Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevilere-insanlığa yönelik, tüm katliamları kınıyoruz.


Alevilere-insanlığa yönelik, tüm katliamları kınıyoruz.
Hz.Muhammed’in Hakk’a yürümesinden günümüze dek; Ehlibeyt’e ve Ehlibeyt’e gönül verenlerine insanlıkla bağdaşmayan olmadık şiddet, zulüm,iftiralar, katliamlar, vs.  gerçekleştirildi.. Bu katliamlar Emevi Arap milliyetçiliği ekseninde başlayıp Arap ülkeleri dışına kadar taşınmıştır.. Bu durum günümüz Türkiye’sinde adeta zevk alırcasına katliam üzerine katliamlar gerçekleştirdiler.

Bu cehalet ziniyeti insanlık tarihinde „Kötü insan/Kötü millet“ ünvanını almışlardır. Günümüz dünyasında „Cuma günü“ veya „Cuma namazı“ zikredilince insanları adeta bir endişe kaplar.. acaba bu gün ne olacak, nereye saldıracaklar?  hesabı yapılmaktadır. En üzücüsü ise bu kötü ruhlu insanlar her katliamlarını, kast etme olaylarında, terör estirdiklerinde „Allah-u Ekber“ demeleridir. Islam adına Cihat, Allah adına cihat gibi kavramları kullanarak SEVGİ, BARIŞ ve HOŞGÖRÜ olan Islam Dini’ni şiddet dini, terör dini haline getirdiler.. Tek amaçları Putları yıkan Hz.Muhammed ve Hz.Ali islamını kötülük sıfatı verdirerek adeta öç alma gayretindedirler. Böyle gözükmesede ana hedefleri budur.  

Hz.Muhammed ve Hz.Ali islamına ve iki emanete gönülden sahip çıkan Alevileri de bu sebepden dolayı katliamlardan geçirmekteler. Ve bu katliamlar devam edecektir. Kabul etmesek de artık iki saf vardır; „Kötü insanlar“ ve „İyi İnsanlar“ safı. İnsanlar artık yol ayrımına gelmişlerdir ya kötü insan yada iyi insan safında yerini almalılar. Göz yumdukça bu belirsizlik netleşmedikçe çok kanlar akacaktır ne yazık ki bu kanlar islam adını olacaktır. Sonuçta kaybeden de insanlık ve iyi insanlar olacaktır. Tıpkı Imam Hüseyin ve Yezid savaşı gibi. 

Kerbela olayı bize bir gerçeği göstermiştir; her dönemim bir zalimi varsa o zalime karşı duracak; mazlumların intikamını zalimlerden alacak, rahmet ve adaletini ortaya koyacak bir Önderi de olacaktır. Dolayısıyla iyilerin ve kötülerin savaşı mahşer gününe kadar sürecektir.

Şiddet kimden gelirse gelsin, nedeni ve gerekçesi ne olursa olsun; Insanlara, fertlere, halklara, kadınlara, çocuklara, çevreye, hayvanlara, devletlere, canlı cansız, dolayısıyla insanlığa evrene karşı yapılan şiddetin ve katliamların her türlüsünü en acımasız bir dille ve nefretle KINIYORUZ.

Yazıklar olsun, Dini nefisleri için kullananlara…
Yazıklar olsun, İyi görünüp kötü olanlara…
Yazıklar olsun, Hüseyin deyip, Yezid'e kulluk edenlere…
Yazıklar olsun, Dindar geçinip, günahlara dalanlara…
Yazıklar olsun, Ehl-i Beyt sevenlerine eziyet edenlere…

Yazıklar olsun, İki yüzlü münkir münafıklara...

Yazıklar olsun, Dili Ali deyip kalbi Muaviye olanlara…

Yazıklar olsun, Emek düşmanlarına...

Yazıklar olsun, Mazluma ah çektirenlere...

Allah’ın rahmeti ve selamı Hz.Muhammed’e, O’nun ev halkı Ehl-i Beyt’e, evlatlarına ve kıyamete kadar ona inanan insanlara olsun. Allah’ın laneti, onlara düşmanlık yapan müşrik ve münafıkların canına olsun.
=Seyyid Hakkı=

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...