Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Delil-Çerağ uyandırma hizmet duası…


Delilcinin/Çerağcının, Delil uyandırma duası…
Delilci, Destur Pirim diyerek hizmetine bașlar… 

Allah, göklerin ve yerin nurudur.
O ilahi nurdur yoktan var eden, varlığın ıșığını yakan.
O ilahi nurdur kalplere iman, ruha huzur veren,
O ilahi nurdur insanda, insanı yüksek makama eriștiren,
O ilahi nurdur insanı eğiten, peygamber sıfatına erdiren,
O ilahi nurdur zahir-batın ilmine nail eyleyip, Veli eden,
O ilahi nurdur karanlıktan kurtarıp, hidayete ulaștıran.
O ilahi nurdur evlerde yanan, huzur ve berekenini sunan,
O ilahi nurdur muhabbet ıșığını yakan, gönülleri birleyen,
O ilahi nurdur insanı insana yar eden, canana kavușturan,
Insanı sevgi vasfına, idrak kabiliyetine, manevi olgunluğa ve
Kainatın manasına vardıran o ilahi nura hamd-u senalar olsun.

Bismişah, Allah Allah!
Çerağı ruhşan, Fahri Dervişan,
Zuhuri iman, Himmeti piran,
Pire Horasan, küşad-i meydan,
Kuvve-i Abdalan, kanuni evliyan,
Verelim Muhammed Mustafa’ya ve Ehli Beyt’ine salavat.
 

Ya Cenab-ı Hakk! Hz.Muhammed Mustafa’ya, Keremler Şahı Ali’yyün Veliullah’a ve
Ehli Beyt’ine dua ile selam olsun.

Şahı Merdan Ali’den üstün Veli, Zülfikar’dan üstün adalet yoktur.

Yaradanın kutlu nuru aşkına; Ya Allah, ya Allah, ya Allah!
Nübüvvetin aydınlık nuru aşkına; Ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed.
Velayetin arıtıcı nuru aşkına; Ya Ali, ya Ali, ya Ali
Allah eyvallah.

Çerağcının/Delilcinin, Delileri sır etme duası…  
Delilci, Destur Pirim diyerek hizmetine bașlar… 

Bismișah, Allah Allah!
Esirgeyen, bağıșlayan Allah’ın adıyla ya Allah! Nur ola sır Ola…
Peygamberin nuru hürmetine, ya Muhammed! Nur ola sır Ola…
Velayetin nuru hürmetine, ya Ali! Nur ola sır Ola…
Allah eyvallah. 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii
 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Ehlibeyt Hizmet Dergahı Aşk ile Canlar...