Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Allah Muhammed Ali üçlemesiAllah Muhammed Ali, üçlemesi.
Alevi inancının temeli Allah Muhammed Ali üçlemesidir. Allah; Her nesneyi yaratmış ve aynı zamanda hakim olan ilahi bir kuvvettir. Hz.Muhammed; Allah’ın resulü ve vahy yolu ile gelen Kur’an-ın tebliğcisi, islam dininin denetçisidir. Şahı Merdan Ali ise; Islam dininin uygulayıcısı ve koruyucusudur.   

Aleviler, Allah Muhammed ya Ali diye çağırdıklarında;
Allah ile yaradanı; Şüphesiz yer ile gögün, gece ile gündüzün, bütün canlı ve cansız varlıkların, nesnelerin ve en büyük sanat eseri olan evrenin, dünyanın, insanın sahibi ve dünyadaki bütün dengeleri sağlayan tek mimar ve illahi güçtür.
Insanın yapısından tutalım evrene ve dünyamıza kadar, canlı cansız ne varsa hepsi birer delil niteliğindedir. Bunların hepisi, Allahı’ın varlığına delildir.   

Sensin kerim, sensin rahim,
Allah sana sundum elim.
Senden artık yoktur emin,
Allah sana sundum elim.
Yunus Emre  

Allah’ın yer yüzündeki temsilcisi olan Hz.Muhammed; Insanları dünyevi alemde doğru yola davet eden, doğru yolu gösteren, insanların üzerindeki dünya ve ahiret manevi işleri hakkında Allah ile kullar arasında elçilik yapandır. Dolayısiyle İlahi emirleri adalet sitemi içinde ilahi irade ile;  Tebliğ etme, yaşama ve yaşatma sorumluluğu ile görevlendirilmiştir. Peygamberlik sıfatı, çalışmakla elde edilemez. Allah, kulları arasında uygun bulup seçtiği kimseye verdiği görevdir. Allah; „Biz, peygamberleri müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik (Nisa, 165)“ der.  

Arayı arayı bulsam izini, 
İzinin tozuna sürsem yüzümü, 
Hakk nasip eylese görsem yüzünü, 
Ya Muhammed canım arzular seni. 
Yunus Emre 

Ve „ya Ali“ derken de; Oniki Imam’ın başı ve ilk halife olması gereken kişiyi yani Veliyullah-vasi ifade etmekteler. Peygamberlik devrinin kapanmasından sonra insanlara klavuzluk-önderlik eden, Allah’ın dünyevi alemde ki temsilcisi, temsil eden ulu kişi demektir. Insan alemine kol kanaat germek, yardım etmek, sevgi-dostluk ve muhabbet göstermek, yakınlık duymak, bütün manevi işlerin hükümlülüğünü üstlenmek, ilahi adalet çerçevesi içinde yürütmek, insanların dini önderi ve mazlumların koruyucusudur.   

Hz.Muhammed; „Peygamberlik devri benimle son bulmuş ve velayet devri başlamıştır. Benden sonra insanlar Allah’ın emirlerini ve islamiyeti en doğru şekilde velilerden ögreneceklerdir. Benim velim ve vasim Ebu Talib oğlu Ali’dir” demiştir. Şahı Merdan Ali’ye verilen bu velayet kendisinden çocuklarına, onlardan da onların çocuklarına ve böylece soy takip ederek, kıyamete kadar devam edecektir.  

Ali candır, Ali canan,
Ali dindir, Ali iman,
Ali Rahim, Ali rahman,
Ali göründü gözüme
Mehmet Ali Hilmi dede  

Allah Muhammed ve Ali bir bütünü oluşturur. Tıpkı baş, gövde ve ayaklar gibi. Birini diğerinden ayrı görmek mümkün değildir. Muhammed Ali yolunda, Allah kavramı insanda tecelli eden bir varlığa dönüşür. Şahı Merdan Ali ise bu varlığın, en olgun ve mükemmel örneğidir. Kamil ve erdemliğin bütün niteliklerini kendinde taşıyan Şahı Merdan Ali, Alevi yolunun mihenk taşı olmuştur. tanrısal görünüşün Şahı Merdan Ali’de belirmesi bu insan üstü nitelik ve özelliklere sahip olmasındandır.   

Karanlık bilmeyiz nurumuz vardır
Hak Muhammed Ali ulumuz vardır
Cemalini gördük pirimiz vardır
Her an müşahede edenlerdeniz
Harabi  

Aleviler bu ilkeli duruşlarını eline, diline, beline sahip ol deyimleriyle sürdürmeye devam etmiş ve „el, bel ve dil“ üçlemesi ile sağlam toplum yapısını korumuştur. Alevi toplumunda aileler arasında oluşturulmuş olan „Musahiplik erkanı“ bir sosyal kurum niteliğindedir. Bu kurum aracılığiyle birbirini koruyup kollama, birlik ve beraberlik içinde yaşama gibi önemli bir işlevi yerine getirmişlerdir. Musahiplik ikrarı, Muhammed Ali yolunda çok önemli bir erkandır.  

Özetliyecek olursak; Allah Muhammed Ali ifadesinin asıl amacı ise; Allah’ın, Hz.Muhammed ve Hz.Ali’yi kendi nurundan yarattığını ve dolayısiyle üçünün „bir“ nur olduğu inancıdır. Bu nedenledir ki Allah Muhammed Ali’ye saygı Alevilikte, ana ilke olmuştur.
=Seyyid Hakkı=

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...