Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Ey inkarcılar!Ey inkarcılar! Aleviler, Hakk Muhammed Ali diyenlerdir. Ya sizler kimlersiniz?
Isan yüceldikçe, din de yücelir. Insana değer verildikçe, din de değer kazanır. Insansız bir dünya, bir yaşam olmıyacağı gibi, insansız bir inanç da olamaz. Yaşadığımız dünyada tek bir kul, insan olarak bir diğerinden üstün değildir. Yeryüzündeki yetmiş iki millete bir nazarla bakmak, yaratılmışlar arasında ayrım yapmamak Aleviliğin olmazsa olmaz ilkelerindendir. Insan merkezli olduğu için, insan da; “Eline, Diline, Beline” sahip yüksek ahlaklı olmalıdır.  

Bütün bu değerleri kendi yol ulularının ve önderlerinin inanç ekseni içinde yoğrularak Allah’a iyi bir kul, çevresine iyi bir insan olma amacını güdenlerinin dini önderleri olan;

=> Hz.Muhammed’i dışlayarak,
=> Hz.Ali’yi dışlayarak,
=> Ehli Beyt’i dışlıyarak,
=> 12 Imamları dışlayarak,
=> İki emaneti dışlayarak,
=> Bir kültürdür dmekle Alevilik olur mu?   

Bir kültürdür diyenlere sormak lazımdır: Kerbela olayı bir kültür müdür?

Anadolu’yu islamlaştıran Hünkar Hace Bektaş Veliler, Yunuslar, Kul Himmetler, Şah Ismail Hatayiler, Pir Sultanlar, vs. birer kültür insanı mıdırlar?  

=> Aleviyim demekle Alevilik olmaz.  
=> Insan özüyle Alevi olmalıdır.    
=> Yaşamıyla Alevi olmalıdır.   
=> Ahlakiyle, kültürüyle Alevi olmalıdır. 

Bu değerleri de Imam Hüseyin gibi yaşamalıdır. Çünkü 12 Imamların kapısı ilim, edep ve erkan kapısıdır.

=Seyyid Hakkı=

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...