Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Önder Olmak- Yönetici Olmak


Önder Olmak-Yönetici Olmak
Önder veya yönetici olmak güzel bir olgudur. kimine doğuştan, yaratılıştan gelen bir özelliktir, bazende önderlerin zamanla yeteneklerinin açığa çıkmasıyla ortaya çıkarlar. Önderlik ve yönetmenlik büyük bedeller gerektiriyor. Sarsılmaz bir inanç, yenimez bir irade kısacası tartışılmaz bir kararlılık gerektiriyor.

Bu öncülüğün de kendisine göre kuralları ve özelikleri vardır. 1-Toplumun birlik ve beraberliğini sağlamak 2-Kin, kibirden, benlikten, ikilikten arınmış olmak 3-Soğuk kanlı olmak, hisleri ile hareket etmemek 4-Cesur ve önemli kararlar vermek 5-Toplumun her alanını kuçaklamak ve hitap etmek ( örneğin; Özürlü insanlar, Hastahaneler, Ceza evleri, Fakir ve kimsesiz insanlara önemli olan manevi desteği sunmaktır.) 6-Sözünün eri olmak, topluma örnek kişi olmak 7-Topluma güven vermek, umud olmak, güvenini kazanmak v.s. daha çok özelikler eklenebilinir.

Önderlik emek vermeyle gerçekleşir. Kendisini önemli sorun ve sorularla eğitmeyen kişinin önderliği tartışılır. Önderlik çalışmak ile olur. Herkesten daha fazla çalışmak olur öyle sıradan önderlik olmaz. Önderlik kendi içinde bir disipline sahip olmalıdır. Yılmadan yanlışları düzeltmek, bunun aksisi yani pes etmek önderliğin Kitabında yoktur.

Doğru olanı, doğru bildiklerini ısrarla, inatla, kararlılıkla savunmaktır. Önderlik kendi doğrularına inanmakla beraber, başkalarının doğrularını kendi doğrularıyla karşılaştırmaktanda çekinmez. Eğer yanlış bir karar almışsa bu yanlışın özeleştirisini vermekten kaçınmaz. Burda yanlış bir mana çıkarmanı anlamı olmamalı. Neden? Önderlik ile diktatörlük karıştırılmamalı.

Çünkü bizim önderlik anlayışımızda diktatörlük mahküm edilmiştir. Önderlik toplumun bugünkü konumlarını belirlerken aynı zamanda da geleçeklerini de şekillendirirler-planlarlar. Bu manada sorumlulukları çok büyüktür. Önderlikte budur zaten. Önderlik-yönetiçilik emek, çaba, çalışma, yoğunlaşma, fedakârlık, disiplin, üretkenlik, kararlık, inanç, irade, alçak gönüllülük, erdemlik v.s. ilkeleri etrafında şekillenerek hak olanı savunur ve bütün haksızlıkları reddeder.

Önderler ve yönetici önce kendilerini irşad eder ve yetkin hale getirir. Bu önderler daha sonra kendi insanını irşad edip yetkin hale getirir. Bu insanların eğitimi için iki imkan vardır. 1-Yönetici bilimsel yoldan eğitimi sağlar. 2-Inanç önderleri (Seyyidler) ise dini babında eğitimi-hizmetini sağlar. Hele hele geçlerimiz sadece pratikte değil aynı zamanda teoritik yönde de egıtimi sağlanmalı. Bu eğitim bu iki çizgi doğrultusunda olunca, o zaman sorumluluk iki kuruma düşüyor.

Buda Yönetim ve Seyyidlik kurumlarıdır. Bu kurumlar arasındaki komunikation ve Dialoğ oldukça sağlam olmalıdır. Kurumlar bu kreterleri yerine getirmedikleri taktirde kurumlar zedelenir ve işlevlerini yetirirler. Amaç insanların beklentilerine cevap vermektir. Önderlik-yöneticilik Inançla Kültürü birleştiren, iyi ile kötüyü uzlaştıran, Insani değerlere sayğı gösteren iyi bir yönetcidir önderdir. Bu bağlamda Kıblesini Aleviliğin özüne çevirenlerin demine Hü.
=Seyyid Hakkı=  

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...