Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevilerde, bağlamanın kutsallığı


Alevilerde, Bağlamanın kutsallığı.
Bağlamanın kutsallıgından ve öneminden öteye; Bağlamayı sadece bir çalgı aleti veya müzik aleti olarak algılayabilirler. Sonuçta bir ensturumentir diyebilirler. 


Ancak Aleviler; Bağlamayı ve diğer müzik aletlerini bilhasa sazı aynı kefeye koymazlar, bir tutmazlar. Çünkü; Bağlama cemlerimizde, ibadet erkanımızda bizim ile secde ve ibadet yapar. İbadetimizin bir parçası olmuştur. Zalimin zülmüne karşı, mazlum ile beraber omuz omuza direniş göstermiştir. Alevi inancının yok olmayıp bugüne getiren etkenlerin başında Bağlama gelir. Diğer bir deyimle; Bağlama, umut, barış, sevgi, hüzün bir nevi Aleviliğin simgesi, dili olmuştur. 

Bağlama; Pir Sultan Abdal elinde direniş sembolü ve yedi Ulu Ozanlar’ın dilinde ilahileşip yol olmuştur, telli kuran olmuştur. 

Ülkemiz Türkiye’sinde; haksızlıklara, zalimin zülmüne maruz kalan Alevilerin, kendi inançlarını kitap ve benzeri yollarda öğrenme imkanı olmamıştır. Bu hak alevi insanının elinden alınmıştır. Işte bu noktada; Kitabın, gazetenin, matbanın, medyanın görevini Bağlanma üstlenmiştir. Yedi ulu ozanlar ve diğer halk ozanları, Alevi ilm irfanını insanlara aktarmışlardır. 

Zalimin zülmünü, yapılan haksızlıkları dahası insanları bu haksızlıklara karşı örgütlemede, harekete geçirmede bağlama ana görevi yüklenmiştir, iletişim aracı olmuştur. Alevi yol bilgilerini, esaslarını insanlara aktarmada ve bilgilendirmede yine büyük görevi bağlama üstlenmiştir. Alevi mürşidleri, pirleri bağlamanın teline dokunmadan önce, bağlamaya niyaz olup destur dedikten sonra muhabbete başlarlar. Buda bize gösteriyor ki, Bağlamayı telli kuran yapan, zalime karşı direniş sembolü yapan, Alevi Ozanlarıdır ve Alevi inancıdır. 

Ulu Oazanımız Şah Ismaıl Hatayi der ki;
Haktan bize her dem Hidayet olur
Muhammed Ali’den inayet olur
Saz çalsak Allah’a ibadet olur
Davut peygamberden revabımız var.

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=


********************************************************
Alevi inanç yolunda, hizmet sayfalarımız...
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62  
Facebook, Dergah grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/
Fcebook, ilim sayfamız;
https://www.facebook.com/Seyyid-Seyfeddin-Oca%C4%9F%C4%B1-sayfas%C4%B1-194839911064876/   
Alevi Inanç Din Bilgileri, WEB sayfamız;
https://www.uludivan.de/  
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii
*******************************************************


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...