Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Hünkar Hace Bektaş-ı Veli’nin hayatı...


Hünkar Hace Bektaş-ı Veli’nin hayatı…
Asıl adı: Muhammed Bektaş

Babası: Ibrahim Sani
Annesi: Hatem(Hatme) Hatun
Lakabları: Hünkar, Hace, Bektaş, Veli
Doğum yeri ve tarihi: Horasan/Nişapur-Miladi 1209
Hakk’a yürüme yeri ve tarihi: Nevşehir/Hacıbektaş ilçesi(Sulucakarahöyük)-Miladi 1271
Yaşı: 62
Çocukları: Evlenmemiş. Yani Mücerreddir

Hünkar Hace Bektaş-ı Veli adına yazılmış yapıtlar: Makalat-ı Hace Bektaş el-Horasani, Risale-yi Fawa’id, Hünkar Hace Bektaş-ı Veli Velayetname. Bu yapıtların içindeki tarihsel veriler, gerçeği yansıtmamaktadır.   

Isim ve lakap manaları...
Muhammed manası: Tekrar tekrar övülmüş, methedilmiş, hoşgörülü, güzel huylu manalarına gelmektedir.
Bektaş manası: Emin, sağlam, güvenilir arkadaş, dost.
Hünkar manası: Gönül eri, ulu, uğurlu zat.
Hace manası: Alim, bilgin, tasavvufçu.
Veli manası: Evliya, ermiş, bilgin, ulu kişi.

Hünkar Hace Bektaş-ı Veli ‘den manalı sözler...
Ara bul,

Kadınları okutunuz,

Incinsen de incitme,

Murada ermek sabır iledir,

Araştırma açık bir sınavdır,

Her ne ararsan kendinde ara,

Arifler hem arıdır hem arıtıcı,

Marifet ehlinin ilk makamı edeptir,

Insanın cemali sözünün güzelliğidir,

Nefsine ağır geleni kimseye tatbik etme,

Ilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır,

Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu,

Düşmanınızın dahi insan olduğunu unutmayınız,

Veliler insanlığa Tanrı'nın hediyesidir ve

Hiçbir milleti ve insanı ayıplamayınız.
 

Hünkar Hace Bektaş-ı Veli’nin sözleri, O’nun hoşgörüsünü ortaya koyarak bütün insanlığı sevgi, barış ve kardeşliğe davet etmiştir. “Düşmanımızın bile insan olduğunu unutmayınız” sözüyle de insana verdiği değeri anlatmaya çalışmıştır.

Hünkar Hace Bektaş-ı Veli önce olgun eğitilmiş insan, sonra olgun toplum olarak yaşamayı ilke edinmiş, din ile mezhep savaşlarını insan potasında eritmeyi hedeflemiş ve „her ne arar isen kendinde ara“ sözüyle de insanı merkez konuma getirmiştir.  

Hünkar Hace Bektaş-ı Veli’nin yaşam felsefesi, inanç ve öğretisi: „Yolumuz ilim, irfan ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur“ diyen Pir Hünkar, öğretisinin temel ilkelerini içeren bu anlamlı dizeleriyle sadece kendi döneminin değil, günümüz insanına da önemli mesaj vermiştir.  

Hünkar Hace Bektaş-ı Veli, 12. yüzyılda Anadolu’da insanların Muhammed Ali yolu’nun adeletiyle, ilim irfanıyla huzura kavuşacağı inancıyla Muhammed Ali islam çerağını uyandırmıştır. „Sen seni bilirsen yüzün Huda’dır, sen seni bilmezsen, Hakk senden cüdadır!“ diyen Pir Hünkar, her şeyi insanda arayan, Hakk’ı kendi özünde ve kendi özünü de Hakk’ta bulan bir hakikat insanı; bilim ve sanatı rehber kılan ulu bir düşünürdür.  

Dolayısıyla Hünkar Hace Bektaş-ı Veli’ye duyulan ilgi, sevgi O’nun Alevi inancının temelini oluşturan Insan-Allah-Doğa sevgisi ve varlık birliği ilkesine dayanan insancıl yaşam felsefesi ile gizemci öğretisinden ötürüdür.  

Hünkar Hace Bektaş-ı Veli, islamın aydın yüzünü nakış misali Anadoluda işlemek için, 12. yüzyılında Horasan diyarından kopup gelen pek çok Tasavvufçularından biridir. Anadolu diyarında gönülleri sevgi, birlik ve beraberlik aşkıyla ilim irfan çerağını tutuşturan büyük bir Veli, büyük bir düşünürdür. Türkçe dilini kullanan Pir Hünkar, islam dininin sevgi ve bilgi mahiyetini gönül diliyle yorumlayarak çok sayıda gönül erenlerini yetiştirmiştir.  

Hünkar Hace Bektaş-ı Veli, Ahmed Yesevi ve Lokman Perende bağlantısı nedir, ne değildir?
Hünkar Hace Bektaş-ı Veli’nin doğum ve Hakk’a yürüme tarihleri.

