Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

40- EKLER 2. KISIM
EKLER 2. KISIM

 


(BİLGİ İÇİN SUNULAN ÂYETLERİN TÜRKÇELERİ, ERKÂNDA HİZMETLER VE GÖREVLİLERİ)

 

 

14- GECE İBÂDETİ İLE İLGİLİ ÂYETLER:

      Bakara: 58, 195, 238

      A’raf: 161

 

      İsrâ: 78-79    

 

      Furkan: 64

      Secde: 16

      Fetih: 10, 18

      Zâriyat: 17, 18

      Tûr: 48, 49

      İnsan: 25, 26

      Müzzemil: 1-8, 20

 

15- MÜSÂHİPLİK İLE İLGİLİ ÂYETLER:

      Nîsa: 33

      Enfal: 63, 72, 73, 74, 75

      Tevbe: 71, 100, 111

      Sebe: 46

      Fetih: 10, 18, 19

      Hadîd: 11, 12

      Haşr: 9

 

               

 

16- KAHVECİ HİZMETİNİN DAYANAK ÂYETLERİ:

      Bakara: 168, 172

      Mâide: 87, 88

      Nahl: 114

      Meryem: 62, 63

 

      Mü’mîn: 64   

 

 

17- CEM BİRLEME HİZMETİNİN DAYANAK ÂYETLERİ:

      Furkan: 64

      Mümtehine: 12

      İnsan: 25, 26

 

18- CARICI HİZMETİNİN DAYANAK ÂYETLERİ:

      Mâide: 100

      Vâkıa: 77, 78, 79

      Müddesir: 4, 5

 

19- SIRSUYU HİZMETİNİN DAYANAK ÂYETİ:

      Enbiyâ: 30

 

20- DELÎL (ÇERÂĞ) HİZMETİNİN DAYANAK ÂYETLERİ:

      Nûr: 35, 36, 37

 

21- KURBAN HİZMETİNİN DAYANAK ÂYETLERİ:

      Meryem: 62, 64

      Hac: 32, 34, 36, 37

      Sâffât: 102’den 111. âyetin sonuna kadar

      Kevser Sûresi: (Tamamı)

 

22- TIĞLANAN KURBANIN MEYDANA GETİRİLMESİ HİZMETİNİN DAYANAK ÂYETLERİ:

      Bakara: 3, 4, 5

      Tevbe: 111, 112

      Enbiyâ: 49

      İnsan: 7-10

 

   

 

23-KARA KAZAN (LOKMACI) HİZMETİNİN DAYANAK ÂYET-LERİ:

      Bakara: 58

      İnsan:8, 9

      Hac: 32, 34, 36, 37

 

24- ERKÂNDAN GEÇME HİZMETİNİN DAYANAK ÂYETLERİ:

      Tarîk: 1-4

      Fetih: 18-20

 

25- NAZ-NİYÂZ, DEM HİZMETİNİN DAYANAK ÂYETLERİ:

     Nahl: 67

     Muhammed: 15

     İnsan: 5-6, 14-18, 21

26- YÜREK LOKMASI HİZMETİNİN DAYANAK ÂYETLERİ:

     En’am 118

     Bakara 168, 172

     Mâide: 87, 88

     Nahl: 114

     Mü’mîn: 64

     A’raf: 31

 

27- Mİ‘RÂCLAMA-TEVHÎDLER-KIRKLAR SEMÂHI HİZMETLERİ-NİN DAYANAK ÂYETLERİ:

    İsrâ: 1

    Necm:5-18

 

28- KERBELÂ SEMÂHI HİZMETİNİN DAYANAK ÂYETLERİ:

     Ahzab: 57

     Şûrâ: 23

 

     Fecr: 27-30   

 

 

29- SAKKA SUYU HİZMETİNİN DAYANAK ÂYETLERİ:

     Şûrâ: 23

     İnsan: 15, 16, 17, 18

     Ahzab: 56, 57

 

30- SOFRA HİZMETİNİN DAYANAK ÂYETLERİ:

     Bakara: 168, 172, 173

     En’am: 118, 119, 142

     A’raf: 31, 32

     Nahl: 114

31- TARÎK-İ MÜSTAKÎM’DE (ERKÂN’DA) HİZMETLER VE GÖREVLİLERİ

 

HAZIRLAYAN:
ÇUBUK YÖRESİNDE ERKAN
Alper ÇAĞLAYAN
Ankara-2002Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...