Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Zahir-Batın ilmi, nedir?Zahir-Batın ilmi, nedir?
İlim ikidir. Zahiri(dış-görünen) ilim ve Batıni(iç-görünmeyen) ilim.

Zahiri ilim manası; Bir nesnenin-masddenin dış yüzü, yani görünen ve duyu organları ile hissedilip bilinen tarafı/yönü demektir.. Örneklersek: okuma ve öğrenme ile kazanılan akli ve nakli ilimler. 

Batıni ilim ise; Bir nesnenin-maddenin gizli, bilinmeyen, iç, giz, sırlı tarafı, akıl ve mantıkla(sezgi) bilinen kişinin manevi yönü, dünyası demektir. Öneklersek: Nefsi isteklerden ve günahlardan sakınma sonucu Allah’ın kuluna ihsan edeceği batın ilmidir. 

Özetlersek: Her şeyin bir önyüzü olduğu gibi birde arka yüzü vardır, bir görünen tarafı olduğu gibi birde görünmeyen tarafı vardır. Görünen taraf Zahir, görünmeyen taraf ta batındır. 

Her zahirin bir batını vardır dolayısıyla ilim ve amellerde zahir ve batın olarak ikiye ayrılır. 

Zahiri ameller, bedenle yapılan iş ve ibadetlerdir (nikah, ibadet, semah, oruç, vs.)  Batın-i ameller ise kalplerde zuhur eden iman..(Maneviyetimize dayanlı tüm işler, tevekkül(herşeyi Tanrı’ya bırakmak) 

Eğer bir kişi Kamil-i Insan mertebesine dolayısıyla tanrısal hakikate ulaşmak istiyorsa, kendisini zahir ile sınırlamamalıdır. Görünenlerin yanında birde batın olanı da anlamaya çalışmalıdır. Sadece görünen, dışsal ile sınırlarsak hakikat sırrına eremek mümkün değildir. O zaman, zahir ve batın bir bütün olarak yaşanmalıdır. 

Herşeyden önce, kişinin mümin sayıla bilmesi için; iman, teslimiyet, muhabbet gibi, batıni amellere ulaşa bilmesi, 4 kapı kırk makamdan geçmiş olmalıdır.. Bu geçiş evrelerini aşıp hakikat kapısına varıp orda, Hakk ile Hak olma evresidir..
=Seyyid Hakkı=

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...