Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevi inancında kutsal sayılar ve manaları
Alevi inancında, kutsal sayılar ve manaları.

Üçler; Hakk Muhammed Ali’yi simgeler. 

Beşler; Hz.Muhammed, Hz.Ali, Fatma Ana, Imam Hasan ve Imam Hüseyin’dir. 

Yediler; Hz.Muhammed, Hatice Ana, Şahı Merdan Ali, Fatma Ana, Imam Hasan, Imam Hüseyin ve Hz.Muhammed’in ailesinden, Ehli Beyt’inden saydığı Salman-ı Pak’tır. 

On İki Imam; Hz.Muhammed’in Ehli Beyt’idir. Sevgili kızı Fatma Ana ve Şahı Merdan Ali’nin soyundan gelenlerdir. 1- On İki Imam’ların başı Şahı Merdan Ali, 2-Imam Hasan, 3-Imam Hüseyin, 4-Imam Zeynel Abbedin, 5-Imam Muhammed Bakır, 6-Imam Cafer-i Sadık, 7-Imam Musa-i Kazım, 8-Imam Ali-ül Rıza, 9-Imam Muhammed Taki, 10-Imam Ali-ül Naki, 11-Imam Hasan-ül Askeri ve 12-Imam Muhammed Mehdi’dir. 

On Dört Masum-u Pak; On Dört Masum-u Pak’lar, On İki Imam’ların ergenlik çağına varmadan Emevi hükümdarlarınca, küçük yaşta şehit edilen çoçuklardır. 

On Yedi Kemerbest; On Yedi Kemerbest’ler, Şahı Merdan Ali ile aynı düşünce, felsefe ve inancı paylaşan ve Şahı Merdan Ali tarafından kemer bağlanılan, nasip verilen ulu zatlardır. 

Kırklar: Alevi inancına göre, Kırklar; Allah’ın ruhları yarattığında yaratılan, her devir ve zamanda yeryüzünde bulunduklarına inanılan ermişler, evliyalardır yani Batın alemi/Gayb erenleridirler. Bu kırk ermiş dünyanın çeşitli zamanlarında insan suretinde yeryüzüne gelmişler, Hakk’a yürümelerinden sonra da değişik donlarda zuhur edip başka kimliklerle yaşadıkları ve dünya döndükçe yaşayacakları kabul edilmektedir. Kırkların; 23'ü erkek ve 17'si kadındır.

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=


********************************************************
Alevi inanç yolunda, hizmet sayfalarımız...
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62  
Facebook, Dergah grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/
Fcebook, ilim sayfamız;
https://www.facebook.com/Seyyid-Seyfeddin-Oca%C4%9F%C4%B1-sayfas%C4%B1-194839911064876/   
Alevi Inanç Din Bilgileri, WEB sayfamız;
https://www.uludivan.de/  
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii
*******************************************************


 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...