Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Mürşid, Pire serilen Post’un anlamı.Mürşid, Pire serilen Post’un anlamı.
Farsça kökenli olan Post, sözlük anlamı; Tüyleri alınmamış, işlenmemiş, hayvan dersi anlamındadır. Tasavvuf inancında, Post; İlim irfan sahibi olan Mürşid, Pir makamını temsil eder. Post sahipleri, Postnişin olarak da adlandırılırlar. 

Dolayısiyle Post; Hakk, hakikat, ilim, irfan, birlik ve adil yönetim sistemini temsil eder. Pire serilen Post, işlenmemiş koyun veya koç derisindendir.   

Post’un sahibi, kimdir?
1- Hz.Muhammed, nebilik Post’u.
2- Şahı Merdan Ali, velayet Post’u,
3- Imam Hüseyin, Imamet Post’u ve
4- Günümüzde On İki Imam soyundan gelen Seyyidler temsil eder, Seyyidlik Postu. 

Post makamı; İlim irfan, ikrar ve teslimiyet makamı olduğundan ötürü Pir Postu’na sadece ikrarına bağlı, Hakk ve hakikate teslim olmuş ve ilim irfan sahibi olan Seyyidler oturabilirler. Her türlü günah ve vebalin içinde olan bir kişi, Pir Postu’na oturamaz ve oturmamalıdır. 

Maalesef günmüzde, şahit olduğumuz bir gerçek vardır ki; İki dua ezberlemiş veya kağıttan zorbela okuyan insanlar oturmaktalar. Altını çizerek söyleyelim ki, bu postun vebali ağırdır. Dolayısiyle makam, şan şöhret hevesine kapılıp günah deryasına dalınmasın ve dalan kişileri uyarmak da yol evlatlarının görevi ve sorumluluğudur. 

Imam cafer-i Sadık, Pirlik-Post makamı hakkında şöyle demektedir;
„Pirlik kimden kaldı?
Ol zamandan bugüne kadar, şeriat, tarikat, marifet, hakikat ve pirliksecde Muhammed Ali´den kaldı. Ol sebepten, Evlad-ı Resul’den gayrisine pirlik etmek ve talip olmak caiz değildir. Yediği, içtiği haramdır. Murtadı tarikat, murtadı hakikattır. Ve hem irşadı ve biatı ve tövbesi makbul değildir. Çünkü Evlad-ı Resulden biat yoktur. Semayesiz kalmıştır. Onun, aslı asla yoktur. Ol kimse On İki Imam dergahından nasipsizdir. 

Hz.Resul bir hadiste buyurur ki, Allah-u teala hazretleri kelamı kadiminde öyle buyurmuş ki, «asıl asırdır» demiştir. Zira ezelden hırka ve meftul ve irşad ve tövbe ve pirlik ve seccade bunun cümlesi Şahı Merdan Ali’ye gelmiştir. Şimdi Şah evladı ve nesli olmayan kimseye pirlik etmek caiz değildir. 

Evlad-ı muhammed-Ali’den olaki, pirliği caiz ola. Ilmi ile amil ola. Dört kapı, kırk makamdan on iki erkandan, on yedi kemerbesten, üç sünnetten yedi farzdan bir şarttan, meşayihi kübra ilminden haberder ola. Ve tarikat ile otura dura ki, hakikat ile yola vara ki pirliği caiz ola. Çünkü talip ve yol mürşidindir.“ 

Imam Cafer-i Sadık’ın buyurduğu gibi, bu makamda oturacak kişinin; İlim irfan sahibi olması gerekir ki, pirliği ve hizmeti kabul ve makbul ola. 

Postun özelikleri;
* İkrar vererek, Hakk ve hakikate teslim olmak; Teslimiyet.
* Verilen ikrar, rızalıkla verilmelidir; Rızalık.
* İkrar vererek talip olduğumuz yola, hizmet etmek; Hizmet.
* Nefsin verdiği zorluklara rağmen, nefse krşı direnmek; İkrarında durmak.
* Aşk ile, yola Turab olmak; Duruşlu olmak.
* Yolun, ilmi haline bezenmek; Okumak ve okutmak.
* Günah ve eksikliklerinden arınma; Tövbe etmek.
* Kula, kulluk etmemek; Aklın özgür olması.
* Allah’ı, iyi ve kötü günlerde hatırlamak; Tevhidi dilde düşürmemek.
* Benlikten, kibirlikten, cimrilikten uzak durmak; Paylaşımcı olmak. Vs. 

Pir Postu’na, oturacak kişi; Bütün bu manevi değerlere sahip olması gerekir. Her isteyen istediği için, O Post’a oturamaz. Bu Post, Imam Hüseyin’i temsil etmektedir.

Imam Hüseyin; Hakk ve hakikat yolunda nasıl bir bedel ödemiştir, herkesce bilinmektedir. Dolayısiyle bilindiği halde Post’a karşı saygı ve hürmette kusur ediliyorsa; Büyük bir vebalin altına girmiş olunuyor ki, buda düşkünlüktür.
=Seyyid Hakkı=

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...