Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Perşembe gecesi, Alevilerin cem ve muhabbet gecesidir.Perşembe gecesi, Alevilerin cem ve muhabbet gecesidir.
Tutulan oruç, ibadet ve günün kutsallığı hakkında...
Cem geceniz, mübarek olsun. Gelin canlar bir olalım, cem olalım, semah dönelim. 

Tanık olduğumuz gibi “Dini Günler”in kutsallığı, inaçlarda farklı algılanmıştır. Bunlardan bazı örnekler:  
1- Alevilerde Perşembe akşamı yani perşembeyi, cumaya bağlayan gece kutsaldır. Aleviler kendi ibadetlerini, cem evlerinde irşad ederler. Alevi inancında perşembeyi cumaya bağlayan geceye, Cem gecesi denir. Alevilerce bilindiği gibi ve birçok Alevi inancıyla tanış olmuş dostlarımızın ve kamuoyununda bilgisi dailindedir ki, Aleviler cem ibadetlerini perşembe geceleri yaparlar buna aynı zamanda 48 Perşembe orucu, ibadeti de denir.  

2- Sünni islam inancı’nda, Cuma günü kutsaldır. Cuma günleri camiye gidip orda topluca Cuma namazını kılarlar. Burda dikkat edilmesi gereken husus; Sünnilerin Cuma namazı ve Alevilerin Cuma gecesi ibadeti ile hiç bir alakası yoktur. Sünniler gündüz/öğlende, Aleviler ise gece ibadetlerini yaparlar. 

Perşembe gecesini kutsal kılan, sebep ve nedenler şunlardır;
1- Allah’ın dünyayı yapılanmasında, Perşembe günü dinlenme günü ve bu günde muhabbet ve sorgu suallerin yapılmış olması. Not, rivayete göre; Dünyanın inşası yedi günde tamamlanmış olması. Ve bu “yedi” sayısından yola çıktığımızda Perşembe haftanın ortası olmuş oluyor. 

2- Allah’ın peygamberlerine (dünyevi elçilerine), Perşembe akşamı muhabbet yapın, hutbeler okuyun buyurması, insanların topluca, birlik ve beraberlik ekseni içinde ibadet ve duaların yapmaları amacıdır.  

3- Hz.Muhammed, Perşembe akşamı(Miladi: 632, Haziran ayının 08. günü) Hakk’a yürümüştür. 

4- Hz.Muhammed Hakk;a yürümeden önce vesiyetnamesini yapması. (Cebrail tarafından Hz.Muhammed’e, mirac’ını yerine getirmesini ve yolcu olduğunu kendisine iletmesi üzerine Hz.Muhammed mirac’ını (Mirac; Yukarı çıkmak, yükselmek anlamındadır.) yerine getirdikten sonra en yakın çevresini toplayarak bana kağıt getirin size vesayetname yapacağım ki benden sonra hilafet çıkmasın demesi üzerine ordakilerden başta Ömer olmak üzere karşı çıkmışlardır. Çünkü Hz.Muhammed’in kendisinden sonra, kimi yerine halife olarak seçeceğini iyi biliyorlardı. Bundan dolayı Ömer, peygamber sayıklıyor, ne dediğini bilmiyor demiştir ve vesayetnamenin yazılmasına engel olunmuştur. 

Hz.Muhammed ruhunu teslim ederken Şahı Merdan Ali; Hz.Muhammed’in cenaze ve defin hizmetiyle uğraşırken diğerleri, halife seçme telaşına kapılmışlardı. 

5- Birçok peygamberlerin Hakk;a yürümeleri, bu güne denk gelmesi... 

6- Oniki Imam’ların(Imam Mehdi hariç) Hakk’a yürümeleri ve matemlerin bu güne denk gelmesi. (İslam aleminde Hicri ve Hıristiyan aleminde ise Miladi takvimi kullanılmakta idi. Aleviler kendi inanç ve kutsal günlerini Hicri takvime göre deva etmekteler. Bunun sebebi Sünni ve Alevi inaç günlerinin birbirine denk gelmemesi ve bunun engellenmesi içindir. Bilindiği gibi Hicri ve Miladi takvim arasında on gün farkı bulunmaktadır yani her sene 10 gün ileri gidiyor. Burdaki en önemli bir örnek ise Oniki Imam’lar Ayı matem’dir. Işte bu dini ve kutsal günlerimizin bütün oniki ayda vuku bulması ve Perşembe gecesine denk gelmesindendir. Hızır orucu aynı keza; Salı, Çarşamba ve Perşembe. Perşembe gecesinin kutsallığı bu manevi değerlerden kaynaklanmaktadır. 

Sonuçta Aleviler; Hakk Muhammed Ali Yolu’nda Hakk’a yalvarışlarını, yakarmalarını  ve ibadetlerini; Dünyevi meşkuliyetlerden uzak Allah ile başbaşa kalma ve huzur içinde ibadetlerini Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece, nurani bir atmosfer ortamında yerine getirirler. 

Dolayısiyle Aleviler, “Hayırlı Cumalar” demez, “Cem geceniz/ibadetiniz” kutlu/mübarek olsun derler.
=Seyyid Hakkı=Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...