Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevilerin, temel hak ilkeleriAlevilerin, temel hak ilkeleri.
Insanoğlunu diğer canlı varlıklardan ayıran en önemli özellik, akıldır. Kendi aklını kullanarak düşünme faaliyetinde bulunan insanoğlu, kendi yaşamına dair bazı temel hak ilkelerini yaratmıştır; Yaşam hakkı, Eğitim hakkı, dokunmamazlık hakkı, düşünce ve özgürlük hakkı, din ve vicdan özgürlük hakkı, seçme ve seçilme hakkı, vs. gibi sıralanabilir. Dolayısiyle de bu özelikler, insan haklarının temelini oluşturmuştur. 


Alevilerde bu temel ilkelere sahip olabilmek için; Akli ve ahlaki olarak kendini geliştirip olgunlaşmanın yolu, Dört Kapı Kırk Makam’dan geçer. Dolayısiyle insanoğlu, dört kapı kırk makam kapılarında; Ruhunu ve benliğini erdemli hale getirerek ham ervahlıktan, Kamil-i Insan erdemliğine ulaşıp, öze dönmektir. 

Erdemliğe, olgunluğa ve kamilliğe ulaşmak için de, Alevi yolunun temel ilkelerine uyma esası vardır.

Alevi yolunun temel ilkeleri;
* Hiç bir canlıya zarar vermemek (eziyet etmemek, incitmemek),
* Senin olmayan şeye el uzatmamak,
* Bir dilden iki söz söylememek,
* Kimseye eziyet ve hile etmemek,
* Kimseyi aşağılamamak (küçük ve hakir görmemek),
* Yapılan tövbeyi bozmamak (ikrarından dönmemek, ahde(yemine, söze) bağlı kalmak,
* Kimseye kötü gözle(nazarla) bakmamak,
* Gördüğünü örtmek, görmediğini söylememek,
* Eşinden gayrısını bacı (kardeş) bilmek,
* Haram lokma yememek,
* Yetim hakkı yememek,
* Anaya Babaya saygı, hürmet etmek,
* Komşumuzu sevmek,
* Dedikodu yapmamak,
* Yalan söylememek,
* Iftira etmemek,
* Kin ve kibirli olmamak,
* Ölçüde ve tartıda doğru olmak,
* Yalana ve yalancıza yemin ve şahitlik etmemek,
* Büyüklere sayğılı, küçüklere şefkatli olmak,
* Haksızlığa boyun eğmemek, başkasının hakkına sayğılı olmak,
* Kimseye kötülük etmemek,
* Elin ermediği yere el uzatmamak, sözünün geçmediği yere söz söylememek,
* Incinsen de incitmemek,
* Bildiğimizin daha üstününü öğrenmek ve herkese öğretmek,
* Bin kere mazlum olsan da bir kere zalim olmamak,
* Aleyhinde olsa bile doğruyu söylemek,
* Sevgi ve acıma insanlığın, şehvet ve hırs hayvanlığın vasfı olduğunu unutmamak,
* Inanç sahibi olmak, ibadeti cennet için değil Hakk’a kavuşmak için yapmak,


Dolayısiyle Hakk Muhammed Ali yolu söz yolu değildir, iyi ahlak yoludur; Kıldan ince kılıçtan keskin, ateşten gömlek demirden leblebidir; Giye bilirsen giy, yiye bilirsen ye.

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=


********************************************************
Alevi inanç yolunda, hizmet sayfalarımız...
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62  
Facebook, Dergah grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/
Fcebook, ilim sayfamız;
https://www.facebook.com/Seyyid-Seyfeddin-Oca%C4%9F%C4%B1-sayfas%C4%B1-194839911064876/   
Alevi Inanç Din Bilgileri, WEB sayfamız;
https://www.uludivan.de/  
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii
*******************************************************

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Ehlibeyt Hizmet Dergahı Aşk ile Canlar...