Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Içindekiler...


Kerbela Vakası


Içindekiler

1- Kitabın Kapağı

2- Kerbela Vakası
- İbni Mülcem(İbni Mülcem; Mülcem’in oğlu)
- Verdan ve Şebib

3- Hz.Ali
- 19 Ramazan
- Pusu

4- İbni Mülcem’in tutuklanması
- Muaviye
- Amr ibni As

5- Hz.Ali’nin şahadeti
- İmam Hasan’a biat
- İhtirasın (Aşırı-güçlü istek, tutku) nedenleri 

6- İsmail ve Kabe
- Kusay ve Mekke
- İlk Anlaşmazlıklar 

7- Haşim ve Abdülmutalip
- Ümmeye ve Entrikalar

8- Hz.Muhammed

9- Osman’ın hilafeti
- Hainlik
- Ölüm

10- Cemel savaşı
- Saffeyn savaşı
- Muaviye’nin hilesi
- Mütareke

11-Nehrivan savaşı
- Muaviye ordusu
- Muaviye’nin başarısı

12- Muaviye’nin saltanatı
- Muaviye’nin hayatı
- Yezid’in kişiliği

13- Ensvane kadın
- Mervan
- Muaviye’nin cinayet ortakları
- Korkunç teklif

14- Cude
- Katle teşebüs
- Muaviye’nin zehri
- Zeynep’in şüphesi
- Son zehir

15- Yas
- Cude’nin kaçısı
- Yeni İhtiraslar
- Muaviye’nin hilesi

16- Hükümsüz kalan antlaşma
- Emevilerin endişeleri
- Ayşe ve Muaviye

17- imam Hüseyin’le Muaviye
- Üç teklif
- Muaviye’nin son günleri
- Muaviye’in vesiyeti

18- Yezid’in hilafeti
- Hükümet konağında
- Velid’in muamelesi

19- İmam Hüseyin’in Mekke’ye göçü
- Kufelilerin müracaatları

20- Abdullah Abbas ve Abdullah Ömer’in Başvurmaları
- Müslim ibni Akiyl
- Şam’da verilen karar

21- İbni Ziyad
- Hani bin Urve
- Hani’nin ölümü

22- Muhammed Kesiyr ve oğlu
- Muhammed Kesiyr’in sonu

23- Yine Müslim
- Tav’a ve Oğlu
- Müslim’in sonu

24- Müslim’in çocukları
- Zindancı Meşkür
- Katil haris

25- İmam Hüseyin’in Mekke’den Kufe’ye gidişi
- Fırtına

26- Kufe’ye mektup
- Kufe’de
- Kays
- Hür ibni Riyah

27- Karbela
- Ömer ibni Sa’d
- Ömer’in akrabaları

28- Hamza ibni Mugayre
- Şimr Zilcovşen

29- Suszuluk
- Abbas
- Son buluşma
- Beni Esedi’ler

30- Ömer’in çevirme harekatı
- Savunma tertibatı
- Durmaz

31- İmam Hüseyin’in eshabına teklifi
- Aşura

32- İmam Hüseyin’in son sözleri
- İki tarafın kuvvetleri

33- Hür ibni Riyah
- Kasım ve Fatıma

34- Hür ve kardeşi
- Ateş
- Zuheyr ibni Kays

35- Müslim bin Avsene
- Ehl-i Beyt mensupları

36- Kasım bin Hasan
- Ali Oğulları
- Abbas

37- Ali Ekber
- Ali Asgar
- Imam Hüseyin’in şahadeti

38- Kıtalden (Savaşma, vuruşma) sonra

39- Yezid’in Sarayında

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Ehlibeyt Hizmet Dergahı Aşk ile Canlar...