Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Allah ile uğraşan kulları, kulla uğraşan Allah’ı unutur


Allah’a yönelen kulla uğraşmayı, kulla uğraşan Allah’ı unutur.
Ibadet; Şeksiz ve gümansız tek bir Allah’a mahsustur ve teslimiyet O’nadır. Diyoruz ki kulluğumuz sadece Allah’a dır. Kulluk, teslimiyettir. Teslimiyet ise O’nun biz kullarından istediklerine harfiyen uymak ve yerine getirmektir.  

Allah’ın, biz kullarından istedikleri.
* Hiç bir canlıya zarar vermemek (eziyet, incitmemek),
* Senin olmayan şeye el uzatmamak,
* Bir dilden iki söz söylememek.,
* Kimseye eziyet ve hile etmemek.,
* Kimseyi aşağılamamak (küçük ve hakir görmemek).,
* Yaptığın tövbeyi bozmamak (ikrarından dönmemek, yeminine bağlı kalmak).,
* Kimseye kötü nazarla (gözle) bakmamak.,
* Gördüğün ört, görmediğini söylememek.,
* Eşinden gayrısını bacı (kardeş) bilmek.,
* Haram (lokma) yememek.,
* Yetim hakkı yememek.,
* Anaya Babaya itaat etmek.,
* Komşunu sevmek.,
* Dedikodu yapmamak.,
* Yalan Söylememek.,
* Iftira etmemek.,
* Kin ve kibirli olmamak.,
* Ölçüde ve tartıda doğru olmak.,
* Yalan yere yemin ve şahitlik etmemek.,
* Büyüklere sayğılı, küçüklere şefkatli olmak.,
* Haksızlığa boyun eğmemek, başkasının hakkına sayğılı olmak.,
* Kimseye kötülük, fenalık etmemek.,
* Elinin ermediği yere el uzatmamak, sözünün geçmediği yere söz söylememek.,
* Incinsen de incitmemek.,
* Bildiğinin daha üstününü öğrenmek ve herkese öğretmek.,
* Bin kere mazlum olsan da bir kere zalim olmamak.,
* Aleyinde olsa bile doğruyu söylemek.,
* Sevgi ve acıma insanlığın, şehvet ve hırs hayvanlığın vasfıdır, unutmamak.,
* Inanç sahibi ol, ibadeti cennet için değil Hakk’a kavuşmak için yapmak., vs. vs.. 

Kainatta olan bitenleri bilen, gören, duyan, herşeye gücü yeten, hakim ve sahip olan bir yaratıcının yukarda saydıklarımıza ihtiyacı varmıdır? elbetteki yoktur. O zaman iyilik ve kötülükler insanların kendisi içindir.   

Mademki ibadeti, şükür etmeyi Allah için ve iyilikleri de kendimiz için yapıyorsak o zaman birileriyle uğraşmak ne diye? Birilerinin inancına, ibadetine, muhabbetine karışmak, müdahale etmek ne diye?  

Kişi kendi iradesiyle değilde başkasının iradesiyle, dayatmasiyle yaptığı ibadet ne derece kabul olur ki? Dayatma ve sindirme sonucu yapılan ibadetler, tutulan oruçlar, kapanmalar dinle bağdaşmadığı gibi, Allah’ın hüsnü rızası ile de bir alakası yoktur. Çünkü ibadet rıza işidir, gönül işdir. Kişinin rızası dışında yapılan her türlü dini icratlar yanlıştır. Fakat davranışlarımızla, hal ve hareketlerimizle örnek olabiliriz ama dayatma doğru değildir.  

Kendi nefsimizle mücadele etme yerine başkalariyle uğraşırsak işte o zaman Allah’ı unuturuz. Haşa Allah’ın işine karışmış oluruz.  Allah’ı bize unutturan ise kendi dünyevi nefsimiz ve hırsımızdır. Hatta gaflete düşürüp hatalar, yanlışlıklar  yaptıranda odur. Şeytani nefsin tuzağına düşmemek için; “Bu işi nasıl yaparsam Allah benden razı olur?” diye düşünürsek o zaman her hareketimizde Allah’ı hatırlamış oluruz. Işte zikir de budur, ibadette budur ve iyilik de budur. Amaç; Allah’a iyi bir kul, çevremize de iyi ve faydalı bir insan olmakdır. 

Dolayısiyle bir insan, işini yaparken; “Allah’ı nasıl kendimden memnun edeblirim?” diye düşünürse, böylece her işinde Allah’ı hatırlamış olur ki, işte bu da zikirdir. Zaten zikir, hatırlamak demektir.  

Canab-ı Hakk’ın yarattığı bu dünyada, herşey fanidir yani gelip geçicidir. Bu dünyada imtihandayız dolayısiyle her işmiz, hareketimiz birer imtihandır. Bu da şu demektir, her koyun kendi bacağından asılır. Kimse kimsenin ibadet şekline, karışıp müdahale etmemeli ve o hakka da sahip değildir. Sadece ve sadece her insan kendi nefsi ile, inancı ile sorumlu ve kendini sorumlu his etmelidir. Çünkü “dinde zorlama yoktur” (Bakara suresi 256). 

Dinde ibadet, gizlidir. Allah ile kul arasındadır. Dolayısiyle, her bir insanın yaptığı herhangi iyi bir hareketle övümmesini ibadetine karıştırması, ibadetin gereği kendisine bir menfaat sağlamaya çalışması yanlış ve günahtır.
=Seyyid Hakkı=


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...