Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Içindekiler...


Kerbela Vakası


Içindekiler

1- Kitabın Kapağı

2- Kerbela Vakası
- İbni Mülcem(İbni Mülcem; Mülcem’in oğlu)
- Verdan ve Şebib

3- Hz.Ali
- 19 Ramazan
- Pusu

4- İbni Mülcem’in tutuklanması
- Muaviye
- Amr ibni As

5- Hz.Ali’nin şahadeti
- İmam Hasan’a biat
- İhtirasın (Aşırı-güçlü istek, tutku) nedenleri 

6- İsmail ve Kabe
- Kusay ve Mekke
- İlk Anlaşmazlıklar 

7- Haşim ve Abdülmutalip
- Ümmeye ve Entrikalar

8- Hz.Muhammed

9- Osman’ın hilafeti
- Hainlik
- Ölüm

10- Cemel savaşı
- Saffeyn savaşı
- Muaviye’nin hilesi
- Mütareke

11-Nehrivan savaşı
- Muaviye ordusu
- Muaviye’nin başarısı

12- Muaviye’nin saltanatı
- Muaviye’nin hayatı
- Yezid’in kişiliği

13- Ensvane kadın
- Mervan
- Muaviye’nin cinayet ortakları
- Korkunç teklif

14- Cude
- Katle teşebüs
- Muaviye’nin zehri
- Zeynep’in şüphesi
- Son zehir

15- Yas
- Cude’nin kaçısı
- Yeni İhtiraslar
- Muaviye’nin hilesi

16- Hükümsüz kalan antlaşma
- Emevilerin endişeleri
- Ayşe ve Muaviye

17- imam Hüseyin’le Muaviye
- Üç teklif
- Muaviye’nin son günleri
- Muaviye’in vesiyeti

18- Yezid’in hilafeti
- Hükümet konağında
- Velid’in muamelesi

19- İmam Hüseyin’in Mekke’ye göçü
- Kufelilerin müracaatları

20- Abdullah Abbas ve Abdullah Ömer’in Başvurmaları
- Müslim ibni Akiyl
- Şam’da verilen karar

21- İbni Ziyad
- Hani bin Urve
- Hani’nin ölümü

22- Muhammed Kesiyr ve oğlu
- Muhammed Kesiyr’in sonu

23- Yine Müslim
- Tav’a ve Oğlu
- Müslim’in sonu

24- Müslim’in çocukları
- Zindancı Meşkür
- Katil haris

25- İmam Hüseyin’in Mekke’den Kufe’ye gidişi
- Fırtına

26- Kufe’ye mektup
- Kufe’de
- Kays
- Hür ibni Riyah

27- Karbela
- Ömer ibni Sa’d
- Ömer’in akrabaları

28- Hamza ibni Mugayre
- Şimr Zilcovşen

29- Suszuluk
- Abbas
- Son buluşma
- Beni Esedi’ler

30- Ömer’in çevirme harekatı
- Savunma tertibatı
- Durmaz

31- İmam Hüseyin’in eshabına teklifi
- Aşura

32- İmam Hüseyin’in son sözleri
- İki tarafın kuvvetleri

33- Hür ibni Riyah
- Kasım ve Fatıma

34- Hür ve kardeşi
- Ateş
- Zuheyr ibni Kays

35- Müslim bin Avsene
- Ehl-i Beyt mensupları

36- Kasım bin Hasan
- Ali Oğulları
- Abbas

37- Ali Ekber
- Ali Asgar
- Imam Hüseyin’in şahadeti

38- Kıtalden (Savaşma, vuruşma) sonra

39- Yezid’in Sarayında

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...