Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Yaratılanı severim, yaratan'dan ötürü.


Yaratılanı severim, yaratan'dan ötürü.
Yunus Emre, yaratılanı severim, yaratan’dan ötürü” sözü yaratan Allah; Insanın yapısından tutalım evrene ve kainatın kuruluşuna kadar, canlı, cansız ne varsa hepsi birer delil niteliğindedir. Herşey Allahı’ın-İllahi kuvvetin varlığına delildir.
 

Akıl ve mnantığın vardığı nokta; Allah her yerdedir, her nesnede belirmiştir. Bu anlamda Allah’ın yarattığı her nesneye kendinden bir özellik vermiştir. Akıl ve mantık ilmine göre; Yaratanın her nesnede belirdiği için, yaratılan her nesne sevilir. Yaratılanı sevmek, yaratanı sevmektir.  

Yaratılan, bütün nesnelerin içinde insanoğlu; Düşünce ve yaratıcılığı gereği Allah’ın sırrına erişebilen tek varlık olduğu için, merkezi konumdadır. Bunun içindir ki insanoğluna muhabbet, sevgi ve aşk ile yaklaşmak; Incitmemek, zarar vermemek, kısacası kutsamaktır. Ve insanoğlunun emrine sunulmuş diğer canlıların da hiç birine zarar vermeyip sahip çıkmak ve cansız varlıkları da korumuktır. 

Insanoğlunu kırmamak gerekir çünkü kırılan gönüldür, gönül ise Hakk’ın evidir. Gönül kırmamak insana ve dolayısiyle de Allah’a duyulan saygı ve hürmetin bir ifadesidir. Insan kutsallığı hakkında Hz.Muhammed; “Allah’ın evi, müminlerin kalbidir. Ve yine Ali’yi seven beni sever, beni seven Allah’ı sever” der.  

Insanoğlunun akıl ve mantıkla donatılmış olması, yaratıcısı gibi yaratıcı olmasından dolayı kutsal kılınmıştır. Bu konumda olan insanoğlu, Kamil-i Insan’dır. Dolayısiyle de yaratan Allah’ın, yarattığı bütün nesneleri; Sevgiyle, muhabbetle ve hoşgörüyle yaklaşmak gerekir.
=Seyyid Hakkı=

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...