Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevilik nedir? ve tanımı.
Alevilik nedir? tanımı.
1- Alevilik; Allah, Muhammed, Ali kutsallığını kalbinde taşımak. Büyük bir itikat ve inançla; Allah’a, Muhammed Mustafa‘ya, Şahı Merdan Ali’ye, Hz.Muhammed’in iki kutsal emaneti olan Kur’an-ı Kerim ve Ehl-i Beyt’ine, Aleviliğin edebiyatı ve felsefesi olan islamiyetin özü; Özde yapılmak istenen değişikliklere evet demeyen, doğruları esas alıp, mazlumla bir olup, zalime karşı koyan, Hakk’ın emirlerine gönülden sadık kalan, her türlü karanlık ve bağnaz düşünceye-düzene karşı koyan, Kırklar Meclisi’nde, “büyüğümüzde bir küçüğümüzde bir” tezi ile, bir nazarda görülen insanı, inanç merkezine oturtup, insan hakları temelinin atıldığı Kırklar Meclisi, bugünkü Dünya insan hakları cemiyetine de ışık olmuş bu güzel düşünceye sahip çıkarak, Allah’ın cemalinden yaratıp kutsal kıldığı insanı, kırklar ceminde, bu kutsallık daha da pekiştirilip, Dört Kapı Kırk Makam ile Kamil-i Insan şeklini veren felsefeyle tevalla ve teberra ikrarına-ilkelerine bağlı kalmaktan geçer.

2- Şahı Merdan Ali’nin adeletinden ayrılmayan,

3- Temelinde insan sevgisi bulunan,

4- Her dine, mezhebe, inanca sayğı duyan ve hoş görüyle bakan,

5- Dil, din, ırk, renk farkı gözetmeyen,

6- Eline beline diline sahip olma ilkelerini şart koşan ve bunu musahiplik kurumu ile gerçekleştiren,

7- Gelmek isteyen inançlı insanları çatısı altına alarak manevi ihtiyaçlarını gideren,

8- Insanları yaşadıkları toplumda kendi istekleriyle kendi kendilerini yarğılamalarını sağlayan,

9- Eşitlikçi, katılımcı, paylaşımcı düşünceyi savunan,

10- Şeriatın bağnaz kurallarına bağlı olmayan ve onu red eden,

11- Islam dinini kendine göre -Sünni ve Şii inancının dışında- yorumlayan;  

12- Aslı doğruluk, kemali dostluk, cevheri merhamet, görüşü eşitlik, hazinesi bilgi, 

13- Meyvesi sevgi hamuruyla yoğrulmuş , insan-i kamil yani erdemli insan yaratmayı öngören,

14- Korkuyu aşıp sevgiyle Allah’a yönelen,

15- Ene-l Hakk ile insanın özünde tanrıyı gören,

16- Yaradan ile yaradılan ikiliğinden Varlık birliğine (Vahdet-i vucut’a) varan, ve

17- Ahlaklığı yaşamının temeline koyan, insanı yücelten,

18- Hamurunda, hem ilahiliğin hem de irfaniliğin mayası bulunan,

19- Kişinin ahlak ve karekterli yaşam ilkelerini belirleyen,

20- Dini, biçim ve şekil olarak değil, inanç olarak algılayan,

21- Dini, bağımsız bir irade gücü ve batıni özelliğiyle evrimleştiren,

22- Akıl ve mantık bütünlüğünde birleştiren ve

23- Tüm bunları kırklar cemi’nden alınan ilhamla yürüten Canların inanç sistemidir.

 

31 Mayıs 1998 tarihinde, Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu tarafından yapılmış olan Alevi inancının tanımı.
Alevilik; Allah Muhammed Ali kutsallığını kalbinde taşıyan, Hz.ali’nin adeletinden ayrılmayan, temelinde insan sevgisi bulunan, her dine, mezhebe, inanca sayğı duyan ve hoş görüyle bakan, dil, din, ırk, renk farkı gözetmeyen, eline, beline, diline sahip olma ilkelerini şart koşan, ve buna Musahiplik kurumu ile gerçekleştiren, gelmek isteyen inançlı insanları çatısı altına alarak manevi ihtiyaçlarını gideren, insanları yaşadıkları toplumda kendi istekleriyle kendi kendilerini yarğılamalarını sağlayan, eşitlikçi, katılımcı, paylaşımcı düşünceyi savunan, şeriatın bağnaz kurallarına bağlı olmayan ve onu red eden, Islam Dini,ni kendine göre -Sünni inancının dışında- yorumlayan; Aslı doğruluk, kemali dostluk, cevheri merhamet, görüşü eşitlik, hazinesi bilgi, meyvesi sevgi hamuruyla yoğrulmuş , insan-i kamil yani erdemli insan yaratmayı öngören, korkıyu aşıp sevgiyle Tanrı’ya yönelen, En-el Hak ile insanın özünde tanrıyı gören, yaradan ile yaradılan ikiliğinden Vahdet-i vucut’a (Varlık Birliği) varan, ve ahlaklığı yaşamının temeline koyan, insanı yücelten, hamurunda hem ilahiliğin hem de irfaniliğin mayası bulunan, kişinin ahlak ve karekterli yaşam ilkelerini belirleyen, dini bicim ve şekil olarak değil, inanç olarak algılayan, dini bağımsız bir irade gücü ve batıni özelliğiyle evrmleştiren, akıl ve iman bütünlüğünde birleştiren ve tüm bunları kırklar Cemi’nden alınan ilhamla yürüten Canların inanç sistemidir.
Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu PROGRAMI (31 Mayıs 1998)

=Seyyid Hakkı=
Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...