Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Lokma, sofra ve Kurban duaları…


Lokma duası…
Bismişah, Allah Allah!

Bizleri bir araya getiren duyguya aşk olsun.
Aşk olsun o sevgiye ki, rengine, diline,
Dinine bakmadan bütün insanlığı kucaklar. 
Niyazınız nur, Şaha zuhur ola.
Lokmalar kabul, muradlar hasıl ola. 
Her zaman yüzünüz ak, imanınız pak ola. 

Hakk, Muhammet, Ali’nin didarından,
Pir Imam Hüseyin’in darından,
On Iki Imam’ın katarından ayırmaya.
Ömrünüz sağlıklı, yuvanız şen, sofranız bereketli ola.
Lokmanız her türlü kötülüklere kalkan ola.
Yiyene helal, yedirene delil ola.
Dertlerinize derman, hastalarınıza şifa ola.
Lokmalarınız Hakk dergahında kabul ola.
Fatma Ananın, defterine yazıla…
Hizmetiniz, niyetiniz kabul ve makbul ola.
Lokma hakkına, evliya keremine, çömertler cemine,
Gerçek erenlerin demine Huu.
Dil bizden, kabulü Cenab-ı Hakk’tan ola.
Allah Allah, Kabul ve makbul ola. Aşk ile Huu… 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Sofra duası…
Yemekten önce…
Bismişah, Allah Allah!
Evel Allah diyelim, kadim Allah diyelim.
Sofra Ali’nin, himmet Veli’nin,
Geldi Ali sofrası, ya Şah diyelim,
Şah versin biz yiyelim,
Demine Huu diyelim.
Allah Allah, kabul ve makbul ola. Aşk ile Huu… 

Yemekten sonra…
Bismişah, Allah Allah!
Soframızda bereket evimizde huzur daim olsun.
Artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin
Bu gitti daha dolusu gele.
Hakk Muhammed Ali beraketini vere.
Nimmeti Celil, bereketi Ibrahim Halil,
Yiyene helal, yedirene delil ola.
Yiyip yedirenlere, Pişirip kotaranlara nur-i iman ola., 

Ya Cenab-ı Hakk!
Gökte rahmetin, yerde bereketin eksik olmaya.
Dertlerimize deva, hastalarımıza şifa,
Şefaat senden ya Resulullah.
Bizleri Ehli Beyt‘in şefaatından, katarından,
Darından, didarından, mahrum eyleme. 

Hizmet sahiplerinin hizmetleri,
Lokma sahiplerinin lokmaları kabul ola.
Gittiğiniz yerlerde dert, gam ile keder sizlerden uzak ola.
Lokma hakkına, evliya keremine, Cömertler Cemine,
Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali.
Allah Allah, kabul ve makbul ola. Aşk ile Huu… 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Kurban duası…
Bismişah, Allah Allah!
Hakk Muhammed Ali, yüzü suyu hürmetine;
Bu yoldan ayırma bizi ey gani Şah!
Kurbani Halil, fermanı celil,
Delili Cebrail, tek bir Ismail,
Kurbanımız kabul, muradımız hasıl ola.
Evimiz, ocağımız şen, kısmetimiz gür ola.
Lokmalarımız Hakk dergahına yazılmış ola.
Her kazaya kalkan, her belaya bekçi ola.
Üçlerin, Beşlerin, On Iki Imamların, On Dört Masu-u Pakların,
On Yedi Kemerbestlerin, Kırkların şefaatından mahrum eylemeye.
Şahı Merdan yardımcımız, Bozatlı Hızır gözcünüz ola. 
 

Ulu Allah’ım! yüce Allah’ım! Canı, canana kavuşturan Allah’ım!
Şahı Merdan Ali’den üstün yiğit, Zülfikar’dan üstün kılıç yoktur Allah eyvallah.
(Üç defa tekrarlanacaktır)
Allah eyvallah, kabul ve makbul ola. Aşk ile Huu…

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Ehlibeyt Hizmet Dergahı Aşk ile Canlar...