Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Içindekiler,.


Türk Aleviliği


Içindekiler

 

1- Kitabın Kapağı

2- Özgeçmiş

 

3- Ön Söz

 

4- Klasik Alevilik Nedir?

5- Türk Aleviliği -1
- Alevi Sözcüğünün Etimolojisi
- Alevi Kavramı
- Caferilik
- Aleviliğin Dört Direği 
- Alevi Fikrini Yaratan Okullar
- Baba, Ana-Baba Alevi Olmazsa Kuralı
- Alevi-Sünni Evliliği
- Cumhuriyeti Selamlama
- Ekonomik Farklılaşma
- Siyasal Farklılaşma

6- Türk Aleviliği -2
- Yurt Dışındaki Yapılanma
- Devletin Tavrı
- Ne Kadar Alevi Var?
- Çoğunluk Baskısı
- Sünni Çoğunlukla İlişkiler
- Cumhuriyet De Bakış Açısını Değiştirmedi
- Alevi Ve Sünnilerin Ortak Kavramları
- Sahabe İle Ehl-i Beyt Bir Değildir

7- Türk Aleviliği -3
- Kur’an Ve Alevilik
- Alevilik Felsefesi
- İslam’ın Değil Sünniliğin 5 Şartı
- Batınilik Nedir?
- Zahir-Batın Şeriat-Hakikat
- 4 Kapı, 40 Makam
- Tevil ve Tesfir
- İmam (veli), Imamet (velayet)
- Alevilikte Ayrılık
- Almut Ismaililiği
- Hasan Sabbah
- Bugünkü Iran’da Ne Var?
- Takıyye (Gizlenme) Ve Sırr

8- Türk Aleviliği -4
- Alevi Felsefesinde Insan
- Insan Kalbi
- Bütün Insanlar Kurtuluşa Layıktır
- Alevilik Ve Kadın
- Aile Içinde Kadın
- Tasavvuf Insanı
- Hurufilik’in Etkisi
- Kendini bilmek 
- 12 Imamlar
- Birinci imam Hz.Imam Ali
- Hz.Ali’nin Yiğitliği
- Gadir-u Hum Olayı
- Hz.Imam Ali’nin Eşitlikçiliği

9- Türk Aleviliği -5
- Hz.Imam Ali’nin Düşünce Yapısı
- Hz.Imam Ali’nin Bazı Özdeyişleri
- Mevlana, Hz.Imam Ali’yi Anlatıyor
- Hz.Imam Ali, Bugün de Semboldür
- Iftiranın En Yamanı
- Hz.Imam Ali’yi Karalama Çabaları
- Hz.Imam Ali’nin Deyişleştirilmesi (Türküleştirilesi)
- İkinci Imam: Imam Hasan

10- Türk Aleviliği -6
- Üçüncü Imam: Imam Hüseyin
- Kerbela Faciası
- Imam Hüseyin’i Türkler Çok Sevdi
- Tevvebin: Kerbela’nın Intikamı
- Dördüncü Imam: Imam Zeynel Abbidin
- Beşinci Imam: Imam Muhammed Bakır
- Altıncı Imam: Imam Cafer-i Sadık
- Yedinci Imam: Musa-i Kazım
- Sekizinci Imam: Ali-ül Rıza
- Dokuzuncu Imam: Muhammed-ül Takiyyil-Cevat
- Onuncu Imam: Ali bin Muhammed’ün Nakıyy’il-Hadi
- On Birinci Imam: Imam Hasan-ül Askeri
- On Ikinci Imam: Muhammed Mehdi

11- Türk Aleviliği -7
- Ehl-i Beyt ve Mezhepler
- 4 Mezhepten Önce
- Sünni Mezhepler (Hanefilik, Malikilik, Şafiilik, Hanbellilik)
- Ehl-i Beyt Önceliklidir   
- Peygamber Tanıktır
- İbadetin (Namazın) Tanıklığı
- Kur’an Tanıktır
- Tarih Tanıktır
- Hz.İmam Ali’ye Sövenler
- Toplumcular Şiayı Oluşturdu
- Alevi-Emevi Yönetim Farkı

12- Türk Aleviliği -8
- Nusayri Aleviliği
- Aleviliğin Bir Kolu
- Milli Kimlik
- Türkler ve İslam
- Şamanizm
- Mecusilik
- Budizm
- Maniheizm
- Yahudilik
- Taoizm
- Hıristiyanlık

13- Türk Aleviliği -9
- Arap-Türk Savaşları
- Kuteybe Belası
- Müslümanlık Değil Para Önemli
- Abbasi Propagandası
- Yönetim Merkezinde Türkler
- Türk Gücü
- Anadolu Kapısı

14- Türk Aleviliği -10
- Aleviliğin Direği: Bağlama
- Müzik
- 1- Deyiş
- 2- Nefes 
- 3- Düvaziman (Düvezdeh Imam)
- 4-Mersiye (Ağıt)
- 5- Naat (Övgü)
- 6- Zülfikarname
- 7- Miraçname (Miraciye)
- 8- Devriye
- 9- Taşlama
- 10- Şathiyye
- 11- Muharremiyye
- 12- Nutuk (Öğüt / Pendname)
- 13- Nevruziyye
- 14- Semah Müzikleri ve Semah

15- Türk Aleviliği -11
- Şiir
- Dindışı Alevi Şiirleri
- Resim
- Oyun (Dans)
- Cem
- İslam Öncesi Türk Şiirinin Etkisi
- Cehennem Tasviri
- Gülbang (Dua)
- Buyruk’ta Sünni-Alevi Ibadet Anlayışı
- Hac ve Kabe
- Su-Ağaç-Dağ Ruhları
- Don Değiştirme (Ruhun Ölümsüzlüğü)
- Kutsal Geyik

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...