düşünülebilinir. Şahı Merdan Ali sevgisi, Aleviliğin sadece lezzeti değil, ayrıca onun izzeti ve ikramıdır. Onun kemali ve erdemidir. Onun Alfabesi, onun okulu, onun diplomasıdır. Alevilik onunla güzel olur, onunla güzel görünür, onunla savunulur ve onunla yaşanılır. Şahı Merdan Ali’nin yeri bugünkü görünen dünya haritasında belki hak ettiği yer değildir ama o sevenlerinin kalbinde büyük bir yer edinmiştir. Elbette gönüllü bir yer edinmedir bu. Arife tarif gerekmez, Onu sevmek bir Rızalık (Gönüllülük) işidir.  

Şahı Merdan Ali çoçuklarını topluyor ve soruyor; kim yol ve erkanı iyi biliyor? Kimisi ben bir haftada, biri der bir ayda, biri der iki haftada v.s. Imam Hüseyin der ki ben bir saniyede tarifini yaparım. Şahı Merdan Ali sorar ya Hüseyin nasıl yaparsın? Babası Şahı Merdan Ali’ye sorar yolmu ulu yoksa sen mi ulusun? Şahı Merdan Ali dara kalkarak şu cevabı Imam Hüseyin’e verir; taabi ki yol uludur der.
=Seyyid Hakkı=

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...