Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Dindar ve Dincilik


Dindar ve dincilik
Dindar ve Dincilik kavramlarının manasına geçmeden önce Din ve Dinin amacı nedir? Onu açıklayalım.
 

Din kelimesi arapça olup, „usul, adet ve tutulan yol“ anlamına gelir. 

Din; Canab-ı Hakk tarafından Peygamberler aracılığıyla insanlara ulaştırılan maneviyetin ilahi Adalet yasasıdır.  

Bu ilahi yasanın amacı ise; Insanları kötülükten çekip iyiliğe, birliğe ve kemale yöneltmek, ebedi hayatın yanında bir zerre hükmünde kalan şu fani ömür içinde iyilik ve gönül huzuruyla yaşamalarını sağlamak, onlara insanlıklarının şerafetini ve insan olarak yaratılmış olmalarının manasını bildirmekdir. Işte Alevilik bu değerlerin bütünüdür. bu değerlerle bezenmenin adıdır. 4 Kapı 40 Makam felsefesi içinde yoğrulup Kamillik mertebesine erişip orda Hakk ile Hakk olmakdır.  

Dolayısiyle insanları iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, güzel ile çirkini bildirmek ve onları Zahir ve Batın (dünya ve ahiret) mutluluğuna kavuşturmaktır. 

Din kavramını ve amacını ortaya koyduktan sonra şimdi Dindar ve Dinci arasındaki farkı ortaya koyalım. 

Bu iki kavram, insanlık tarihi boyunca insanlığın tüm değerlerine musallat olmuş bir kötülük sıfatı iken ötekisi ise Hakk’ın iyi sıfatının aynası olmuş bir bolluk, saadet ve mutluluğudur…  

Dindar, dini Canab-ı Hakk’a has kılarak; aracı tanrılar edimeksizin iman eden iken dinci; dini Canab-ı Hakk’ın elinden alarak kişilere entegre eden zahmet abidesidir. Yani biri rahmet iken, ötekisi zahmettir…. 

Dindar, toplumsal değerleri kucaklayarak; Benliği (bireyselliği) red ederek, dinin en büyük düşmanı olan akıl ve ruh ikililiğini-karamsallığı reddederek, aydınlanmacılığı önplana çıkarır.  

Dinci ise, Din sömürüsü, din kirliliği yani „sen karışma hocalar, imamlar bilir) edebiyatı eşliğinde; menfaatçılık ve hayalcılık pazarlamacılığı yapar… 

Dolayısiyle dindar şekillerden uzak kalarak, şeytanın düştüğü şekil(kötülükler) bataklığından çıkma gayreti güderken dinci; „Özü“ reddederek şekillere tapınma hayal ortamını yaratır ve aynı zamanda da dayatır.  

Dindarın anlattığı Peygamber(Hz.Muhammed) nurlu ve onurludur, dincinin dayattığı Peygamber ise, kendi arzularına bağımlıdır…  

Dindar, zahir ve batın dialektiği ilmine ermiştir. O, güzelliklerden huşu duymasını bilendir. Öncelikleri; Beklentiler/şekiller değil, insanlığın/insanların selametidir. Bu nedenle, dindarın mal varlığına/zenginliğine rastlamak mümkün değildir… 

Dinci ise; Beklentilerine/şekillere bağımlıdır, mal biriktirir, servet yapar, talan/ziyan eder. Bunların tümünü meşru kılmak için, Peygambere yalan söyletir, uydurma hadis ithal eder yani Allah ile aldatma gayretindedir..  
Dindarın Rabbi, Alemlerin Rabbi olan Allah’tır. Dincinin Rabbi ise; Maldır, mülktür ve paradır…
 

Günümüzde gelinen durum ise; Dincilik adına putperestlik islam aleminin ve Dünya barışının önündeki en büyük engeldir. Iste putperestlik sisteminin ekseninde filizlenen din sömürü dalgasını, dindarlık maskesi giymek suretiyle hayata geçirenlerin mesleğine verilen addır bu. Bu, Emevi sürecinde hortlanmış olan kabilecilik/aşiretcilik ve putçuluğun, islam ekseninde var olan bir bez ötüsü ile örtülmesidir. 

Bu din tücarlığı Emevi döneminde, Muaviye tarafından en usta şekilde yapılmıştır. Muaviye, Hz.Muhammed tarafından lanetlemiş bir adamdır.  

Muaviye Allah’ın kullarını „köle“ ve müslümanların mallarını ise saltanat elde etmek için, Allah’ın ilahi adaletini kullanarak din sömürücülüğü yapmıştır. Açık örneği ise, Hendek savaşında Şahı Merdan Ali’ye karşı savaşırken, Kur’an sayfalarını mızrakların başına geçirerek dini kendi menfaatı uğruna kullanmıştır yani insanları Allah ile aldatmıştır. Günümüzdeki „siyasal islamcılar“ Muaviye’nin politikasını izlemekteler. Dindarlık maskesi altında „Din sömürücülüğü, Allah ile aldatmak“ politikası yatmaktadır… 

İki yüzlü, münafıktır bilinir.
Kimliği, vatandaşlıktan silinir.
İnsan olan, olduğu gibi görünür.
İki yüzlü, şerefsizdir bilinir..

Tükürürüm ırkçılık yapan şerefsizlere.
Din deyince gocunan, dinsizlere.
İki yüzlü münafık, şerefsizlere.
Tüküreyim, şerefsiz oğlu şerefsizlere.

Atatürk’ün arkasına sığınır.
Laik, demokratik görünür.
Sıkıştımı, Müslüman görünür.
Tükürün, tükürün Şerefsizlere.

Mehmet Selim Polat

=Seyyid Hakkı=

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...