Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Hz.Muhammed'in hadisleri

Hz.Muhammed’in hadisleri
=>Allah bir kavmi severse; kendilerine bela gönderir, kendilerini sıkıntıya sokar.
=>Allah insanlara acımayana, merhamet etmez.
=>Allah’ı görüyormuş gibi ibadet et. Zira, sen onu görmüyorsun ama, o seni görüyor.
=>Allah’tan utanmayan, insanlardan da utanmaz.
=>Allah-u Taala, muhakkak suretlerinize ve mallarınıza bakmaz; fakat kalplerinize ve amellerinize nazar buyurur.
=>Amellerin kıymeti niyetlere bağlıdır. Herkesin niyeti ne ise eline o geçer.
=>Asıl zenginlik, mal-mülk çokluğundan değildir. Gerçek zenginlik ancak gönül zenginliğidir.
=>Bana çektirilen eziyet, hiç bir Peygamber’e çektirilmedi.
=>Ben, ancak ahlakın en güzellerini tamamlamak için gönderildim.
=>Bildiğinizi herkese öğretiniz, bilginizi yayın, kolaylaştırın, zorlamayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin.
=>Birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize düşman olmayın, birbirinizden yüz çevirmeyin, birbirinize hased etmeyin, kin gütmeyin, ey Allah kulları kardeş olun.
=>Bir kulun imanı, gönlü doğru olmadıkça doğru olmaz; gönlü de, dili doğru olmadıkça doğrulmaz.
=>Bize kılıç çeken, bize karşı silah taşıyan bizden değildir.
=>Çin’de bile olsa ilmi alınız.
=>Dünya lezzetlerini yıkan ölümü çokça anınız. Çünkü; o geçim darlığı çekenleri feraha kavuşturur, avutur, zenginlerin de ihtiraslarını frenler.
=>Emanete riayet etmeyenin, imanı yoktur; ahdine vefa etmeyenin, dîni yoktur.
=>Hased, ateşin odunu yemesi gibi iyilikleri yer.
=>Içinizden hiç biriniz; kendi nefsi için sevdiğini, mümin kardeşi için de sevmedikçe hakiki mümin olamaz.
=>Ilmi öğrenip de başkalarına dağıtıp nakil etmeyen insan, altınları gömüp onu sarf etmeyen, ondan yedirip içirmeyen kimseye benzer.
=>Imanın en üstünü, yükseği; iyi ahlak, sabır ve cömertliktir.
=>Inananın anlayışından sakının; çünkü o, Allah nuru ile bakar, görür.
=>Insanlara karışıp eziyetlerine katlanan mümin, insanlara karışmayıp eziyetlerine katlanmayan müminden üstündür.
=>Insanların en çetin belaya uğrayanları Peygamberlerdir; onlardan sonra temiz ve özü doğru kişilerdir; onlardan sonrada onlara benzeyenler ve benzeyenlere benzeyenlerdir.
=>Insanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olanıdır.
=>Işler, o işlere ehil olmayanlara verilirse, kıyamet yaklaşmış demektir.
=>Kanaat tükenmez bir hazinedir.
=>Kızgınlık anında; hiç kimse, iki kişi arasında hakemlik yapmamalıdır.
=>Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz; sevindiriniz, nefret ettirmeyiniz.
=>Komşusu aç iken, kendisi tok yatan bizden değildir.
=>Müslüman, diğer müslümanların; elinden ve dilinden salim olduğu kimsedir.
=>Müslümanlık, güzel ahlaktan ibarettir.
=>Mütevazı olanı Allah yüceltir, kibirli olanı Allah alçaltır.
=>Ne mutlu o kimseye ki; ayıbı başkasının ayıplarıyla uğraşmaktan, kendisini alıkoyar.
=>Ölüme, ölüm gelmeden hazırlanınız.
=>Sözünde durmak, ahdini yerine getirmek imandandır.
=>Ya öğretici ol, ya öğrenen ol, ya dinleyen ol. Sakın dördüncü olma.
=>Zulümle bir şey elde eden bizden değildir.

