Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevi sünni evliliği


Alevi, sünni evliliği
Günümüzde tartışılan konulardan birisi de; Bir Alevi ile bir sünninin evlenip evlenemeyeceğidir.  

Bu konudaki olumsuz önyargı, diğerleri gibi geçmişte oluşmuştur.  Osmanlı Devleti'nin iki halk kesimini birbirine düşürmek için devlet kanalıyla uydurduğu yalan, Türk toplumunun sosyal hayatına büyük darbe vurmuştur. Devletin oyununa gelen Sünniler Alevileri dinsiz, ahlaksız görmeye başladılar ve onlardan uzaklaştılar. Aleviler de onlara Yezid dedi ve horladı. Böylece kız alıp verme bitti. Aleviler, kızlarını Sünnilere verirlerse Alevi olduklarının anlaşılacağını biliyorlardı. Bu yüzden Alevi-Sünni evliliğini de yola aykırı gibi görmeye başladılar. Evliliği engelleyen siyasal nedenler böylece dinselleşti. 

Cumhuriyet kurulup eğitim yaygınlaştıktan sonra Aleviler, Sünnilerden kız almaya başladılar. Bu konuda Alevi kesimin duyduğu hiçbir rahatsızlık yoktur. 

Gel gör ki Aleviler, Sünni aileye kız vermek niyetinde değiller. Bu tür evlilikler az ve ailelerin isteği dışında olan evliliklerdir.  

Günümüzde bu evliliklerin yaygınlaşmasının önünde bazı engeller var: Birincisi, Sünni kesimde, Aleviler için varolan olumsuz önyargı. Bir Alevi kızının Alevileri dinsiz, ahlaksız, pis sayan sünni aileye gelin gitmesi, orada zamanla ciddi bir sorun yaşanacağını gösterir. 

İkincisi, kız alacak ailenin düşünce ve demokrasi anlayışıdır. Alevi kızları, nisbeten daha özgür bir ortam içerisinde yetişmektedirler. Bu kızların gittikleri evlerde baskı ile kapatılmaları, beş vakit namaz kıldırmaları, 30 gün oruç tutturmaları ister istemez huzursuzluğun ve sorunların başlamsı demktir.. Alevi kızının gideceği ailenin öncelikle, Alevi gerçeğini kabul etmesi ve önyargılarından uzak olması gerekiyor. Kısacası, sosyal ve kültürel ortam uygun olursa bu tür evliliklerde bir kusur yoktur.  

Ne yazık ki bir toplum cahil bırakıldığı kadar da, kula kulluk ahlağı dayatılmıştır. Birilerinin arzu ve istekleri dinin vacipleri gibi algılanıp kin, nefret ve önyargı toplumu haline getirilmiştir. Ve dolayısiyle 20’ci asırda utanılacak ilkel yaklaşımlar halen devam etmektedir. 

Anlaşılacağı gibi, günümüzde Alevi-Sünni evliliğinin önündeki sorun dinsel değildir; Psikolojik, sosyolojik ve demokratik sorunlardır. Bu sorunların da ancak toplumun eğitilmesi ve demokratik eğitimin yaygınlaştırılması ile mümkündür. Bu konuda Şah-ı Merdan Ali; “Haysiyet ve şerefinizi edep ve terbiye ile, Dininizi ise ilim ve bilgi ile koruyun. Cehaleti ise, ilimle geri çevirin“ demiştir. 

Bu sorunlar aşılmadığı takdirde yapılan evliliklerin sonu sağlıklı, huzurlu olunmayacağı bir gerçektir ve bu gerçeği görmemezlikten gelmek ise samimiyetlikten uzaktır. Sonuç itibariyle Aleviği kabullenmeyen, zındık, dinsiz, anasını bacısını tanımayan gibi daha nice önyargılara sahip bir aileye kız verilmesi, doğru değildir ve düşkünlüktür. 

Özetlersek; Alevi kızlarının evlilikleri  Tevella ve Teberra ikrarı üzerine yapılmalıdır. Ehlibeyt dostu olan, Ehlibeyt doslarına dost olan bir ümmet ile Alevilerin bir sorunu yoktur.  Yolumuza göre Alevi kızları; Yezid tayfasiyle, Ehlibeyt düşmanları ile evlenmeleri doğru olmaz ve değildir. Yolumuz gereği bu evliliği yapanlar düşkündürler-suçludurlar. Ceme ibadetlerine alınmazlar, giremezler.  

Her insanın iyisi iyidir. iyileri tenzih ediyoruz. Sözümüz; Muhammed Mustafa’ya salavat getirip nesline kıyanlaradır, cehalete kulluk edenleredir, Zalimin saflarında yer alıp mazlumu ezenleredir. Dolayısiyle 73 milleti bir nazarda gören Aleviler için iyi ve kötü insanlar vardır. Insalığa-insanlara kollarını açıp kucaklayanlara, selam olsun.
=Seyyid Hakkı=


 
Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Ehlibeyt Hizmet Dergahı Aşk ile Canlar...