Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Hakk aşığı, Yunus Emre’nin hayatı…Hakk aşığı, Yunus Emre’nin hayatı…
Bir çok Yol Erenlerinde, Hakk aşıklarında olduğu gibi, Yunus Emre hakkındaki veriler tartışmalıdır. Daha doğrusu net bir bilgi söz konusu değildir. Bilerek veya başka nedenlerden ötürü yok mu edilmiş veya yok mu edildi bilinmiyor. 


Fakat Yunus Emre’nin nefeslerinden onun hakkında bazı bilgiler elde etmek mümkündür. Yunus Emre’nin lakapları: Kul Yunus, Aşık Yunus veya Yunus gibi lakaplar söz konusudur. 

Yunus Emre’nin Hakk’tan gelme tarihi tahminen 1240 veya 1241 dir. Dolayısıyla 80 yıllık bir Dünya yaşamından sonra, 1320 veya 1321 tarihinde Hakk’a yürüdüğü söylenebilir. 

Yaşadığı yer konusunda, tahminler Eskişehir’in Mihalıççık ilçesine bağlı Sarıköy ile Karaman üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

Anadolu çoğrafyasında yetişmiş bir Türk Şairi ve Mutasavvıftır. Ilk dini bilgilerini Medreselerden alan Yunus Emre, bir çok Anadolu insanı gibi Yunus Emre de Horasan’dan Anadoluya gelmiş olan Pir Hünkardan etkilenmiştir. Dolayısıyla inançsal olarak Hakk Muhammed Ali inancını kalbinde taşımaya başlamıştır. 

Horasan Erenlerinden etkilenip Muhammed Ali yoluna sevgi ile muhabbet beslediğini ve Tasavvuf yolunu seçtiğini yine onun yazmış olduğu şiirlerinden anlıyoruz. 

Dolayısıyla şiirlerinde islam dininin batıni boyutu yani akıl boyutunu savunup ve yaşamına uygulamış olan Yunus Emre, Muhammed Ali ümmetine iyi bir rehber olmuştur. 

Yunus Emre, Muhammed Ali ve Ehli Beyt’e olan bağlılığını şöyle dile getirmiştir.
Ali almış sancağını eline,
Çekilip giderler mahşer yerine,
Hasan'ı Hüseyn'i almış yanına,
Ah ümmetim deyu ağlar Muhammed.  


Kıyamet kopıcak canlar uyanır,
Kamil derviş mürşidine dayanır,
Yüzün yere koymuş Hak'ka yalvarır,
Ah ümmetim deyu ağlar Muhammed.  


Üryan olmuş yatar o zayıf tenler,
Sararmış benizler söylemez diller,
Mahşer yerine cem olmuş erenler,
Ah ümmetim deyu ağlar Muhammed.  


Yunus eder gelin kadrin bilelim,
Fırsat elde iken tevhid edelim,
Ruhu için salavat getirelim,
Ah ümmetim deyu ağlar Muhammed.


Sanat yaşamında din ile inancın önemini, Ehli Beyt’e gönül verenlere yapılan haksızlığı, zulmü dile getirmiştir. Hakk Muhammed Ali üçlemesini, Alevi inancının Evrensel felsefesini, yaşamın önemini, insana verilen değeri, vs. öne çıkarmayı başarmıştır. 

Inanç ile yol önderliğe bağlılığını ve önemini öne çıkaran bir diğer nefesine yer verelim… 
Şehidlerin serçeşmesi,
Enbiyanın bağrı başı,
Eyliyanın gözü yaşı,
Hasan ile Hüseyin’dir. 


Şahı Merdan Ali babaları,
Muhammed’dir dedeleri,
Arşın çifte küpeleri,
Hasan ile Hüseyin’dir. 


Kerbela’nın yazıları,
Şehid olmuş gazileri,
Fatma ana kuzuları,
Hasan ile Hüseyin’dir. 


Kerbela'nın ta içinde,
Nur balkır siyah saçında,
Yatar al kanlar içinde,
Hasan ile Hüseyin'dir. 


Dedesi ile bile varan,
Kevser ırmağında duran,
Susuz ümmete su veren,
Hasan ile Hüseyin'dir.


Yunus der ki dünya fani,
Bizden evvel gelen kani,
Sekiz cennetin sultanı,
Hasan ile Hüseyin’dir. 


Hakk aşığı Yunus Emre’nin iki nefesinden alaşıldığı gibi Alevi inancının tarihi sürecinde başta yolun ilmi halini, yaşanılan sorunları, uğradıkları haksızlıkları, yaşanılan katliamları, hayat koşullarını doğru anlaşılır bir dille halka anlatılmış, aydınlanmalarını sağlamış, Hakk Muhammed Ali ve Ehli Beyt’e bağlı kalınmasında, Aleviliğin günümüze gelmesinde, Kal-u Bela ikrarının yaşamasında, insanların inancın esasları doğrultusunda yani bir bütün olarak sorumluluklarının bilincinde yaşamalarına katkı sağlayan Hakk aşıklarının nefesleri ile onların duruşları olmuştur. 

Dolayısıyla Hakk aşıkları, yolun hizmetkarlarıdır.
Muhammed Ali yolunun ilim irfanının doğru bir şekilde yayılmasında, hayat bulmasında, halklarla buluşmasında büyük katkısı olmuştur.
Aşk ile, Hakk aşıklarının demine Huu... 


Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62  
YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız:
https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618
Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241   
Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız;
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/

 Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...