Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Allah'ın tanımı
Allah’ın, tanımı.
Allah’ın birliğine, Hz.Muhammed’in peygamberliğine ve Şahı Merdan Ali’nin veliliğine inanıp iman etmektir. 

Allah şüphesiz yer ile gögün, gece ile gündüzün, bütün canlı ve cansız varlıkların, nesneler ve en büyük sanat eseri olan evrenin, dünyanın, insanın sahibi ve dünyadaki bütünn dengeleri sağlayan tek mimar ve illahi güç olan yüce Allah’tır. 

Allah, yerin ve gögün yaratıcısıdır. Insanoğlu Allah´tan gelmiş yine Allah’a dönecektir. Insanın yapısından tutalım evrene ve dünyamıza kadar, canlı cansız ne varsa hepsi birer delil niteliğindedir. Herşey Allah’ın varlığına delildir. Dünya ile güneş arasındaki mesefe ideal dengededir. Eğer dünya güneşe şu an bulunduğu noktadan biraz daha uzak olsaydı tamamıyla donaçaktı ve böylece yaşam olmıyaçaktı. Eğer dünya güneşe şu anki konumundan daha yakın bir durumda olsaydı yine yaşam olmıyaçaktı. Çünkü aşırı sıcaklık yaşam olanaĝını enngellerdi. Örnektende anlaşılıyorki her halükarda muazzam bir denge ile karşıkarşıyayız. 

Insan tarihine baktığımızda, insanlar bir çok şeye tapmışlar. Ançak mantık ve düşüncemiz bize bir tek Tanrı’ın olduğunu söyler. Gökteki ve yeryüzündeki herşeyi yaratan tanrıdır. Tanrı’ın bir çok ünvanı var, tanrı’nın isimleri; Tanrı, Rabb, Hüda, Hu, Allah...! dır. Evrende herşeye hakim olan Allah’tır. Yaşadanda o dur, alanda o dur. Ruhu insanın bedenine koyan Allah’tır. Ruhu insanın bedeninden alan da Allah’tır. Ruh insandan daha çok üstün bir yaşam türüdür. O zaman mukkades ruh nedir? O Tanrı’nın faal kuvvetidir.   

Allah’ın başlıca nitelikleri; Adeletli, hikmetli, kudretli, merhametli, inayetli, bağışlayıcı, cömert, vs. sabırlı olmasıdır. Insanların tek görevi Allah’a itaat edip, laik olmalarıdır. 

Yaratılan, yaradanın görünüş alanına çıkışıdır. Bu görünüş alanının merkezinnde ise, Kamil-i Insan vardır. Insan, evrenin „künt’ü kenz’idir“ (gizli hazinesidir) yani kainatın aynasıdır. Insanın sadece küçük bir bedenden oluşmadığını, Şahı Merdan Ali şöyle ifade etmektedir. 

„Sen kendini küçüçük bir bedenn sanıyorsun; oysa ki koskoca bir evren sendedir. Sen ey insan, açıklayıcı bir kitap gibisin; harfler içteki sırları açığa vuran vasıtalardır. Derman sende, ama senin haberin yok. Insan tanrının konuşan dili ve ağzıdır.  „Sen seni bilirsen yüzün Hüda,dadır; sen seni bilmezsen, hak sende cüdadır“ 

Tanrısal görünüşün en olgun örneği Şahı Merdan Ali’nin nesnel varlığıdır. Şahı Merdan Ali beşeri alemde; İlmiyle, irfaniyle, edep erkaniyle en olgun ve yetkin insandır. Kamil ve erdemliğin bütün faziletlerine sahip olan Şahı Merdan Ali, Alevilerin ibadet ve inancının mıhenk taşı olmuştur. Tanrısal görünüşün onda tecelli etmesi; Bu insan üstü yetkinlik ve özelikleri nedeniyledir. 

Insan merkezli olan Alevi inancı, üç önemli kavram üzerine yapılanmıştır. Bu üç kavram, özden gelip yine aynı öze geri dönme, özüyle bir olma evreleridir. 

Özü, öze ulaştıran bu üç evreler;
1- Erdemliğe ulaşma evresi,
2- Varlıkların birliğine ulaşma evresi ve
3- Allah’ın birliğine ulaşma evresidir. 

Ham ervahlıktan erdemliğe; Erdemlikten, varlıklar birliğine ve Varlıklar birliği’nden de Allah’ın birliğine ulaştıran yeğane ilahi güç, sevgidir. Ve Şahı Merdan Ali bu evrenlerin bir bütünüdür, irşad kapısıdır.
=Seyyid Hakkı=Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...