Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

42- EK: 2 

EK: 2

 

 

 

DELÎL HAKKININ VERİLMESİ İLE İLGİLİ

 

ÖRNEK DÜVAZİMÂMLAR

 

 

 

- 1 –

Evvel Hakk, Muhammed, Ali’den yardım

Erenler aşkına geldi bu delîl

Hatîce, Fâtımâ, Hasan, Hüseyin

Kırklar urfânına(1) geldi bu delîl.

 

Zeynel, Bâkır, Câfer, Mûsâ-i Kâzım

Rızâ, Takî, Nakî, Askerî bizim

Bâkî-i Mehdî’ye aşk-ı niyâzım

Onik’imâmlara geldi bu delîl.

 

Muhammed, Ali’nin yârinden geldi

Hasan, Hüseyin’in nûrundan geldi

Zeynel Âbidîn’in sırrından(2) geldi

On iki erkâna geldi bu delîl.

 

İmâm Bâkır, Câfer verdi serini

Kâzım Mûsâ, Rızâ buldu yârini

Takî, Nakî, Askerî’nin torunu

Muhammed Mehdî’ye geldi bu delîl.

 

Hak, Muhammed, Ali kabûl eyleye

Hasan’la Hüseyin, Zeynel de bile

İmâm Bâkır, Câfer vasfın söyleye

Onik’imâmlara geldi bu delîl.

 

Kâzım Mûsâ, Rızâ böyle buyurdu

Takî, Nakî, Askerî’ye duyurdu

Mehdî Resûl, Zülfikâr’ı sıyırdı

Süleymân pîr aşkına geldi bu delîl.

 

 

 

- 2 -

Mü’mîn, müslîm Meydan açtı Ali’den

Yansın Ali aşkına, uyansın çerâğ

Muhammed Mustafa kevni doludan

Yansın Ali aşkına, uyansın çerâğ.

 

Hatîce, Fâtımâ nûra boyandı

Hasan, Hüseyin’den içenler kandı

Şâh Zeynel Âbâ’dan çerâğlar yandı

Yansın Ali aşkına, uyansın çerâğ.

 

Bâkır’dan bakalım Câfer yoluna

Mûsâ-i Kâzım’ın gonca gülüne

Rızâ’nın ihsânı çoktur kuluna

Yansın Ali aşkına, uyansın çerâğ.

 

Onik’imâm dergâhında dârımız

Takî, Nakî, Askerî sâdık yârimiz

Mehdî Sâhib Zaman şavk-ı nûrumuz

Yansın Ali aşkına, uyansın çerâğ.

 

 

Seyit Süleymân’ım zikrim Hak ile

Hakîkate Hak katarı çekile

Kıyâmete kadar yanıp yakıla

Yansın Ali aşkına, uyansın çerâğ.

 

 

- 3 -

Ey mazhâr-ı Hûdâ nûr-i Muhammed

Yansın Şâh-ı Merdân Ali aşkına

Hatîce’tül Kübrâ, Fâtımâ Zehrâ

Yansın Şâh-ı Merdân Ali aşkına.

 

Anların cemâlinden oldu rûşen

Kıyâmete kadar kalsın bu nişân

Ziyâsında yarlığansın dervîşân

Yansın Şâh-ı Merdân Ali aşkına.

 

İmâm Hasan’dır, Hüseyin Müctebâ

Seven kullarına çektirme cefâ

İmâm Zeynel Âbâ himmeti bize

Yansın Şâh-ı Merdân Ali aşkına.

 

Muhammed Bâkır’dır nûrun bekâsı

Câfer-i Sâdık’tır hem ibtidâsı

İmâm Mûsâ Kâzım, Hakk’ın Rızâ’sı

Yansın Şâh-ı Merdân Ali aşkına.

 

Muhammed Takî’de gördüm nûrunu

Nakî seven görmez tamu nârını

Askerî, Mehdî’nin gördüm sırrını

Yansın Şâh-ı Merdân Ali aşkına.

 

Bunların nûrları arşa yazıldı

Gürûh-i Nâci katarın dizildi

Seven kullarına berât yazıldı

Yansın Şâh-ı Merdân Ali aşkına.

 

Seyyîd Mehemmed’im sır oldu âyân

Mağripten, maşrike göründü inan

Kâbe’nin üstüne geldiği zaman

Yansın Şâh-ı Merdân Ali aşkına.
(1)     Urfan= İrfan

(2)     Bazı yörelerde “sırrından” yerine “terinden”


HAZIRLAYAN:
ÇUBUK YÖRESİNDE ERKAN
Alper ÇAĞLAYAN
Ankara-2002


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...