Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Cevr-i cefadan yol gider, aşk kapısına...


Cevr-i cefadan yol gider, aşk kapısına... 

Bir ömür dolandım, aradım kendimi,
Erenlere, müminlere ağladım derdimi,

Bir yol gösterdiler, cevr-i cefa Hakk ile,

Nefsinden arında gel, ol neslin Şah ile.
 

Yolun haktır, sen dayan cevr-i cefaya,
Cevr-i cefadan yol gider, aşk kapısına,

Aşk kapısında, hizmet eyle ol mevlaya,

Ol Mevla, kıblegahındır var niyazınla.
 

Türlü türlü yollar vardır, kapısı tekdir,
Ol kapıdan, geçmesini bilen ulu erdir,

Ulu er olan, Hakk aşkında yananlardır,

Hakk aşkında yananlar ol aşk ile birdir.
 

Dolan dolan, cevr-i cefadan geçtin ise,
Ikrar kapısında, Seyyid Hakkı oldun ise,

Ol kapı, Aşk kapısı geçmesini bildin ise,

Ol gönüllere, sefa geldiniz nesli Şah ile.
 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Ehlibeyt Hizmet Dergahı Aşk ile Canlar...