Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Yüzü suyu hürmetine, anlamı.Yüzü suyu hürmetine, anlamı.
Dua ve gülbanglarımızda; Yüce Allah’ım! “Hz.Muhammed'in, Şahı Merdan Ali’nin, Ehli Beyt’in, On İki Imam yüzü suyu hürmetine dualarımızı kabul eyle” diyoruz.   

Burdaki “Yüzü suyu hürmetine” ifadesi, “onun hatırına, yüceliğine” anlamına gelir. Birilerin algıladığı gibi kaşla, gözle, suyla, vs. bir alakası yoktur. Daha fazla tasavvufi anlamda söylenen bir mecazi ifade olup Hakk’ın dostları için kullanılan bir ifadedir.  

Hz.Muhammed, Allah’ın elçisi, aynı zamanda da Allah’ın huzuruna varıp kendisini tavaf-niyaz etmiş olması ve yine Şahı Merdan Ali’nin, Allah’ın velisi olması, huzurunda bulunması, O’nun ilahi sırlarına varması dolayısiyle O’nunla beraber olmaları yani onların Hakk katında, görüldüğü inancı hakimdir

Dolayısiyle Allah’ın katında bu kadar değer ve kıymeti olan ulu zatların nasıl olur ki, Allah’a ortak koşmak oluyor? 

Kur’an-da, Hz.Muhammed’i öven, değer veren bazı ayetler.
* Şüphesiz, Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler, siz de O’na salat edin ve tam bir teslimiyetle O’na selam verin. Azhap Süresi, Ayet 56.
* Biz, seni alemler için yalnızca bir rahmet olarak gönderdik. Enbiya Suresi, Ayet 107.
* De ki: Eğer siz Allah’ı seviyorsanız bana uyun; Allah da, sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Ali Imran Suresi, Ayet 31. ve bunun gibi daha onlarca örnekler mevcuttur. 

Bakalım Hz.Muhammed, bu konuda ne diyor.
* Hz.Muhammed: “Ey Ali, anandan doğduğunu görmeseydim  sana Allah  diyecektim, sana ulaştım ama sırrına varamadım“ der.
* Hz.Muhammed; Ali Allah ile, Allah da Ali iledir. İkisi kıyamet gününde havuz başına varana dek, birbirinden asla ayrılmazlar.
* Hz.Muhammed; Ali benden, ben de Ali'denim. Her kim ki Ali'yi severse, beni sever, Beni seven de Allah'ı sever, der. 

Şahı Merdan Ali, Allah’ın zahiride tecelli etmesi ve mükkemel insan „Kamil Insan“ sıfatıdır. Yani kamiliğin, erdemliğin, olgunluğun bütün sıfatlarını kendinde taşıdığı için, ve Sırr-ı Hakikat kapısına ulaşıp Hakk ile Hakk olduğu için Şahı Merdan Ali, Allah’la bir görülmüştür ama Allah’ın kendisi değildir.  

Ulu evliyalar, Veliler ölmez, onlar sadece don-beden değiştirirler. Şahı Merdan Ali, bütün evliyaların rehberidir. Gelen her evliya, Şahı Merdan Ali’nin bir sıfatını taşımaktadır. Dolayısiyle ulu zatlar birer dondur-bedenidir ama ruh, nefes ise, Şahı Merdan Ali’nin-dir.   

Kur’an ve Hz.Muhammed’in, konu hakkında bu kadar net ve açık ifade edilmesine karşın; “Yüzü suyu hürmetine” ifadesi yanlıştır, Allah’a ortak koşmaktır diyenlere sözümüz, bir kere de akıl ve mantıklarına danışmalarını diliyoruz.
=Seyyid Hakkı=Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...