Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Haşim ve AbdülmutalipHaşim ve Abdülmutalip

Haşim, hakimiyet görevlerini tamamiyle hak ve adalet dairesinde yapıyordu. Önce kardeşi Abdüşşems’in oğulları’nı ihmal etmemiş, Ümeyye’ye ve onun öteki kardeşlerine kârlı gelir kaynakları bırakmıştı.

 

Sonra, halkı unutmamış, geceyi gündüze katarak onların refah ve mutluluğuna çalışmaktan geri durmamıştı.

 

Haşim’in asıl adı Amr idi. Kıtlık olmuş, Mekke ve civar halkı büyük bir yoksulluğa düşmüştü. Haşim, kendi parasıyla Suriye’den erzak getriyor, bunları yoksullara dağıtıyordu. Bu sebeple ona; Haşim adı verilmişti. (Haşim: Arapça’da açları doyuran demektir.)

 

Haşim, kabilelerinfıkaralarıyla Mekke’yi ve Kabe’yi ziyarete gelenlere karşı gösterdiği nezaket, cömert, alicenaplıkla da büyük bir ün kazanmıştı.

 

Bu nedenle herkes tarafından sevilmiş ve uzun zaman görevini başarıyla idare ettikten sonra ölmüştü.

 

Haşim’in ölümünden sonra, yerine kardeşi Muttalib geçmişti. Bu sırada Haşim’in küçük oğlu, anasıyla birlikte Medine’de bulunuyordu.

 

Mutallib, başkanlık mevkiine geçtikten sonra, Medine’ye gitti, küçük yeğenini Mekke’ye getirerek büyüttü. Ona Abdülmuttalib adı verildi.

 

Muttalib’in ölümünden sonra, Mekke başkanlığına Abdülmuttalib seçildi. Abdülmüttalib de babası Haşim’in yüksek ahlaklarına malikti. Eline geçen parayı, hep fakire ve acizlere harcayarak halkı memnun ve Hakk’ı hoşnutetmeye çalıştığı için, gerek Mekkeliler’in ve gerek kabileler’in pek büyük saygı ve sevgisini kazanmıştı.

 

Haşim ve oğulları bu suretle nefislerinden ziyade halkı düşünerek, aldıkları göreviyapmaya çalışırlarken, Ümeyye ve oğulları da günden güne servetlerini çoğaltmaktalardı.

 

Ümeyye, bütün,  Arabistan çevresinde, malik olduğu servetle tanınmıştı. Fakat Ümeyye, bu servetle yetinmiyordu.gerek Haşim’in ve gerek Abdülmüttalib’in kazanmış oldukları şerefli mevkii çekemiyor; Mekke’nin eğemenliğini eline alarak, özgür bir saltanat kurmak ve Haşim ailesini de ortadan kaldırmak istiyordu.

 

İşte, İslam unsurunu, şia ve Sünni adı ile yüzyıllarca felaketten felakete sürükleyen o büyük arabozuculuğu ve şikakın gerçek ihtiras ve rekabet sefhası!...

 


Ümmeye ve Entrikalar

Haris Ümeyye’nin, Haşimiler aleyinde çevirdiği entrikalar, etkisiz kalıyordu. Çünkü, başta Kureyş kabilesi olmak üzere, birçok kabileler; Haşimoğuları’na karşı kalplerinde derin bir saygı bekliyorlardı ve Abdülmuttalib’in yetenek ve akıllılığına, ondan gördükleri yüksek faziletlere perestiş ediyorlardı. Bunun içindir ki, Ümeyye’nin, bütün entrikaları boşa gidiyordu.

 

Abdulmuttalib, tam elli dokuz yıl Mekke’de hükümetin başında bulunmuş ve Mekke’yi büyük savaş felaketlerindenkurtarmıştı. Halk, Abdulmuttalib’in yaptığı iyilikleri unutmuyordu.

 

Mekke halkı, Haşimiler’e karşı bu hislerle dolu iken Hz.Muhammed dünya’ya gelmişti.

 

Kitap: Kerbela Vakası –Ziya Şakir

Ekleyen: Seyyid Hakkı

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...