Hünkar Hace Bektaş-ı Veli’inin Doğum tarihi, 1209 Nişabur. Nişabur, Iran’ın Razavi Horasan Eyaletinde bir şehirdir. Hakk‘a yürüme tarihi, 1271 Nevşehir.
 

Hace Ahmet Yesevi’nin doğum ve Hakk’a yürüme tarihleri.
Hace Ahmey Yesevi’nin doğum tarihi, 1093 Sayram-Kazikistan. Hakk’a yürüme tarihi, 1166 Yesi-Kazakistan. 

Hace Ahmed Yesevi’nin gerçek ismi, Ahmed bin Ibrahim bin Ilyas Yesevi’dir. Lakabı, Pir-i Türkistan’dır. 

Lokman Perender’in doğum ve Hakk’a yürüme tarihleri.
Genel veriler doğrultusunda kaynaklarda verilen doğum tarihi, 1270 ve Hakk’a yürüme tarihi, 1337 dir.

Hünkar Hace Bektaş-ı Veli’nin, Hace Ahmet Yesevi’den el almış iddiası doğru olmadığı gibi imkansızdır.
 

Sözde bir çok yazar ve araştırmacı kişilerin Hünkar Hace Bektaş-ı Veli, Hace Ahmet Yesevi ve Lokman Perende hakkında verdikleri tarihi verilerin ne kadar asılsız ve yanlış olduğuna şahit olduk. Çünkü farklı tarihlerde doğmuş ve yaşamış olmalarından dolayı tarihsel olarak birbirlerini görmeleri mümkün değildir. 

Hünkar Hace Bektaş-ı Veli ile Hace Ahmet yesevi’nin doğum günleri arasınada, 116 yıl vardır.
Hünkar Hace Bektaş-ı Veli ile Lokman Perender’in doğum günleri arasında, 61 yıl vardır.
 

Dolayısıyla bu tarihi verilere göre, Ahmet Yesevi’i nasıl Hünkar Hace Bektaş-ı Veli’nin Piri olabiliyor? Dikkate alınması gereken diğer önemli bir husus ise, eğer Ahmet Yesevi Hünkar Hace Bektaş-ı Veli’nin Piri olmuş olsaaydı Bektaşi törenlerinde Hace Ahmet Yeseviyi temsil eden herhalde bir postu olurdu. Aynı durum Lokman Perende içinde geçerlidir. Ahmet Yesevi ve Lokman Perende için de geçerlidir.  

Hünkar Hace Bektaş-ı Veli, toplumun birliği ve dirliği için hayati önem taşıyan „Eline Diline Beline sahip ol“ ilkesi gün geçtikçe daha da iyi anlaşılmaktadır. Allah aşkıyla, insan sevgisiyle en yüksek noktaya ulaşmış ve bu sevgi ilkesi etrafında toplanan insanlar gönül erliğine ulaşmanın sevincini yaşamıştır. Dini kurallara bağlılığı, manevi gücü, Ehli Beyt sevgisi, engin zekası ve sarsılmaz inancıyla kitleleri günümüze dek etkilemeye devam etmiştir. „Oturduğun yeri pak et, kazandığın lokmayı hak et“ diyerek temizlik, dürüstlük, çalışmak, helal kazanç konusunda tavsiyede bulunurken ayrımcılığa, zulme, sömürüye ve tembelliğe karşı da tavırını ortaya koymştur.  

Hünkar Hace Bektaş-ı Veli Muhammed Ali yolunun ilim irfanını, kurduğu dergahlar aracılığıyla Anadolu’ya, Balkan ülkelerine ve hatta Avrupa’ya kadar götürülmüştür. Netice itibariyle Muhammed Ali islamı, diğer halkların hayatında da etkisini göstermiş ve günümüzde ise, dünyanın her bir yanına yayılmıştır.

“Ayağa kalkarsan hizmet amacıyla kalk,
Eğer konuşacaksan, hikmet ile konuş,
Oturacağın zaman, saygı ile otur!“ sözleriyle toplumda birlik ile dirliğin sağlanması, gönüllere sevgi özleminin dolması ve insanların kardeş gibi yaşaması hususlarını dile getirirken, “Gelin canlar bir olalım” mesajını vermiştir. “Bir olalım, diri olalım, iri olalım” diyerek gönüllere taht kuran Hünkar Hace Bektaş-ı Veli birleştirici, yapıcı, hoşgörülü, sevgi dolu bir gönül eri ve büyük bir tasavvufçudur.

