Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alim ile cahil, arasındaki fark.Alim ile cahil, arasındaki fark.
Alim kelimesi Arapça,da bilmek anlamında olan A-lim kökünden türemiş olup; Hayat ile ilgili genel bilgiye, ilme sahip, akıl ve mantık ile hareket eden bilge, kamil, olgun kişi demektir. Yüreğinde insan sevgisi taşıyan, merhametli, muhabbetli, toplum yararına çalışan, mücadele eden, hakikatleri çarpıtmayan, doğruları yerli yerine koyan, hata ve yanlışında teredüt etmeden geri dönen yani adalet ve hakkaniyet terazisini doğru tutan bir karektere-sıfata sahiptir.  

Toplumu doğru yöne yönlendiren, ilke ve kurallara titizlikle uyan, uygulayan bir rehberdir. Dolyaısiyle alim, titizlikle izlediği doğru yol ve hakikate bağlı kaldığı müdetçe ayakta kalır ve ölümden sonar da yaşamaya devam eden bilge insandır. 

Cahillik, cehaletten kaynaklanan bir durumdur. Cehaletin sözlük karşılığı; Hayatımızı belirleyen okumaktan, yazmaktan, medeni insan ilim ve bilgisinden mahrum kalmaktır. Cahil ise; Medeni insan hayatını belirleyen okumaktan, yazmaktan, ilim ve bilgiden mahrum kalmaktır. Okumamış, öğrenmemiş, bilgisiz kişi demektir.  

Lakin cahil sadece okumadan, yazmadan mahrum, bilgisiz kişiler için kullanmak pek de doğru olmaz. Çünkü okuyup ta Hakk ve hakikati bilerek saptıranlar, kendi algısını doğru kabul eden ve hatta insanlara zorla dayatanlar, en tehlikeli cahillerdir. Belli nedenlerden okumaktan, yazmaktan mahrum kalmış birini eğitmek bir yerde mümkündür ama hakikatin, ilmin ilke ve kurallarına bilerek uymayan, yalan yanlışa saptıranlar dolayısiyle inkara hizmet edenleri, eğitmek mümkün değildir. 

Hz.Ali’ye, cahil hakkında, düşüncesini sormuşlar ve cevaben; „En tehlikeli cahil, okumuş cahildir“ diye cevap vermiştir. 

Okumuş, mevki sahibi olmuş ama medeni insan olamamıştır. Örnek verecek olursak; Okumuş doktor olmuş, Hakim olmuş, millet vekili olmuş hatta profesör olmuş ama halen dört kadınla evlenme zihniyetini taşımakta, küçük yaşta ki bir kız çocuğuyla evlenebileceğini savunan cahiller vardır. Dememiz şudur ki sadece okumakla medeni insan veya alim olunmuyor. Asıl medeniyet ilim ve irfan yani ilmi yanısıra edep erkan ahlağıyla nefsini terbiye edenler, alim insanlardır. 

Sevgili Yunus Emre, edebin üstünlüğünü şöyle dile getirmiştir;
“Girdim ilim meclisine,
Eyledim kıldım talep,
Dediler ilim geride,
İlla edep illa edep.”
Yunus Emre. 

Bir cahilin eline altın kaplamalı, derin bilgilerle dolu bir kitap verseniz, arkanızı döndüğünüz anda alıp çöpe atar. Ve yine muhabbete buyur etseniz, bildiği boş sözler kadar konuşur ve kendini alim sanır. Dolayısiyle her iki sıfatta bir şeyler üretirler; Alimin ürettiğinden insanlar, toplumlar faydalanır. Cahilin ürettiğinden ise, kendine bile faydası yoktur. 

Aşık Hüdai, alim ile cahil arasındaki farkı ve tarifi en doğru şekilde işlemiştir, şöyle ki;
Faydası olmayan bahardan yazdan, 
Yüce dağ başının kışı makbuldür. 
Cahilin yaptığı sohbetten sözden, 
Alimin hayali düşü makbuldür.

Lokma yeme muhannetin elinden, 
Kurtulaman sonra acı dilinden. 
Namertlerin kaymağından balından, 
Merdin kuru yavan aşı makbuldür.

Hüdai konuşur bir ince dilden,
Hal ehli olmayan ne bilir halden.
Bilgisiz görgüsüz duygusuz kuldan, 
Ölülerin mezar taşı makbuldür.

Aşık Hüdai 

Aşığın da buyurduğu gibi, bilge insanlarla muhabbet etmek, fikir alış verişinde bulunmak insana ve insanlığa birçok manevi güzellikler katar. Ancak bu manevi değerler, cahil insanlar için geçerli değildir. Cahili ikna etmek mümkün olmadığı gibi, muhabbet ve fikir alışverişinden de mahrumdurlar. Onlar için bir tek doğru vardır o da, kendi doğrularıdır. Dolayısiyle alim ile cahil arasındaki fark; İlim, edep ve erkandır.
=Seyyid Hakkı=Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...