Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

15- Tığlanan Kurbanın Meydana Getirilişi Hizmeti


3.6. Tığlanan Kurbanın Meydana Getirilişi Hizmeti: 

DAYANAĞI:

Bakara 3-5; Tevbe 111,112; Enbiyâ 49; İnsan 7-10. (Ek: 22)

 

TARİHÇESİ:

Yol’un kuruluşundan beri bu hizmetin icrâ edildiği söylenmektedir. Bu erkânın icrâsını Kurbancı yerine getirdiğinden, hizmetin Pîri olarak, İmâm Ali Rızâ kabûl edilmektedir.

 

AMAÇ VE ANLAMI:

Kurbanın tığlanmış olarak tam ve eksiksiz şekilde âyin-i cem erenlerinin görüşüne ve rızâsına sunulması ile kurbanın pay edilmesi hususunda destûr alınmasıdır.

Aynı zamanda cemde bulunmayan canlar ve daha önce geçmiş (vefât etmiş) canlar ile eren ve evliyânın ruhları için kurbandan ayrılan bir payın ocağa (Ocak bulunmayan evlerde ise ayak dokunmayacak bir yere) atılması ile anılmaları olayıdır.

Amaç, cemde bulunmayanları anmak, geçmişler ile erenleri yâdetmek; onlara iyi dilek ve duâ göndermektir.

 

Anlamı ise, Kırkların, bir üzüm tanesinin suyundan biri içip cümlesinin hayran olduğu gibi, bu bir lokma ile tüm Gâib Erenlerin kanmasının dilenmesidir. Ayrıca, bu erenlerin ruhlarını âyin-i ceme dâvet etmektir. 

 

İCRÂSI:

Kurbancı, derisinden ayrılmış kurban bütün olarak elinde olduğu halde Meydana gelerek dâra durur ve hizmet duâsını alır.

Bu sırada Meydana konan tablanın üstüne kurbanı bırakır. Diz üstü oturup “Erenler hayır himmet...” diyerek, elindeki bıçakla kurbanın sağ ön koltuk altından küçük bir parça keser. Bıçağı kurbanın üzerine bırakır. Ayağa kalkar. Yüzü Pîr’e dönük olarak, kestiği parça sağ elinde, sol eliyle de sağ eli kavrayarak dâra durur ve “Bu lokma Gâib Erenlerin payı” der.

Pîr “Allah Allah! Bu lokma Gâib Erenlerin hakkı ola! Cümlesi bu lokmadan kanmış, azîz rûhâniyetleri haberdâr ola! Cümlesinin hayır himmetleri, safâ nazarları üzerimizde, ruhları cemimizde hazır ve nâzır ola! Gerçeğe Hû!..” diye duâ eder.

Kurbancı, bu lokmayı ocağa sunar (atar).

Dâra durur.

 

Pîr, hizmet duâsını okur. 

Carı çalınır. Pîr, hizmet ve dâr duâsını okur.

 

Kurban, pay edilmek üzere mutfağa alınır ve Kurbancı tarafından Lokmacı (Kara Kazan)’ya teslîm edilir.

 

HAZIRLAYAN:
ÇUBUK YÖRESİNDE ERKAN
Alper ÇAĞLAYAN
Ankara-2002Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...