Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevi inancında, “Dar”a durmak ve dar çeşitleri.

 

Alevi inancında, “Dar”a durmak ve dar çeşitleri.
“Özünü dara çekmek”


Dar kelime mansı; Ayağa kalkma, ayakta durma, kıyamla Hakk’ın huzuruna durmaktır. Inanç boyutunda; Ölümden sonra, yeniden dirilip ayağa kalkmaktır. 

Alevi inacında ise; Hakk Muhammed Ali huzurunda, Mürşid-Pir nazarında kendi özünü dara çekerek Mürşid-Pire teslim olmaktır. Özünü, dara çekmenin amacı ise; Ölmeden önce ölmek, kendi yaşamını sorgulamak ve dünyanın fani olduğunu unutmamaktır. 

Özünü dara çekme, sorgulama her mekan ve meydan da olmaz. Cem meydanı;  Dar meydanı, arınma meydanı, edep erkan meydanı ve ibadet meydanıdır. Hakk Muhammed Ali meydanı’nda, yalan dolan olmaz çünkü kutsaldır. Dar erkanı, Mürşid ve Pir tarafından yolun ilkeleri doğrultusunda yerine getirilip ve uygulanır. 

Özü dara çekmek; Hakk Muhammed Ali, Mürşid-Pir ve tüm toplumun huzurunda, Topluma karşı, doğaya karşı ve kendine karşı yaptığı yanlışlardan dolayı dara çekilmesidir, yargılanmasıdır. 

Özü dara çemek, malım ve canımla Hakk Muhammed Ali darındayım, Erler evliyalar meydanındayım; Haklı hakkını istesin canımla malımı ortaya koymuşum!. Bu da kişinin rızalığı ile yargılanmasının ifadesidir, hazır olması demektir. 

Toplum hayatını düzenleyen kurallar Alevi inancında; “Eline, beline, diline hakim ol“ kurallarıdır. „Eline, diline, beline hakim olma“  kuralı alevilerin yaşamları boyunca uymaları zorunlu ahlak sisteminin adeta simgesidir. Eline bağlı olmak; elinle koymadığını almamak, diline bağlı olmak; gözünle görmediğini söylememek ve beline hakim olmak; haram olan cinsel ilişkiye girmemektir. Bu kural alevi toplumunun çok güçlü ahlak sisteminin özetidir ve alevi din ulularının deyimiyle kıldan ince, kılıçtan keskindir. Yolun bu kurallarına uymayanlar düşkün sayılırlar. düşkünler toplumdan soyutlanırlar, işledikleri hatanın durumuna göre değişik şekillerde cezalandırılırlar. 

Dolayısiyle birçok inançta şiddete dayalı (El kesme, dara çekme, kurşunlama, kişinin taşlanması gibi ölüm cezaları… vesayre) yaptırımlar(ceza) sözkonusu iken, Alevi inancında ise ölüm cezaları yerine toplumsal dışlanma en ağır ceza olarak uygulanır. Toplumdan dışlanma yaptırımı işlenen suçun ağırlığına göre değişir. Dışlanmalar süreli ya da süresiz olarak uygulanır. Hakk Muhammed Ali meydanında suçlu bulunan kişi, inanç kuralları gereği düşkün ilan edilir. Bu ceza sonucu toplum tarafından düşkün kişi ile hiç bir şekilde ilgi ve ilişki kurulmaz, selam verilip alınmaz yani toplumdan tamamen soyutlanır. 


Özünü dara çekmek; Eteğindekini dökerek, yalın ayak, başı açık, pak olunup canından, malından geçerek yeniden doğmak ve Hallac-ı Mansur gibi yol uğruna serini vermek, Fazlı gibi yol uğruna başı vücudundan ayırmayı göze almak, Nesimi gibi yol uğruna yüzülmeye hazır olmak, İmam Hüseyin gibi yol uğruna şirin canını vermeye hazır olmakdır. 

Yukarda da belirtildiği gibi „dar“ dört türlüdür:
Dar-ı Mansur, Dar-ı Fazlı, Dar-ı Nesimi ve Dar-ı Fatıma. 


Dar-ı Mansur; Ayakta dimdik durup sağ elini kalbinin üzerine koyup, sol elini ise yanına bırakarak durulur. 

Dar-ı Fazlı; Fazlı, eğilip iki elini karnından aldığı yaraların üstüne basarak, yolumdan dönmem anlamında secdeye kapanmıştır. Iki elini kalbinin üstüne kapatarak yarı eğilmiş vaziyette durulur. 

Dar-ı Nesimi; Batıl inanca karşı geldiği için, zamanenin gericileri Nesimi’yi diz üstü oturtup derisini yüzmüşlerdir. Diz üstü oturup secdeye, dara durma vaziyette durulur. 

Dar-ı Fatma; Rivayete göre; Hz.Muhammed, torunları Imam Hasan ve Imam Hüseyin’den su ister. Sevgili dedelerine su getirmek için Imam Hüseyin acele ederken sol ayağının baş parmağı taşa takılarak kanar. Sevgili dedesi görüp üzülmesin diye sağ ayağını kanayan sol ayağının baş parmağının üstüne kapatarak, akan kanı gizler. Fatma Ana, Imam Hüseyin’in ayağını pansuman ettiği için, „Dar-ı Fatma“ denir.

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=


********************************************************
Alevi inanç yolunda, hizmet sayfalarımız...
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62  
Facebook, Dergah grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/
Fcebook, ilim sayfamız;
https://www.facebook.com/Seyyid-Seyfeddin-Oca%C4%9F%C4%B1-sayfas%C4%B1-194839911064876/   
Alevi Inanç Din Bilgileri, WEB sayfamız;
https://www.uludivan.de/  
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii
*******************************************************

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...