Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Aleviler neden camiye gitmezAleviler neden camiye gitmez?

 

Anadolu Alevisi neden camiye gitmez ve tapınmasını camide yapmaz da, cemevinde, özelikle geceleri gizlenerek ibadetini yapar?

 

Alevilerin camiye gitmemelerinin çeşitli nedenler bağlayanlr var. Yaygın olanı, Hz.Ali’nin şehit edilmesi; bundan sonra Emevilerin camilerde Hz.Ali’ye ve O’nun soyuna hakaret etmeleri şeklindedir. Ama esas olan “ibadetin gizli yapılması” yönündeki görüştür. Biz, bu görüşü özellikle Sünnilerin bilmesi için Kur’an ayetleriyle beslemek istiyoruz:

 

Araf Suresi’nin 55. ayeti: “Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin; zira O, haddi aşanları asla sevmeyiz.”

 

Tur Suresi’nin 49. ayeti: “Geceleyinve yıldızların kaybolduğu sabah vaktinde O’nu (Tanrı’yı) tesbih et (an, zikret) .

 

Neba Suresi’nin 10 ve 11. ayetleri: “Uykunuzu dinlenme, gecenizi üzerinize örtü, gündüzü de geçiminizi temine yarayan bir vakit kılmadık mı?”

 

Muzemmil Suresi’nin 1’den 7’ye dek olan ayetleri: “Ey örtüye bürünen (Muhammed!) kalk! Gecenin birazı dışında yarısını ibadetle geçir. Yahut yarıdan biraz eksilt; yahutta onu biraz arttır ve Kur’an’ı ağır ağır oku. Biz, sana ağır bir söz vahy edeceğiz (emir tebliği edeceğiz)? Gece ibadeti için yatağından kalkan nefsin, ibadeti daha uygun; kıraatı (okuması) daha sağlamdır. Çünkü, gündüz seni meşgul eden uzun işler vardır,” (Gündüzleri rızk sağlanır).

 

Müzekkir Nüfuz’un (Zikrettiren, anımsattıran; itibarlı olanın) aktarmasına göre, bir hadisi şerifinde diyor ki Hz.Muhammed: “Gösteriş için ibadetini aleni (Açık, ortada, meydanda, herkesin içinde yapılan) yapan riya ehline, kıyamet günü diyecekler ki: o gayretlerin hep batıl oldu.”

 

Tevbe Süresi’nin 107 ve 108 ayetleri: “Küfrü artırmak, müminlerin arasını açmak, insanlara zarar vermek ve daha önce Allah’a ve Resul’üne karşı savaşmış kimseleri beklemek için bir mescid inşa edenler de vardır ki, “(Biz, bu mescidi) yaparken, iyilikten başka birşey murat etmedik” diye yemin edeceklerdir. Oysa, Allah şehadet eder ki; onlar yalıncıdır. (Ey Muhammed!) Orada sakın namaza (duaya) durma!.. İlk günden itibaren takva üzere tesis edilmiş olan bir mescit içinde namaza durmak (Dua/ibadet etmek) daha layıktır. Orada temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da temizlenenleri sever.”

 

Hz.Ali buyurur ki: “Merhamettin en hayırlısı, gizli sadaka vermektir; İbadetin en hayırlısı, gizli ibadet etmektir.”

 

Listeyi uzatmak istemiyoruz. Şunu söylemek istiyoruz ki, ibadetler, insanların kendisiyle Tanrı’sı arasında kalması gereken bir tapınmadır. Ramazan’da bir ay boyunca davul-zurna çalıp orucu şölene ve günde beş vakit ezanla ilan edip namazı gösteriye dönüştürmenin makbul bir yanı yoktur. Oruç ve ibadet nefsi terbiye etmek ve herkesi hoşgörmek için olmalıdır. Son zamanlarda camileri “cihat” için birer toplanma mekanı olarakkullanmak, Sivas’ta olduğu gibi camilerden çıkarak insanları yakmak gerçek müslümanlıkla bağdaşmayan işlerdir.

 

Burada hemen belirtelim ki, inanmış iman ehli samimi müslümanlar da, dini amaçları için kullanan bu gösterişli samimiyetsiz köktendincilerden rahatsızdırlar.

 

Evet Alevilerin, gündüzleri camide gösteriş için değil, geceleri cemevlerinde gizli ibadet yapmalarının Tanrı Buyruğu ile Hz.Muhammed’in hadisi şeriflerine ve Hz.Ali’nin sözlerine uygun olduğunu böylece belirterek bu konuyu şöyle noktalamak istiyoruz:

 

Cem’de Semah, ibadettin bir parçası’dır; Tanrı için dönülür, alkışlanmaz “Gösteriş için olmaya, Hak için ola!” denilmek suretiyle de, ibadettin gizemli önemi vurgulanır. Hak için yapılan ibadet ve yardımların gizliliği makbuldur:

 

Haşa ki semahımız oyuncak değildir

İlahi bir aşktır, salıncak değildir.

Her kim ki semahı bir oyun sayar,

Mümin diye namazı (ibadeti) kılınacak değildir. (Hünkar Bektaş Veli)   

 

Seyyid Hakkı

Kaynak: Lütfi Kaleli, Binbir çiçek mozaiği Alevilik

Can yayınları 36


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...