Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

25- Dem Hizmeti3.10.2. Dem Hizmeti:

 

 

Sâkî, demi (genellikle üzüm suyudur, şerbet ya da meyve suyu da olabilir) büyücek bir tas içine koyarak postuna oturur. İki fincandan birini doldurur ve kalkıp Meydanda dâra durarak Tercümânı’nı okur:

 

“Destûr-i Şâh! Erenler râhine geldim, gözlerim kanlı yaştır. Pîrim Kırklar içinde Aliyyü’l-Murtezâ baştır. Sadhezâren lânet olsun ol Yezîd’in bağrı kara taştır. Er cemâl-i Muhammed, pîr kemâl-i Şâh Hasan ve’l-Hüseyin. Allah’ı bir bilelim, verelim Muhammed-Ali ve Ehl-i Beyte salavat.”

Canlar, salavat getirir.

Sâkî, Pîr’e hitâben “Gâib erenlerin hakkı” der.

Pîr, Âşıklar, sâdıklar, yanıklar, uyanıklar, âyin-i cem erenleri; Gâib Erenler’in himmetleri, safâ nazarları üzerimizde hazır ve nâzır ola. Allah cümlemizi darda-bunda koymaya. Gâib Erenlerin hakkı yerine vâsıl ola. Rûhâniyetleri cemimizde hazır ola. Dil bizden, nutuk Hünkâr’dan ola... Gerçeğe Hû duâsını yapar. (Cemde Mürşîd varsa, bu hizmetteki tüm duâları Mürşîd yapar.)

Sâkî, elindeki doluyu ocakta yanan ateşe serper. (Ocak bulunmayan cemevinde ise Sâkî, özüne doğan bir dervîşe sunar.) Sâkî, tekrar Meydanda dâra durur. Pîr, hizmet duâsını okur.

Yerine oturan Sâkî, yeniden bir dolu doldurur ve Pîr’den destûr aldıktan sonra “Önce sâkî, sonra bâkî, bu da kadehkâr’ın hakkı. Pîrim hayır-himmet eyle” der. Pîr, “Himmet ceddimden ola!” diye duâ edip izin verdikten sonra Sâkî,  doluyu nûş eder (içer).

Daha sonra, yeni bir dolu doldurarak Meydanda dâra durup, duâsını alır. Sağ köşenin (Mürşîd postundaki Pîr’e) dolusunu verir. (Önünde diz çöker, sâkînin elindeki kadehi Pîr veya Mürşîd de tutar ve duâ ettikten sonra içer).

Sâkî, Meydanda dâra durup hizmet duâsını alır. Sonra aynı şekilde sol köşenin de (Rehber postunun) dolusunu verir ve hizmet duâsını aldıktan sonra postuna oturur.

Müsâhipli olmak koşuluyla, Sâkî’ye yardımcı olmak üzere iki bacı gelerek dâra durup duâlarını aldıktan sonra Pîr, dâra duâ eder. (Dem hizmetinin bundan sonraki kısmında “Kalmış Gönüllerin Dolusu”na kadar canlar edeb-erkân üzere değil, rahat otururlar.)

Bu iki bacı, halkadaki canlara ve hizmet sâhiplerine dem sunarlar. (Halka dışındaki canlara dem verilmez. Sadece, postları halka dışında bulunan hizmet sâhiplerine dem verilir. Halkadaki canların aldığı demden, tüm canların kandığına îtikat edilir.)

Dem bitiminde, Sâkî, Sâkî Yardımcılarının dolularını verir.

Pîr, Meydanda dâra duran Sâkî yardımcılarının hizmet duâsını okur. Sâkî Yardımcıları Meydandan çekilirler.

Sıra “Hizmet Sâhiplerinin Dolusu”na gelmiştir.

Önce Gözcü Meydana gelir. Sâkînin önünde diz çöker. Niyâzlaşarak dem payını alır, Meydanda dâra durur. Pîr, hizmet duâsını eder. Gözcü, elindeki doluyla Pîr’in önüne varır, diz çöker, Pîr duâ eder ve demden bir yudum aldıktan sonra Gözcü’ye verir. Gözcü nûş eder. Meydanda dâra durur. Pîr, hizmet duâsını okuduktan sonra elindeki kadehi niyâzlaşarak Sâkî’ye teslîm eder ve Meydandan çıkar.

Aynı şekilde Pazvant (Yasavul), Kara Kazan (Lokmacı), Pabuççu ve Kadıncık Ana gelerek dolularını alırlar.

Sâkî, “Kalmış Gönüllerin Dolusu”nu vermek ve tüm canlardan râzılık almak için elinde bir dolu olduğu halde Meydanda dâra durur: “Erenler gâzi. Elimde yok okka, terâzi. Kimine az verdim, kimine çok; kimine hiç vermedim. Geride kaldı birazı. Oldunuz mu hakkınıza râzı? Râzı olmayan varsa, elimdeki doluyu vereceğim, yalvarıp yakarıp râzı etmeye çalışacağım. Kalmış gönüllere mürüvvetim var. Erenler mürüvvet!..” diye üç kez yineler.

Canlar râzı olduklarını belirtmek için “Allah, eyvallah derler.

Pîr, “Allah Allah! Cümle uman, küsenlerin, kalmış gönüllerin olsun. Cümlesi bu doludan kanmış olsun. Hakk, Muhammed, Ali cümlemizden hoşnut ve râzı olsun. Dil bizden, nutuk Hünkâr’dan olsun. Gerçeğe Hû!..” diye hizmete duâ eder.

Sâkî, elindeki doluyla Pîr’e gider, önünde diz çökerek oturur ve Pîr’e sunar.

Pîr, “Allah Allah! Dolunuz kabûl, murâdlarınız hâsıl ola! Allah dildeki hayır dileğinizi , gönüldeki murâdınızı vere. Dil bizden, nutuk ceddimden ola. Gerçeğe Hû!..” diye duâ ettikten sonra yarısını kendisi, yarısını da Sâkî’ye vererek nûş ederler.

Sâkî, Meydanda tekrar dâra durur.

Pîr, hizmet duâsını okur. Sâkî yerine oturur.

Carı çalınır. Pîr, hizmet ve dâr duâsını okur.


HAZIRLAYAN:

ÇUBUK YÖRESİNDE ERKAN
Alper ÇAĞLAYAN
Ankara-2002Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...