Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Zalimler var oldukça Hüseyinlerde var olacaktır...

Zalimler var oldukça Hüseyinlerde var olacaktır...
Bir toplum, bir halk kendi inancına, değerlerine, kültürüne sahip çıkmadığı zaman, o halk zamanla yok olmaya mahkümdür.
 

12 İmamlar ayı, Kerbela ve Imam Hüseyin denince, Aleviler için; matem, yas, hüzün akla gelir. Bugüne kadar, inanç felsefesinde, itikatında, sevgisinde, bağlılığında en ufak bir yanlışlık, ikiyüzlülük ve ihanetlik yapmayan Aleviler, Hz.Muhammed’e ve onun Ehl-i Beyt’ine canı gönülden aşk-ı muhabbet ile bağlıdırlar. Onların sevgileri ile sevinmişler, kederleri ile kederlenmişler, acılarına ağlamışlar, gördükleri zulme de matem tutmuşlar, zulüm edenleri de lanet ile anmışlardır. 

Haksızlığa boyun eğmeyen şehitler serdarı Şah Imam Hüseyin ve  yandaşları, 1400 yıldır hala acısı dinmeyen, yürekleri sızlatan Kerbela katliamı Hak ile batılın, iyi ile kötünün, doğru ile eğrinin, mazlum ile zalimin savaşımıdır.  Zalimler var oldukça, mazluma ah çektirdikçe Imam Hüseyin de var olmaya devam edecektir... 

Hakk için, Ilahi adalet için yola çıkan Imam Hüseyin ve dava arkadaşları, saltanat sevdalısı Muaviye oğlu Yezid’e insanlık onurunu çiğnetmedikleri ve biat etmedikleri için Muharrem ayında Kerbela topraklarında şehit edildiler.  

Allah’ın rahmeti ve selamı Hz.Muhammed’e, O’nun ev halkı Ehl-i Beyt’e, evlatlarına ve kıyamete kadar ona inanan insanlara olsun. Allah’ın laneti, onlara düşmanlık yapan müşrik ve münafıkların canına olsun.   

Imam Hüseyin’in sevgisini gönlünde taşıyan ve onu yolun piri olarak gören Alevi toplumu, Muharrem’in onuncu günü gerçekleştirilen bu katliamı unutmamak için oniki imamlar aşkı için oniki gün süreyle yassı matem ve oruç tutmaktadırlar.
=Seyyid Hakkı=

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Ehlibeyt Hizmet Dergahı Aşk ile Canlar...