„Hiç bir milleti, insanı ayıplamayınız!“ diyen Hünkar Hace Bektaş-ı Veli, bu evrensel düşüncelerden ve Anadolu’nun sosyal, siyasal, ekonomik, etnik ile inançsal yapısından yola çıkarak, Alevi inancına mensup diğer Anadolu ve Horasan erenleriyle, batıni düşünceli çevrelerle, Anadolu Gazileri(Gaziyan-i Rum), Anadolu Ahileri(Ahiyan-i Rum), Anadolu Abdalları(Abdalan-ı Rum) ve Anadolu Bacıları(Bacıyan-ı Rum) gibi teşkilatlarla birlikte Anadolu da yeni bir sistem geliştirmiştir. Uygarlıklar hazinesi Anadolu’nun o zengin kültür mozaiğini bozmadan, parçalamadan farklı öğretisiyle, sevgi ve hoşgörü temelinde biraraya getirmiş ve tasavvufla birleştirdiği bu yeni oluşum, Anadolu Aleviliği olarak ifade edilmiştir.   

Alevi öğretisinin çağa açık olması ve bu öğretiye mensup insanların büyük çoğunlukla çağdaş, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinde yana olanları, 12. yüzyılında Anadolu’da, batı dünyasında reformlar düzeyinden başlatılan ve zamanla geliştirilen bu yenilikçi hareketler sayesindedir.  

Dolayısıyla „Ilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır, düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu, dinine dizlerinle değil, kalbinle bağlan, okunacak en büyük kitap insandır“ diyen Hünkar Hace Bektaş-ı Veli, inancı hurafelerden arındıran, onu akıl ile mantığa ve sevgi temeline dayandırmıştır. Kadın ile erkek eşitliğini savunan ve o dönemde Hatun Ana(Kadıncık Ana) önderliğinde kurulan „Anadolu Bacıları“ teşkilatına büyük destek veren bir reformcudur. Halk kültürüne, eğitimine önem veren, üretim ile bölüşümde sosyal adalet ilkesini ve paylaşımcılığı benimsemiştir. Insanın anlı açık ve cesur dolaşması için her şeyden önce adaletli olması gerektiğini sevunan bir düşünürdür.  

Hünkar Hace Bektaş-ı Veli, 12. yüzyılda Yunus Emre ve bir çok diğer erenlerle birlikte Anadolu’da gelişen, doğu ve batı kültürleri arasında iyi bir anlaşma zeminini oluşturan Alevi inancı, sadece insan sevgisine değil aynı zamanda Tanrı-doğa sevgisine de dayanıyor.  

Sonuç itibariyle 12. yüzyılın savaş ve kargaşa ortamında, barışın ile mazlumun simgesi olarak güvercin donuyla Anadolu’ya gelen Hünkar Hace Bektaş-ı Veli, savaş yerine barışı, düşmanlık yerine dostluğu, kin yerine sevgiyi, hoşgörüyü temel ilke edinmiş, bu oluşumları farklı dillerden, kökenlerden ve kültürlerden gelen insanları bir çatı altında toplayarak ceylan ile aslanı dost olarak kucaklayan bir inanç önderi olmuştur.  

Dolayısıyla Hünkar Hace Bektaş-ı Veli insana kıymakla, boğazlamakla, yakmakla, zulüm etmekle bir yere varılamayacağını fakat sevgiyle, hoşgörüyle hem insanların gönlüne, hem de Hakk’ın hoşnutluğuna ulaşılacağı mesajını vermiştir.  

Kadın, erkek, ırk, din, mezhep ayırımı olmadan insanın inanç merkezinde olduğunu ve „karşısındaki insanın iyi olmasını isteyen, önce kendisi iyi olmalıdır“ uyarısıyla çok güzel bir dille ifade etmiştir. Allah’ı, insan eliyle yapılmış mabetlerde veya putlarda değil insanın gönlünde ve onun özünde ki sevgi de bulmuştur.   

Hünkar Hace Bektaş-ı Veli, kadına büyük değer vermiş, kadını hiçbir zaman ikinci sınıf insanı olarak kabul etmediği gibi kadına sadece cinsiyet olarak da bakmamıştır. Çünkü kadına insan olarak, can olarak görmüştür. Kadının dört duvar arasında kalmaması gerektiğini savunan, kadınla erkeğin toplum içinde yan yana, can cana, birbirine kardeş, eş, ana, bacı olduğunu belirten Hünkar Hace Bektaş-ı Veli;

Erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde,
Hakk´ın yarattığı her şey yerli yerinde.
Bizim nazarımızda kadın, erkek farkı yok,
Noksanlıkla, eksiklik senin görüşlerinde deyip insan arasında cinsiyet farkının yapılmasının ne kadar yanlış olduğunu ve insanı sadece insan olarak görmek gerektiğini ifade etmiştir.

Hünkar Hace Bektaş-ı Veli, önce insanı sonra dini savuna gelmiştir. Insan olmadan dinin olamayacağını savunmuştur. Ahlaklı, edepli insan olmanın temelini de, „Eline Diline Beline sahip ol“ ilkeleri yatmaktadır. Işte insanın özünde olan bu olgu edebtir, erkandır ve terbiye dir.
Aşk ile, Pir Hünkar’ın demine Huu…
 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...