Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevi inancında ikrarAlevi inancında, ikrar.
Alevi inancında ikrar vermeyen bir kişi, Alevi değildir. Çünkü Muhammed Ali yolu, ikrar üzerine kurulmuştur. İkrar, sözlük anlamı; Söz vermek, yemin etmek, biat etmektir.  

Alevilikte, verilen ikrar; Allah’ın birliğine, Hz.Muhammed’in peygamberliğine, Şahı Merdan Ali’nin Veliahtlığına itaat etmek, Ehl-i Beyt’e muhabbet duymak, Mürşid, Pir ve Rehber buyruğuna riayet etme sözüdür. Verilen ikrar, bilerek ve gönülden olmalıdır. 

Ikrar aktı, Adem peygamber öncesine dayanır. Allah ruhları yaratırken, Ruhlar Allah’ın varlığını ve birliğini tasdık ederek ikrar vermişlerdir.. O’nun illahi kuvvetine inanıp bağlılıklarını dile getirmişlerdir. Ilk ikrar Allah ile melek Cebrail arasında olmuştur.. Allah melek Cebraili yaratırken kendisine sorar “sen kimsin ben kimim?” ve melek Cebrail, “sen yaradansın ben ise yaradılan” demiştir. Işte ikrar aktının temeli de burda atılmış oldu. Allah, aynı soruyu Şeytan’a da sordu ama şeytan ikrar vermedi yani Allah’a itaat etmedi. Fakat bu ruhlar dünyaya geldikten sonra bunların bir kısmı verdikleri ikrarı unuttular.  

Alevi erkanında ikrar vermedeki amaç kalü Bela’dan beri verilen ikrarı hatırlatmaktır, insanlığın ilk ikrarına göndermedir. Dolayısiyle yola girmek isteyen (talip olmak isteyen) kişinin bilerek ve gönülden inanıp, Cem erkanında toplum ve pir huzurunda söz verip, yolun kurallarını, ilkelerini yerine getirmekle mükelleftir. Burdaki amaç iyi insan, faydalı insan, uyumlu insan olmakdır.   

Ikrar verip yola girmek isteyen kişi, pir huzurunda ikrar vermeden önce, başta eşi ile ve daha sonra diğer aile fertleriyle gönülbirliğine gitmeli ve rızalıkları alınmalı. Bu gönülbirliğinden sonra Hakk Meydanı’nda Pir ve toplum huzurunda ikrar verebilir.  

Ikrar sözü şöyledir: 
Bismişah, Allah Allah
Allah bir.. ya Muhammed ya Ali, ya On İki Imam'lar, insani kamil yoluna talibim, elime, dilime, belime sahibim. Rıza şehrine girmektir dileğim. Hakk meydanında canlar şahidim olsun. Eyvallah nefes pirdedir, diyerek ikrar aktını beyan etmiş olur. İkrar beyanından sonra bu kimseye bu andan itibaren talip denir. Talip; Hakk’a ulaşmayı talep edendir. 

Pir huzurunda uzun süren bir deneme ve törenden sonra, kendisine tevbe telkin edilerek Alevi yolunun Dört Kapı Kırk Makam ile ilgili bilgiler verilir. Bunlara uyacağına, eline, diline ve beline sahip olacağına söz vererek Alevi olur. Dolayısiyle eline, beline diline sahip olma ilkesi Alevi ikrar inancının temelini oluşturur ve aynı zamanda Alevilerin uyması gereken en temel ahlaksal kuraldır.  

Ikrar verme aktı bittikten sonra dede kendisine öğüt ve nasihatta bulunur. Pir, talibe; Söylediğin bizim, sakladığın senin diyerek eline, diline, beline, aşına ve eşine sahip ol, kendine reva görmediğini başkasına uygulama, kendini bilip, Hakk Muhammed Ali’ye, Ehl-i Ebeyt’e, On İki Imam’lara, 72 millet’e ve canlı varlıklara-Doğaya karşı sevgi ve saygıda kusur etmeyeceksin, Dört Kapı Kırk Makam kamili insan öğretisi üzerine enel-Hakk(Tanrıyla bütünleşme, bir olma) olmaya  çalışacaksın. Yolunu, mürşüdini, pirini, rehberini bir bil. Yalan söyleme, haram yeme, giybet etme, arkada dedi-kodu yapma. Kötlük ve kötüden yana olma, eline diline sahip ol, kin ve kibir tutma, kimseye, kin, inat, kibirlik etme. Gördüğünü ört görmediğini söyleme, elinle koymadığını alma. Elinin ermediği yere el uzatma. Sözünün geçmediği yere söz söyleme. İbretle bakıp yumuşaklık ile söyle. Küçüğüne izzet, büyüğüne hürmet ve hizmet eyle. Erenlerin sırlarına eriş. Hakk’ın her yerde ve kendi özünde hazır bil. Özünü bu yolda böylece tut.  

Pir öğüt nasihat ettikten sonra, şöyle dua ederek ikrar erkanını bitirir:
Bismişah, Allah Allah..
Allah’a, Hz.Muhammed Mustafa’ya, Aliyy’ül Mürteza’ya, Hatice’tül Kübra, Fatma’tüz Zehra, Hasan’ül Mücteba, Hüseyin’i deşta Kerbela hakkı ıçin ikrarlar daim, muradlar hasıl ola, Hakk Muhammed Ali yar yardımcınız, gözcünüz, bekçiniz ola. Canab-ı Hakk verdiğin ikrardan döndürmeye, mahşerde utandırmaya, ahrette ateşe yandırmaya... gerçeğe huu..
=Seyyid Hakkı=

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Ehlibeyt Hizmet Dergahı Aşk ile Canlar...