Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

On Iki Imam Matem Ayı...


On Iki Imam Matem Ayı...

Muharrem ayı Hicri takvimin birinci ayıdır. Farsça’da “Aşure” onuncu gün demektir. Tarih kaynaklarına göre, Islamdan çok önce, Arap, Israil ve Fars milletleri tarafından, Muharrem ayının onuncu(Aşure) günü kutsal kabul edilen bir ortak değer olmuştur. Tarihler bugünün anlam ve kutsallığını, bir çok Peygamberin kurtuluşa ve selamete erdikleri gün olarak belirtmişlerdir. Insanlar Peygamberlerine olan sevgi ve inançlarından dolayı, bu günü kutsallaştırmışlardır. Dolayısıyla Hz.Muhammed Mustafa'dan evvel gelen Peygamberler de bu kutsal günde, yüce Allah’a, şükür ve övgülerini ifade etmek için oruç tutmuşlardır.
 

Nitekim Kur’an’da Bakara suresi 183. ayette; “ey inananlar, oruç sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sizinde üzerinize yazılmıştır. Böylece korunmanız umulmaktadır” deniliyor. 

Ne yazık ki insanlık tarihinde eşi enderi bulunmayan Kerbela katliamından sonra, Muharrem ayı çeşitli kaynaklarca 10 Muharrem’de peygamberlerlerin kurtuluşu ile ilgili gerçekleşen bir çok olaylar sebebiyle Allah’a tutulan şükran ve sevinç orucu, yerini mateme bırakmıştır. Dolayısıyla Alevi inancında Kerbela vakasıyla özdeşleşen on veya on iki günlük bir Muharrem orucu vardır. Bu oruç ile Kerbela matemi, öylesine birleşmiştir ki, iç içe girmiştir ki matemi, tuttukları oruçla birlikte yaparlar. 

Muharrem ayı denince ilk akla gelen Kerbela katliamıdır. Dolayısıyla Ehli Beyt ümmeti için Muharrem ayı, „oruç ayı“ndan öteye Matem ayı olmuştur. Muharrem’in 10. 10. 680(miladi) günü Imam Hüseyin’in şehid olmasıyla sonuçlanan Kerbela faciası, İslamiyet’in bütün mensupları arasında nefret ve lanetle anılan alçakça bir cinayettir.  

Muharrem ayı Hz.Muhammed Mustafa ümmeti sayılan kişiler tarafından; Hz.Muhammed Mustafa torunlarına zulüm ve şehadet günü olmuştur. Putperest Emevi Arap hanadanları kutsal Muharrem ayını,  zulme çevirmişlerdir. Hz.Muhammed Mustafa'nın „cennet efendisi“ dediği sevgili torunu Imam Hüseyin; Tüm yakınlarını, evlatlarını ve kendi canını Hakk yoluna, insanlık yoluna, ceddi Hz.Muhammed Mustafa'nın kurduğu Islam dini’nin mücadelesini şehadet şerbetini içerek, ebediyete kadar devamına vesile olmuştur.  

Muharrem ayında , Kerbela şehitleri için matem tutarlar ve bu cinayeti işleyenlere lanet okunmaktadır. Bu hain katliamda ana kucağında ki yavrulara kadar, hepsi delik deşik edilmişlerdir.  Bu alçak katliamda hasta olduğu için yanlız Imam Hüseyin’in oğlu,  Imam Zeynel Abbidin kurtulmuştur. Ve Hz.Muhammed’in soy ağacı, imamlık makamı Imam Zeynel Abbidin’den devam etmiştir.  

Imam Zeynel Abbidin’in kurtuluşu ve On Iki Imam neslinin devam ettiği için Allaha, şükür ve sevinç orucu da tutulur. Görüldüğü gibi matem ve şükür orucu iç içe yaşanmaktadır. İnsanlık onuru olan Imam Hüseyin ve diğer Kerbela şehitleri anısına oruç tutarlar. Oruçla amaçlanmak istenen asıl amaç ise; Ehl-i Beyt’in Kerbela’da yaşadıkları açlık, susuzluk, çaresizlik, ihaneti ve halsizlik durumlarını yaşamak ve hisetmektir.  

