Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Kızılbaşlık, Hakk ve hakikat yoluna; Kan ve can ile verilen ikrardır.
Kızılbaşlık, Hakk ve hakikat yoluna; Kan ve can ile verilen ikrardır.
Kızılbaşlık veya Bektaşilik; Alevilik içinde ayrı bir mezhepmiş gibi, algılıyanlar vardır. Bu tamamen yanlıştır, yanılgıdır ve yanıltmaktır. Bir tek yol vardır; Yol, Muhammed Ali yoludur. 

Ozanımız Aşık Gülabi, kızılbaşlara iftira atanlara şu cevabı vermiştir;
Kızılbaş diyormuş bize imansız,
Kızılbaş ne demek bilir misin sen?
Ali'den geliyor bizim soyumuz,
Kızılbaş ne demek bilir misin sen?
Alevi ne demek bilir misin sen?
Aşık Gülabi 

Osmanlı Imparatorluğu tarafından art niyetli ve bilinçli olarak Aleviler için, kullanılmış genel bir tanımdır. Tarih boyunca ve hatta insanların medenileştiği 23’cü asırda da halen Kızılbaşlık; Tıpkı zındık, kafir, ana bacı tanımaz, mum söndü gibi kavramlarla Alevileri karalamak, aşağılamak, küçük düşürmek için söylenmiş hitaplardır. Zihniyete lanet olsun. 

Kızılbaşa boş iftira edenler,
Helal değil haram lokma yiyenler,
Ömür boyu çirkeflere girenler,
Oniki imamdandır soyumuz bizim.
Kızılbaş ne demek bilir misin sen?
Alevi ne demek bilir misin sen?
Aşık Gülabi 

Yol Muhammed Ali yoludur. Kızılbaşlık, Şahı Merdan Ali’den kaynaklanmıştır. Şahı Merdan Ali’nin savaş esnasında(Uhud) kendini Hz.Muhammed’e siper etmesi ve başından aldığı yara ile başı, kızıl kana bulanmıştır. Emevi ordusu hanedanlarından biri; Bu kızıl başlı kim diye sormuştur. Işte bu savaştan sonra Muhammed Ali taraftarları „kızılbaşlılar“ diye tanımlanmışlardır. Bu durum daha sonra Muhammed Ali taraftarları; Yeşilin yanı sıra en çok kırmızı ile kendilerini ifade etmeye başlamışlardır. Bu ifade Mazlumların başı olan Şahı Merdan Ali’den yana ve zalime karşı olmak hedefllenmiştir. Daha sonraları Kızılbaşlık; Şah Ismail Hatayi hükümdarlığı zamanında „12 börklü külah-başlık“ Alevilerin sembolü olarak tarihte yerini almıştır. 

Ali'nin askeri kızıl giyerdi,
Hiç korkmadan düşman üstüne giderdi,
Yezidler bunlara kızılbaş derdi,
Kızılbaştan gelir adımız bizim.
Kızılbaş ne demek bilir misin sen?
Alevi ne demek bilir misin sen?
Aşık Gülabi 

Kızılbaşlık, özünde ikrarlıktır, ikarar vermektir. Şahı Merdan Ali bu ikrarı, Hz.Muhammed’e; Canı ve kaniyle vermiştir. Burdaki mana; Kanım  ve canım Hakk yoluna feda olsun ya Muhammed demektir. 

Hz.Muhammed; Ya Ali; „Etin etimdir, kemiğin kemiğimdir; kanın kanımdır, canın canımdır. Cismin cismimdir, ruhun ruhumdur“ buyurmuştur. Dolayısiyle Allah’ı Hz.Muhammed’den ve Hz.Muhammed’i Şahı Merdan Ali’den ayırmak mümkün değildir. 

Kerbela'da şehit düşen veliler,
Bunu bilmez cahil ve deliler,
Horasan'dan müslimler yeseviler,
Ehli Beyt’ten gelir soyumuz.

Kızılbaş ne demek bilir misin sen?
Alevi ne demek bilir misin sen?
Aşık Gülabi 

Kızılbaşlık, Hakk Muhammed Ali yolunda; Hakikat ve insanlık onuru için Imam Hüseyin gibi, ölümü göze almak demektir. Budur bizim ikrarımız.
=Seyyid Hakkı=


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...