Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Içindekiler,.


Türk Aleviliği


Içindekiler

 

1- Kitabın Kapağı

2- Özgeçmiş

 

3- Ön Söz

 

4- Klasik Alevilik Nedir?

5- Türk Aleviliği -1
- Alevi Sözcüğünün Etimolojisi
- Alevi Kavramı
- Caferilik
- Aleviliğin Dört Direği 
- Alevi Fikrini Yaratan Okullar
- Baba, Ana-Baba Alevi Olmazsa Kuralı
- Alevi-Sünni Evliliği
- Cumhuriyeti Selamlama
- Ekonomik Farklılaşma
- Siyasal Farklılaşma

6- Türk Aleviliği -2
- Yurt Dışındaki Yapılanma
- Devletin Tavrı
- Ne Kadar Alevi Var?
- Çoğunluk Baskısı
- Sünni Çoğunlukla İlişkiler
- Cumhuriyet De Bakış Açısını Değiştirmedi
- Alevi Ve Sünnilerin Ortak Kavramları
- Sahabe İle Ehl-i Beyt Bir Değildir

7- Türk Aleviliği -3
- Kur’an Ve Alevilik
- Alevilik Felsefesi
- İslam’ın Değil Sünniliğin 5 Şartı
- Batınilik Nedir?
- Zahir-Batın Şeriat-Hakikat
- 4 Kapı, 40 Makam
- Tevil ve Tesfir
- İmam (veli), Imamet (velayet)
- Alevilikte Ayrılık
- Almut Ismaililiği
- Hasan Sabbah
- Bugünkü Iran’da Ne Var?
- Takıyye (Gizlenme) Ve Sırr

8- Türk Aleviliği -4
- Alevi Felsefesinde Insan
- Insan Kalbi
- Bütün Insanlar Kurtuluşa Layıktır
- Alevilik Ve Kadın
- Aile Içinde Kadın
- Tasavvuf Insanı
- Hurufilik’in Etkisi
- Kendini bilmek 
- 12 Imamlar
- Birinci imam Hz.Imam Ali
- Hz.Ali’nin Yiğitliği
- Gadir-u Hum Olayı
- Hz.Imam Ali’nin Eşitlikçiliği

9- Türk Aleviliği -5
- Hz.Imam Ali’nin Düşünce Yapısı
- Hz.Imam Ali’nin Bazı Özdeyişleri
- Mevlana, Hz.Imam Ali’yi Anlatıyor
- Hz.Imam Ali, Bugün de Semboldür
- Iftiranın En Yamanı
- Hz.Imam Ali’yi Karalama Çabaları
- Hz.Imam Ali’nin Deyişleştirilmesi (Türküleştirilesi)
- İkinci Imam: Imam Hasan

10- Türk Aleviliği -6
- Üçüncü Imam: Imam Hüseyin
- Kerbela Faciası
- Imam Hüseyin’i Türkler Çok Sevdi
- Tevvebin: Kerbela’nın Intikamı
- Dördüncü Imam: Imam Zeynel Abbidin
- Beşinci Imam: Imam Muhammed Bakır
- Altıncı Imam: Imam Cafer-i Sadık
- Yedinci Imam: Musa-i Kazım
- Sekizinci Imam: Ali-ül Rıza
- Dokuzuncu Imam: Muhammed-ül Takiyyil-Cevat
- Onuncu Imam: Ali bin Muhammed’ün Nakıyy’il-Hadi
- On Birinci Imam: Imam Hasan-ül Askeri
- On Ikinci Imam: Muhammed Mehdi

11- Türk Aleviliği -7
- Ehl-i Beyt ve Mezhepler
- 4 Mezhepten Önce
- Sünni Mezhepler (Hanefilik, Malikilik, Şafiilik, Hanbellilik)
- Ehl-i Beyt Önceliklidir   
- Peygamber Tanıktır
- İbadetin (Namazın) Tanıklığı
- Kur’an Tanıktır
- Tarih Tanıktır
- Hz.İmam Ali’ye Sövenler
- Toplumcular Şiayı Oluşturdu
- Alevi-Emevi Yönetim Farkı

12- Türk Aleviliği -8
- Nusayri Aleviliği
- Aleviliğin Bir Kolu
- Milli Kimlik
- Türkler ve İslam
- Şamanizm
- Mecusilik
- Budizm
- Maniheizm
- Yahudilik
- Taoizm
- Hıristiyanlık

13- Türk Aleviliği -9
- Arap-Türk Savaşları
- Kuteybe Belası
- Müslümanlık Değil Para Önemli
- Abbasi Propagandası
- Yönetim Merkezinde Türkler
- Türk Gücü
- Anadolu Kapısı

14- Türk Aleviliği -10
- Aleviliğin Direği: Bağlama
- Müzik
- 1- Deyiş
- 2- Nefes 
- 3- Düvaziman (Düvezdeh Imam)
- 4-Mersiye (Ağıt)
- 5- Naat (Övgü)
- 6- Zülfikarname
- 7- Miraçname (Miraciye)
- 8- Devriye
- 9- Taşlama
- 10- Şathiyye
- 11- Muharremiyye
- 12- Nutuk (Öğüt / Pendname)
- 13- Nevruziyye
- 14- Semah Müzikleri ve Semah

15- Türk Aleviliği -11
- Şiir
- Dindışı Alevi Şiirleri
- Resim
- Oyun (Dans)
- Cem
- İslam Öncesi Türk Şiirinin Etkisi
- Cehennem Tasviri
- Gülbang (Dua)
- Buyruk’ta Sünni-Alevi Ibadet Anlayışı
- Hac ve Kabe
- Su-Ağaç-Dağ Ruhları
- Don Değiştirme (Ruhun Ölümsüzlüğü)
- Kutsal Geyik

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Ehlibeyt Hizmet Dergahı Aşk ile Canlar...