Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Dindar ile dinci arasındaki fark.Dindar ile dinci arasındaki fark.
Dindar ve dinci; Bu iki kavram, insanlık tarihi boyunca insanlığın tüm değerlerine musallat olmuş bir kötülük sıfatı iken ötekisi ise Hakk’ın iyi sıfatının aynası olmuş bir bolluk, saadet ve mutluluğudur.  

Dindar, dini Canab-ı Hakk’a has kılarak; Aracı tanrılar edimeksizin iman eden, dinci ise; Dini Canab-ı Hakk’ın elinden alarak kişilere entegre eden zahmet abidesidir. Yani biri rahmet iken, ötekisi zahmettir. 

Dindar, toplumsal değerleri kucaklayarak; Benliği (bireyselliği) red ederek, dinin en büyük düşmanı olan akıl ve ruh ikililiğini-karamsallığı reddederek, aydınlanmacılığı önplana çıkarır.  

Dinci ise, Din sömürüsü, din kirliliği yani „sen karışma hocalar, imamlar bilir) edebiyatı eşliğinde; menfaatçılık ve hayalcılık pazarlamacılığı yapar. 

Dolayısiyle dindar şekillerden uzak kalarak, şeytanın düştüğü şekil(kötülükler) bataklığından çıkma gayreti güderken dinci; „Özü“ reddederek şekillere tapınma hayal ortamını yaratır ve aynı zamanda da dayatır.  

Dindarın anlattığı Peygamber(Hz.Muhammed) nurlu ve onurludur, dincinin dayattığı Peygamber ise, kendi arzularına bağımlıdır.  

Dindar, zahir ve batın dialektiği ilmine ermiştir. O, güzelliklerden huşu duymasını bilendir. Öncelikleri; Beklentiler/şekiller değil, insanlığın/insanların selametidir. Bu nedenle, dindarın mal varlığına/zenginliğine rastlamak mümkün değildir. 

Dinci ise; Beklentilerine/şekillere bağımlıdır, mal biriktirir, servet yapar, talan/ziyan eder. Bunların tümünü meşru kılmak için, Peygambere yalan söyletir, uydurma hadis ithal eder yani Allah ile aldatma gayretindedir.

Dindarın Rabbi, Alemlerin Rabbi olan Allah’tır. Dincinin Rabbi ise; Maldır, mülktür ve paradır. 

Günümüzde gelinen durum ise; Dincilik adına putperestlik islam aleminin ve Dünya barışının önündeki en büyük engeldir. Iste putperestlik sisteminin ekseninde filizlenen din sömürü dalgasını, dindarlık maskesi giymek suretiyle hayata geçirenlerin mesleğine verilen addır bu. Bu, Emevi sürecinde hortlanmış olan kabilecilik/aşiretcilik ve putçuluğun, islam ekseninde var olan bir bez ötüsü ile örtülmesidir. 

Bu din tücarlığı Emevi döneminde, Muaviye tarafından en usta şekilde yapılmıştır. Muaviye, Hz.Muhammed tarafından lanetlemiş bir mahlukattır.  

Muaviye Allah’ın kullarını „köle“ ve müslümanların mallarını ise saltanat elde etmek için, Allah’ın ilahi adaletini kullanarak din sömürücülüğü yapmıştır. Açık örneği ise, Hendek savaşında Şahı Merdan Ali’ye karşı savaşırken, Kur’an sayfalarını mızrakların başına geçirerek dini kendi menfaatı uğruna kullanmıştır yani insanları Allah ile aldatmıştır. Günümüzdeki „siyasal islamcılar“ Muaviye’nin politikasını izlemekteler. Dindarlık maskesi altında „Din sömürücülüğü, Allah ile aldatmak“ politikası yatmaktadır… 

Dinci ki din satar, duygu sömürür,
Hatip’ce konuşur, bence böğürür,
O söylemler ancak hizip doğurur,
Allah, o dinciden saklasın bizi.

Dindar, ibadetin gizliden yapar,
Mevlaya gönülden huşuyla tapar,
Harama, yalana gözünü kapar,
Allah’ım o kuldan yoklasın bizi.
Cemil Yıldız 

Özetlersek Dindar, dini yaşayan ve dinci ise, dini sömürendir yani biri rahmet ise, diğeri zahmettir. 

Dindar; Gösterişten uzak çevresine manevi muhabbetiyle güzelikler, mutluluklar saçan güvenir ve itibarlı kimsedir. 

Dinci ise; Maneviyattan uzak çıkar ve menfaata dayalı; Riyakar, münafık ve ikilik yaratan bir din tücarıdır.
=Seyyid Hakkı=Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...