Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

İlköğretimde MUAF lisede ZORUNLU!


İlköğretimde MUAF lisede ZORUNLU!

Erzincanlı bir ailesinin ilköğretimde ’din dersinden’ muaf tutulan çocuğu, liseye geçince ’zorunlu din dersiyle’ yine karşı karşıya kaldı. 

Erzincanlı Pakkan ailesinin çocuklarının ilköğretimde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf tutulması kararı, öğrenci liseye geçince İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce dikkate alınmadı. Aile yeniden mahkemeye başvurdu. Müdürlük, savunmasındainsanların ‘öyle değil de böyle hareket etmekte olmasının ve konuşma biçiminin’ dinin etkisiyle oluştuğu ve bu nedenle Din Kültür ve Ahlak Bilgisi dersinin zorunlu olması gerektiğini savundu. Müdürlük ayrıca öğrencinin öğretmen olma ihtimalinin de dersi alması gerektiğinin gerekçesi olarak sundu Radikal’in haberine göre Erzincan’da yaşayan Alevi kökenli Pakkan ailesi ilköğretim 7. sınıfında okuyan Serhat Yoldaş ile 8. sınıfta okuyan Rojda isimli çocuklarının ‘İslam dinine mensup olmadıkları’ gerekçesiyle din dersinden muaf tutulmalarını istemişti. Sivas İdare Mahkemesi de 22 Temmuz 2010’da iki çocuğun dersten muaf tutulmasına hükmetmişti. 

Rojda Pakkan, bu yıl Erzincan Milliyet Anadolu Öğretmen Lisesi 9. sınıfına başladı. Ancak Pakkan lisedeki din dersinden muaf tutulmadı. Aile mahkeme kararına uyulmasını istedi ancak Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ailenin talebini reddederek, “Mahkeme kararı Yalınca Köyü İlköğretim Okulunda okuyan öğrencileri kapsamakta olup, ortaöğretim müfredatı tamamen farklıdır. Bu karar orta öğretimde okuyan öğrenciyi bağlamaz” görüşünü savundu. Bu yanıt üzerine Pakkan ailesinin avukatı Kazım Genç tekrar Sivas İdare Mahkemesi’ne başvurdu. 

Lisedeki ilk dava 

İlk kez lisedeki din dersinden bir öğrencinin muaf tutulması istemiyle açılan davaya, İl Milli Eğitim Müdürlüğü şu savunmayı gönderdi: “Kültürümüzü büyük ölçüde etkilemiş olan İslam dinini, yetişmekte olan nesillere tanıtmak önemli bir görevdir. Edebiyatımızda, musikimizde hatta niçin öyle değil de böyle hareket etmekte olduğumuzda ve konuşma biçimimizde dinimizle ilgili motifler, sembolik ifadeler ve çok yönlü izler vardır. Dini öğrenip bilmek, bütün bunları anlamak için kaçınılmazdır.” 

Müdürlük savunmasında, hükümetin ‘Demokratik Açılım’ çerçevesinde Alevi-Bektaş, Caferi ve Nusayri inanç önderlerinin katılımıyla bir komisyon kurulduğunu anımsatarak, şöyle dedi: “İlk ve orta öğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretim programları 2011-2012 öğretim yılından itibaren uygulamaya konulacak ve yapılan değişiklikler ders kitabına da yansıtılacaktır” 

Savunmada Rojda Pakkan’ın Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersine girmemesi halinde öğrenci puanları hesap edilirken, diğer arkadaşlarına göre sayısal bir üstünlük yaratacağı da savunuldu. 

Ya ağretmen olursa! 

Savunmada “Rojda Pakkan, okuduğu okulun özelliği ve puan avantajına göre yüksek öğrenimini öğretmenlik mesleği üzerine devam ettirerek öğretmen olması halinde ilk öğretim 4. ve 5. sınıflara din kültürü ve ahlak bilgisi dersi vermesi gerekecektir. Sadece ailesinin inanç ve felsefi görüşüne aykırı olduğundan bahisle almadığı eğitim öğrencilere vermesi beklenemez” denildi.(Vatan)

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...