Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Neden, Alevilerde kabe Kamil-i Insan’dır?


Neden Alevilerde kabe, Kamil-i Insan’dır?
Allah; Henüz tecellinin ortaya çıkmadığı zuhursuzluk aleminde gizli bir hazineydi, bilinmeyi istedi. O’nu kavrıyabilecek, yoktan varoluşu idrak edebilecek ve O’nun gibi yaratıcı gücüne sahip olabilen, akıl ve düşnce özeliğiyle donatılmış insanoğlunu yarattı.  

Insan Hakk‘ta Hakk insanda, 
Ne ararsan var insanda, 
Çok marifet var insanda, 
Mademki ben bir insanım. 

Aşık Daimi 

Yoktan varoluş inancına göre Kainat; Sevgi ve ilahi aşk özelikleri üzerine yaratılmış, inşa edilmiştir. Bu varoluş sürecinde insanoğlu başta olmak üzere, bütün kainat; Özü öze ulaştıran belli evrelerden geçmesi gerekir. Bu evreler;
1- Erdemliğe ulaşma evresi,
2- Varlıkların birliğine ulaşma evresi ve
3- Allah’ın birliğine ulaşma evresidir. 

Ham ervahlıktan erdemliğe; Erdemlikten, varlıklar birliğine ve Varlıklar birliği’nden de Allah’ın birliğine ulaştıran yeğane ilahi güç, sevgidir. Allah’ın zahir ve batın ilmine nail olmuş Şahı Merdan Ali ise; Bu evrenlerin bir bütünüdür, irşad kapısıdır. 

Insanoğlu’nun görevi de irşad kapısına varıp; Yetenek ve kabiliyeti ölcüsünde bu evrelerden payına düşen nasibini alıp; Erdemli, olgun, marifetli insan olmasıdır. Ve Sırr-ı Hakikat kapısında, Allah’ın sıralarına nazil olup, O’nun benliğinde eriyip, öze varmasıdır.  

Yoktan varoluş, yaratılış; Zahiri olarak yaratılan, yaratanın görünüş alanına çıkışıdır. Bu görünüş alanının merkezinde ise, insan vardır. Insan, evrenin „küntü kenz’idir“ (gizli hazinesidir); Kainatın bir aynasıdır.  

Kainatın aynasıyım,
Mademki ben bir insanım, 
Hakk“ın varlık deryasıyım, 
Mademki ben bir insanım.

Aşık Daimi 

Hakk Kelamı’ndan kaynak verecek olursak; “Yemin olsun ki, insanı biz yarattık. Nefsinin ona neler fısıldadığını da biz biliriz. Biz ona, şah damarından daha yakınız (Kaf  Suresi, 16’cı Ayet.)” denmektedir. Hz.Muhammed ise; “Allah’ın evi, müminlerin kalbidir” der. Ve bundan dolayıdır ki Aleviler; Kabemiz Kamil-i Insan’dır derler. 

Tevrat'ı yazabilirim,
İncil'i dizebilirim,
Kur'an'ı sezebilirim,
Madem ki ben bir insanım.

Aşık Daimi 

Insanın sadece küçük bir bedenden oluşmadığını Şahı Merdan Ali, şöyle ifade etmektedir; „Sen kendini küçüçük bir bedenn sanıyorsun; Oysa ki koskoca bir evren sende dürülmüştür. Sen ey insan, açıklayıcı bir kitap gibisin; Harfler içteki sırları açığa vuran vasıtalardır. Derman sende, ama senin haberin yok.” Dolayısiyle insanoğlu, tanrının konuşan dili ve ağzı olmuştur.  „Sen seni bilirsen yüzün Hüda,da dır; Sen seni bilmezsen, Hakk sende cüdadır“ sözü de bunun ispatıdır. 

Tanrı’sal görünüşün en olgun örneği, Şahı Merdan Ali’nin nesnel varlığıdır. Şahı Merdan Ali, en olgun ve yetkin insandır. Kamil ve erdemliğin bütün faziletlerine sahip olan Şahı Merdan Ali, Alevilerin ibadet ve inancının mıhenk taşı olmuştur. Tanrısal görünüşün onda belirmesi bu insan üstü yetkinlik ve özelikleri nedeniyledir, Allah’ın gizli sırlarına erişmiş ve onun benliğinde eriyip yok olmasındandır. 
=Seyyid Hakkı=Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...