Şunu net olarak belirtelimki; 10 Muharrem günü bir çok Peygamberlerin kurtuluşa ve selamete erdikleri gün için Allah’a, şükür ve övgülerini ifade etmek isteyen, aynı niyet içinde orucunu tutabilirler. Alevilerin bu konuda hiç bir sorunu olmadığı gibi, zorlama da yoktur.   

Muharrem ayında Aleviler bir araya gelerek, bu eşi enderi görülmemiş cinayeti ve cinayeti işleyenleri, lanetler ve Kerbela şehitlerini anmakla beraber mersiyeler okunur, düvaz-ı imamlar söylenir.  

Matem, Kerbela’da şehid edilen Imam Hüseyin, Kerbela şehitleri ve Arap Emevi hükümdarlarınca hunharca katledilen 11 Imamlar anısına tutulan yastır, üzüntüdür, tepkidir. Kerbela matemi; Aç ve susuz olarak insanlığa verilmiş büyük bir mesajdır. Kerbela Olayı; Haksızlığa ve zulme karşı başeğmeyiş, insanlık için kendini feda ediştir. Kerbela olayı; Iyi-kötü, aydınlık-karanlık, ezen-ezilen, inaçlı-inançsız, zalim-mazlum çatışmasıdır. Yüzyıllardır Ehl-i Beyt’i sevenler tarafından bu matem tutulmaktadır. 

On Iki Imam Ayı; Kurban bayramının 1’ci gününden başlayarak, 20 gün sayılır. 20’ci günün akşamı matem ve oruca niyet edilir,  matem ve oruç başlamış olur. On Iki Imam matem ve orucuna başlamadan önce 3 günlük masumu pak orucu ve On Dört Masum-u Pak orucundan sonra da 1 gün Fatma-tüz Zehra Ana için oruç tutulur.  

On Dört Masum-u Pak orucu; Kerbela katliamında Ehli Beyt’in küçük yaşta şehit düşen, On Dört Masum çocukların aşkına tutulan oruçtur. Ve Ana fatıma orucu ise; Evlatlarının hunharca kaledilmesinden duyulan acıları, matemi kendisiyle paylaşmak için tutulur. 

Sıralarsak;
1- Masum-u Paklar orucu,

2- Fatma-tüz Zehra Ananın orucu,

3- On Iki Imam matemi ve

4- Aşuranın ve ibadetlerin yapılması.
 

On Iki Imam Ayı’nda; Eğlence yapılmaz, eğlenceli proğramlara bakılmaz-katılınmaz, can incitilmez, kan akıtılmaz, düğün, nişan, sünnet törenleri yapılmaz, bu günlerde eşler arasında nefsani ilişkiler olmamalı. Mümkün oldukça su içilmemeli, fazla sulu yiyeceklerden mümkün oldukça sakınılmalı. Yaşadığımız ortama göre, imkanlar ve olanaklar elveriyorsa, tıraş olmamalı, iştahın çektiği güzel ve etli yemekler yenmemeli.   

Durumu özetliyecek olursak; Nasıl ki, yakınlarımızdan birisini kaybettiğimiz zaman, onun acısından dolayı bir zamanlar kederli, üzüntülü günler yaşıyorsak, işte bu on iki gün matem ve oruç boyunca da aynen öyle davranmalıyız.  

Hz.Muhammed’e ve onun Ehli Beyti’ne inanıp iman edenler, onlara yapılan bu zulmün acısını hiç bir zaman unutamazlar. Hele On Iki Imam Ayı gelince, o zülmü kendilerine yapılmış gibi, acısını hissederler. 

Insanların, insanca yaşamaları için, insan değerlerinin ayak altına alınmaması için, yaşantısıyla, davranışlarıyla, cesaretiyle ölümü seçen şehitler şehidi Imam Hüseyin sadece islam aleminde değil, bütün insanlık için görkemli bir abidedir. Noksanlık özündedir doğruluk Hakk’tandır.  

Selam ve dua Ehli Beyt’e olsun, Allah’ın laneti ise; Yezid ve islah olmayan nesline olsun..
=Seyyid Hakkı=

 

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Ehlibeyt Hizmet Dergahı Aşk ile Canlar...