Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Gidi Yezid bize Kızılbaş demiş


Gidi Yezid bize Kızılbaş demiş  
Uhud savaşı sırasında Hayber kalesi’nin fethinde ve daha sonraki tarih süreci dahil olmak üzere „Kızılbaş“ ifadesiyle ilgili birçok rivayet bulunmaktadır.

Aleviliği inkar etmeye kalkan iki yüzlü münafıklar, Anadolu’daki Alevi halkı için resmi Osmanlı kaynaklarında Alevi ifadesi kullanılmıyordu. Çünkü, Alevi sözü, Şahı Merdan Ali’ye bağlı, onun yolunda giden anlamına geliyordu. Ve bu da onlara dinsel bir saygı göstermeye zorunlu kılıyordu.

1299 yılında kurulan Osmanlı imparatorluğu’nun devlet anlayışı; Ortodoks Sünni ulemadan kurulu bir yönetim; Feodal Emevi Arap şeriatını, örf adetlerini islam din esaslarıymış gibi uygulayan kadılar ve ordudan oluşan organizeli bir yönetimden oluşmakta olup, oluşturulan düzenli ordu, halkın üzerindeki baskının sistemli bir hale gelmesini sağlamıştır. 

Ve hal böyleyken Osmanlı ortodoks sünni yönetimi, Alevi halkının ideolojik desteğini kırmak için Alevi hitabını kullanmadılar. Alevi hitabı yerine, genellikle “Kızılbaş” terimi ile yetindiler. Halbuki Alevilerin temsilcileri Alevi sıfatını taa 16. yüzyılda açık açık kullanıyorlardı. Örneğin, Sivas’ta 1550 çivarında Osmanlı yandaşı olan Hızır Paşa emriyle dara çekilen Pir Sultan Abdal, bir şiirinde şöyle diyordu:

Gidi Yezid bize Kızılbaş demiş,
Hüseyiniyem, Aleviyem ne dersin?
Pir Sultan Abdal
 

Bir diğer neden ise Safevi devleti dönemidir. Şah Ismail Hatayi askerlerinin 12 dilimli kızıl renkli külah-börk taktıklarından dolayı Osmanlı, bunlar için “Kızılbaş” sözcüğünü kullanıyordu. Ve aynı zamanda Anadolu’daki Alevilerin Şah Ismail Hatayi’ye sevgi duymalarından dolayı “Kızılbaş” sözcüğü Osmanlı yönetimince artık hakaret/kötüleme amaçlı kullanılıyordu. 

Alevi ozanı Dadaloğlu, Osmanlı'nın yönetim anlayışını ne bir dille ortaya koymuştur;
Şalvarı şaltak Osmanlı
Eyeri kaltak Osmanlı
Ekende yok biçende yok
Yiyende ortak Osmanlı
Dadaloğlu

Aleviler, bunca art niyetlere, haince yapılan zulümlere rağmen Hakk Muhammed Ali’ye duydukları sevgiden, muhabbetten, 12 Imam yolundan, Ehli Beyt’e olan ikrar ve bağlılıklarından vaz geçmedikleri gibi, taviz de vermemişlerdir.

Alevi Ozanlarından Derviş Mehmet(16. yy) Kızılbaşlığı şöyle sahiplenmiştir;
Gidi Yezid bize Kızılbaş demiş,
Bahçede açılan gül de kırmızı.
İncinme ey gönül ne derse desin,
Kuran'ı derc eden dil de kırmızı.”
=Seyyid Hakkı=


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...