Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Hz.Muhammed ve Islam’a Saldırı


Hz.Muhammed ve Islam’a Saldırı
Son senelerde Islam inancına mensup olmayan genelde Hırıstiyan din mensubu insanlarca Hz.Muhammed ve Islam’a inanılmaz bir tepki ve aynı zamanda terörle eş değer tutmuşlardır… 

Hz.Muhammed’e ve Islam’a yapılan saldırıları en akıl almaz anlayışla kınıyoruz ve red ediyoruz.. Çünkü; Bu saldırılar haksız olduğu kadarıyla da gerçeklikle uzaktan ve yakından alakası yoktur… Bu yakıştırmalar Arap dünyasında sözde Islam ülkelerinde yaşadıkları ve gördükleri manzara ve olaylara dayandırılmıştır. Işte asıl yanılgı burda başlamaktadır…

Birincisi: Bu saldırıyı yapanlar, ne Islam’ı ve ne de Hz.Muhammed’i tam manasıyla tanıyorlar... Tamamen varsayımlara dayandırılmış tezlerle Hz.Muhammed ve Islam düşmanlığı yapmaktalar…

Ikincisi: Ve diğer tarafta gayri müslüm adında yine bir hırıstiyanlık düşmanlığı yapılmaktadır.

Bu iki grubun asıl amaçlarına baktıgımızda hiçde fark göremiyoruz ve amaçları aynı. Nedeni ise her iki tarafta din Telalcılığı yapıyor.. yani din sömürüsü yapılmaktadır… aslinda lanetlenecek ve tepki gösterilmesi gereken bu mantığa hizmet eden insan sıfatındaki mahluklardır….

Hz.Muhammed; Putperestlerin saldırısı sonucu Mekke’den Medine’ye göç ederken ve Medine’de farklı insan gruplarının yani dinlisinden dinsizine varınca insanlar yaşamaktaydı. Bu insanların huzur ve barış içinde yaşamalarını sağlayan bir anlaşma taslağı/yasası oluşturup insanların barıs ve huzur içinde yan yana can cana yaşamasını sağlamıştır. Kadın erkek eşitlıgi, Kadına miras bırakılması, kadın haklarının sağlanması gibi birçok daha medeni yasalar oluşturmuştur… Bugünkü Insanhakları anayasası özü de buraya kadar uzanmaktadır/dayanmaktadır..

Medine’de, yan yana can cana huzur ve barıs içinde yaşamasını sağlayan anlaşma taslağı/anayasası  Hz.Muhammed’in şahsi buluşumuydu yoksa Islam’in yani Allah’ın ilahi mesajını mı gerçekleştirdi??? Bizce orda Islam’ın ilahi masajı pratiğe geçirilmiştir, uygulanmıştır…Bu kısa özette ortaya koyduğumuz Hz.Muhammed ve Islam’ın gerçek yüzüdür…  

Özetlersek:
Lakin, bugün dünya haritasına baktığımızda göze ilk çarpan İslam ülkelerinde ki görüntü insanı ürkütmektedir. Dolayısıyla bazen oturup düşünüyorsunuz. Acaba Hz.Muhammed ve Hz.Ali  bu İslam için mi çabaladılar? Bu İslam için mi savaştılar? Bu İslamı mı yer yüzünde egemen kılmak istediler? kesinlikle HAYIR. 

Bu İslam, onların İslamı değil. Bu uygulama ve görüntü onların istediği İslam değil. Onların İslamı Buyruktaki yazılmış olan Rıza şehri İslamıdır. Onların Islamı Medine’deki Islamdır, Onların İslamı Tasavvuf İslamıdır. Onların İslamı İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini 1400 sene önce kaleme alan ve uygulayan İslamdır. Sevgi ve Barış İslamıdır. Bir arada ve kardeşçe, dostça yaşama İslamıdır. Eşit haklara ve hukukun üstünlüğünü esas alan İslamdır. 

Göze ilk çarpan ve şimdi genellikle uygulamada olan bu İslam ise Emevi İslamıdır. Bu dini Kılıç zoru ile benimseyenlerin İslamıdır. İslam dinini intikam ve kin üzerine oturtan, talan ve soygunlara alet eden, bağnaz ve yobazlık üzerine kurulu olan ve akıttığı kana bir türlü doymayan İslam, Hz.Ali’nin İslamı değildir ve olamaz.

Diri diri insan yakan, Din adına fetva verip iftiralar atan ve katliamlara davetiye çıkaran, mazluma ah çektiren, kendi dışındaki tüm değerleri red eden anlayış İslam DEĞILdir ve OLAMAZ.

» Asıl lanetlenmesi gerekenler, Hz.Muhammed’i ve Islam’ın gerçek manasını/ilahi mesajını anlamadan Hz.Muhammed’e ve Islam’a saldıranlardır….

» Asıl lanetlenmesi gerekenler, Islam’ı özünden uzaklaştırarak Islam adı altında terör estiren kula kulluk eden din telalcılarıdır, putperestlerdir…

» Asıl lanetlenmesi gerekenler, aklını kiraya verip başkalarının akıl taşaronculuğu yapanlardır….

» Asıl lanetlenmesi gerekenler, Dinci gözüküp dindar insanların arasına ikilik tohumu ekenlerdir… 

» Asıl lanetlenmesi gerekenler, Muhammed Ali Islamına muhalefetten uydurulan Hadis ve rivayetlere uyanlardır…

» Asıl lanetlenmesi gerekenler, Okumaya, araştırmaya değer vermeyip, kendi aklıyla değilde başkasının sözüne inanıp arkasından koyun misali gidenlerdir..

Muhammed Ali Islamı: Insanlığın, Barışa ve Huzura varmanın yoludur…

Hz.Muhammed’e ve Muhammed Ali Islamına yapılan saldırıları nefretle kınıyor ve lanetliyoruz… 
=Seyyid Hakkı=

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...