Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Enel Hakk, mana anlamı.Enel Hakk, mana anlamı.
Enel Hakk, Hakk’tan gayrı değilim; O’nunla birleşip, bütünleşmek ve beraber olmaktır. Yani Allah’ın, insanda tecelisidir; Görünüş alanına çıkması, vücut bulmasıdır. Dolayısiyle kişinin varlığının, Allah’ın varlığı içerisinde eriyip yok olmasıdır.   

Hakk, Allah’ın isimlerinden biridir. Doğru ve gerçek anlamına gelir. 

Hallac-ı Mansur “Enel Hakk!.. Enel Hakk!.. Enel Hakk!..” (Ben Hakk ile beraberim) diye diye inlermiş.

Halk, ikiye bölünür. Bir kısmı zahire göre hükmederek, Hallac-ı Mansur’u inkar ettiler ve sözüyle dinden çıktığını ileri sürdüler. Bir kısmı da, Hallac-ı Mansur’un bu sözüyle benliğini reddettiğini ve Hakk’ı dilediğini savundular.

Hallac-ı Mansur mahkemeye çıkarılıp, hapse atılır ve kendisine işkence edilir.
“Enel Hakk deme! Hüvel Hakk (Hakk O‘dur) de!” diye kendisine dayatılmıştır.

Hallac,
“Bizim için de Hakk, O‘dur!” diye cevap verir.

İbn-i Ata haber göndererek:
“Özür dile ki seni, zindandan çıkarsınlar!”

Hallac,
“Ben ne dedim ki, özür dileyeyim? Ben, Halık’ı (yaradan) bırakıp halka yalvarmam!” demiştir. Bir yandan da “Enel Hakk! Enel Hakk!” diye feryat edip dururmuş.

Bağdat uleması, Hallac’ın katledilmesi için fetva verir. Nihayet fetva gereğince, Hallac idam edilir.

Şibli, Hallac-ı Mansur’u rüyasında görür ve kendisine sorar;
“Sana azap eden ve seni asan halka Cenab-ı Hakk nasıl muamele eyledi?”

Hallac:
“Benim hakkımda halk ikiye bölünmüştü. Bir kısmı benim halimi bilirdi. Bana şefkat ederdi. Bir kısmı da benim halimi bilmezdi. Şeriatı muhafaza ve Cenab-ı Hakk’ın emrini yerine getirmek için bana azap ederdi. Cenab-ı Hakk, her iki bölüğe de rahmet eyledi. Çünkü her ikisi de masumdu!”

Bir derviş rüyada gördü ki, şeytan Hallac-ı Mansur’u görünce şaşırdı ve şöyle dedi:
“Sen, “Enel Hakk” (Ben, Hakk ileyim) dedin. Ben ise, “Enel Hayr” (Ben, hayırlıyım!) dedim. Sana rahmet olundu, bana lanet edildi. Bunun hikmeti nedir?”

Hallac-ı Mansur şu cevabı verdi:
“Sen enaniyetine (Kendini beğenmek, Övme) güvendin ve benlik eyledin. Ben ise enaniyetimi inkar ettim, benliği kendimden uzak eyledim. Benliğimi Hakk’ta gördüm!” 

Sonuç itibariyle Enel Hakk; Hallac’ı Mansur’un Hakk’ı kendi özünde, kendi özünü Hakk’ta görmektir yani Hakk ile beraber olmak anlamında, söylediği sözdür. 

Hallac-ı Mansur’un, Insanı-Tanrı’yı-Doğa’yı bir bütün olarak gören inançta; Sevgiyi temel alan ve herşeyi insanda arayan bu öğretisi, Alevi inanç öğretisinde temeli olmuştur. Dolayısiyle mollalar Hallac-ı Mansur’un “Enel Hakk” düşüncesini, şeriata aykırı gördükleri için asmışlardır. 

Anadolu Aleviliğine ve erenlere önemli etkisi olan ünlü düşünürlerden Ebul Vefa, Hallac-ı Mansur’u yarğılıyan molalara söylediği sözde oldukça anlamlıdır; “Mansur, Enel Hakk demeyipte Enel Batıl mı yani ben gerçek değilim mi deseydi?.”
=Seyyid Hakkı=

 


 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...