Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Yazıklar olsun! Allah ile kul arasına girenlere


Yazıklar olsun! Allah ile kul arasına girenlere
Islam din ve dininin amacı; Barış, sevgi ve hoşgörüdür. Bunun aksisi islam dinini bağlamadığı gibi, din sömürüsünden de öteye değildir.  

Allah; Menfaat için din sömürücülüğü yapanları islah etsin, islah olmayanlara da yazıklar olsun. yazıklar olsun kula kulluk edenlere.  

Şahı Merdan Ali, kula kulluk edenlere; “Allah seni özgür yaratmışken, başkasının kölesi olma “ demiştir.  

Dolayısiyle;
Yazıklar olsun!, Allah ile kul arasına girenlere...
Yazıklar olsun!, Din tücarlığı yapanlara...
Yazıklar olsun!, Arap örf adetlerini islam dinine mal edenlere...
Yazıklar olsun!, Islam dinini terör dini yapanlara...
Yazıklar olsun!, Allah’ın verdiği cana kıyanlara...
Yazıklar olsun!, Allah’a koruyucu kesilenlere...
Yazıklar olsun!, Hz.Muhammed’e salavat getirip nesline kast edenlere...
Yazıklar olsun!, Dini menfaatleri için kullananlara…
Yazıklar olsun!, Islam adına fetva verenlere...
Yazıklar olsun!, Dili Ali deyip kalbi Yezid’ten yana olanlara…
Yazıklar olsun!, Ehli Beyt ümmetine zulüm edenlere…
Yazıklar olsun!, Hüseyin deyip, Yezid’e kulluk edenlere…
Yazıklar olsun!, Dindar geçinip, günahlara dalanlara…
Yazıklar olsun!, Iki yüzlü münkir münafıklara...
Yazıklar olsun!, Iyi görünüp, kötü kalpli olanlara…
Yazıklar olsun!, Emek düşmanlarına...
Yazıklar olsun!, Mazluma ah çektirenlere...
Yazıklar olsun!, Ikrarından dönenlere...
Yazıklar olsun!, Insanoğluna her türlü zulmü reva görenlere...
Yazıklar olsun!, Insanlar arasında düşmanlık tohumu ekenlere...
Yazıklar olsun!, Masum çocukları yetim bırakanlara...
Yazıklar olsun!, Zulüm karşısında susan dillere…
Yazıklar olsun!, Kul hakkı yiyenlere...
Yazıklar Olsun!, Kula kulluk edenlere...
Yazıklar olsun!, Bir torba kömüre onurunu satanlara...

Selam olsun!, Hakk Muhammed Ali diyenlere...
Selam olsun!, Ehl-i Beyt yolunda yürüyenlere...
Selam olsun!, Şehitler Şah-ı Imam Hüseyin’e, gönül verenlere...
Selam olsun!, “Yol Cümleden Uludur!“ diyenlere...
Selam olsun!, “Gönül kalsın yol kalmasın” diyenlere...
Selam olsun!, Dost cemalini niyaz olanlara...
Selam olsun!, Ikrarında durup yolunu sürenlere... 
Selam olsun!, Kabem insandır diyenlere...
Selam olsun!, Gönül kabesini tavaf edenlere...
Selam olsun!, Yolumuz Insanlık yolu, hakikat yoludur diyenlere...
Selam olsun!, Edep erkanı ile gelenlere...
Selam olsun!, Kul Hakkına sahip çıkanlara...
Selam olsun!, Bütün insanları bir nazarda görenlere...
Selam olsun!, Insanlığa hizmet edenlere...
Selam olsun!, Kainataki cümle canlı cansıza sahip çıkıp; sevgi ve muhabbet duyanlara...
Selam olsun!, Insanlık onuru için ateşte semaha duranlara...
Selam olsun!, Insanlık için hayatlarını feda edenlere...
Selam olsun!, Mazlumdan yana zalime karşı duranlara...
Selam olsun!, Yolun yezidlerine ve hınzırlarına lanet okuyanlara..
Selam olsun!, Can içinde can olan canlara...

Canab-ı Hakk bizleri Muhammed Ali yolundan ayırmasın. Hakk Muhammed Ali yolundan, ikrarından dönenlere yazıklar olsun, Allah islah etsin.
=Seyyid Hakkı=

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...