 
Ehl-i Beyt Hakkındaki Hadisleri

=>Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin’e karşı savaş içinde olanlara karşı, ben de savaş içindeyim.
=>Allah’a and olsun ki bizi sevmeyenleri, şanı yüce Allah cehenneme dökecektir.
=>Benim Ehl-i Beyt’im, kendinize ehlinizden daha sevgili olmadıkça, kesin iman sahibi olamazsınız.
=>Ben sizin aranızda iki paha biçilmez şey bırakıyorum. Ikisi de birbirinden büyüktür. Bunlardan birisi Allah’ın kelamı „Kur’an-ı Keram“ diğeri ise „Ehl-i Beyt´im“dir. Bu ikisi Kevser havuzunun kıyısında bana ulaşıncaya kadar birbirinden ayrılmaz; bunu Rabbim’den ben diledim. Bu ikisine yapışır, sarılırsanız benden sonra ebedi olarak sapmazsınız, yol yitirmezsiniz.
=>Ehl-i Beyt’ime buğz eden münafıktır.
=>Ehl-i Beyt’ime eziyet eden, Allah’a eziyet eder.
=>Ehl-i Beyt’ime karşı davranışlarınızdan dolayı, Allah’ın azabını sizlere şimdiden hatırlatmak istiyorum.
=>Ehl-i Beyt’imin peşinden gidiniz, sakın onların önüne geçmeyiniz, aksi taktirde helak olursunuz. Onlara bir şey öğretmeye de kalkışmayınız, çünkü onlar sizlerden daha bilgililerdir.
=>Ey Fatıma! Kıyamet gününde; Ben, sen, oğulların Hasan ve Hüseyin ile eşin Ali aynı makamda olacağız.
=>Içinizde Ehli Beyt’imin misali, Nuh Aleyhisselamın gemisi gibidir. Her kim gemiye binerse kurtulur ve her kim muhalefet ederse boğulup helak olur.
=>Islam’ın esası beni ve Ehl-i Beyt’imi sevmektir.
=>Kıyamet gününde; her kul iki şey hakkında sorulmadan Sırat köprüsünden geçemeyecek;
Birincisi: „Ben sizinle idim, siz kiminle oldunuz?“
İkincisi : „Ehl-i Beyt’e kurbiyyetiniz (sevginiz, yakınlığınız) ne derece?“

=>Sizleri nimetleri ile beslediğinden Allah’ı seviniz, Allah’ı sevdiğinizden beni seviniz ve beni sevdiğinizden de Ehl-i Beyt’imi seviniz.
=>Şefaatım, Ehl-i Beyt’imi sevenedir.

 
Hz.Ali Hakkındaki Hadisleri

=>Ali bendendir, ben de ondanım.
=>Ali, Hak ile beraberdir. Hak da Ali ile beraberdir.
=>Ali, her hususta Kur’an ile beraberdir. O Kur’an dışı bir şey söylemez ve bir iş işlemez. Kur’an da, Ali’den asla ayrılmaz.
=>Ali’nin dostu, benim dostumdur; Ali’nin düşmanı benim düşmanımdır.
=>Ali’yi seven şüphe yok ki beni sevmiş olur. Beni seven Allah’ı sevmiş olur. Ali’ye düşman olan, bana düşman olur. Bana düşman olan ise, hiç şüphesiz Allah’a düşman olur.
=>Ben ilmin şehriyim, Ali kapısıdır. Bilgi isteyen, Ali’nin kapısına gelsin.
=>Ben ve Ali insanların yükselebilmesi için, Allah’ın gönderdiği kılavuzlarız. 
=>Ey Ali! Dünya ve ahirette sen benim kardeşimsin, vasiyimsin, varisimsin, halifemsin.
=>Ilminden dolayı Hz.Adem’e bakmak isteyen, Ali’nin ilmine baksın, Nuh’un takvasını isteyen, Ibrahim’in hilmini isteyen, Musa’nın heybetini isteyen, Isa’nın ibadetini görmek isteyen, Ali İbn-i Ebu Talib’e baksın.
=>Ya Ali! Gerçek müslüman seni sever. Senin için fena söyleyenler, ara bozuculardır.
=>Ya Ali! Yakında hak sende olduğu halde, sana karşı gelenlerle savaşacaksın. O gün sana yardım etmeyen, benden değildir.
=>Zikri Ali ibadetün.
=Seyyid Hakkı=

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Ehlibeyt Hizmet Dergahı Aşk ile Canlar...