Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Allah ile aldatmanın temel aracı: Şeytan evliyasıAllah ile aldatmanın temel aracı: Şeytan evliyası

“Gönlün ölü, leş aramadasın;

Ölü yıkayanın oğlusun sen!

Bedenindeki elbise bile

Bir ölünün kefeninden yapılmış!” (Mevlana Celaleddin)

 

Şeytan bir varlık kuvveti, bir ilkedir. Şer ilkesidir, varlığın karanlık gücüdür. Bu karanlık güç, elle tutulur güç olarak daima insanı kullanır.

 

Şeytanın kullandığı insanlar Kur’an’da ‘Şeytanın evliyası’ veya ‘şeytanın orduları’ diye anılmaktadır. Bu evliya veya ordular, Allah ile aldatmanın öncüleri, uygulayıcılarıdır.

 

1. Şeytanın evliyası. (A’raf, 27, 30):

Şeytan evliyası daha çok korku salarak tökezletir. Bu korkuya karşılık Allah’a sığınma ve Allah sevgisi öne çıkarılmıştır.şeytan evliyasının din-iman, cennet cehenem gibi Allah’ın Allah’ın tekelinde olması gereken olan ve kavramlarda korku saldıklarını unutmamalıyız. Nitekim, evliya patenyli din tüccarlarının bu tür korkularla insanları yıldırıp boyun eğdiklerini bilmekteyiz. Onlar, birer ahiret müfettişi gibi başlarına çöktükleri kitleleri korkutup bastırmakla ve çıkış yolu olarak kendilerini göstermek suretiyle de bu kitleleri sömürüp soymaktadırlar.

 

2. Şeytanın orduları (Şura, 95):

Ordular deyimi mutlak bırakıldığına göre, şeytancılığın her türden ordusu olduğunu düşünmek zorundayız. Bunlar; kan, zulüm ve fesat orduları olabileceği gibi bilim, teknoloji, strateji casusluğu yapan gizli ordular da olabilir. Sömürgeci-Emperyalist ülkelerin istihbarat örgütlerinin bir kısmı, işte bu türden ordulardır. Ve bu ordular, düzenli askeri ordulardan daha güçlü ve işlevseldir.

 

bazı zeminlerde, büyük inkarlarla beslenen ve dini ifsat amacına hizmet eden sivil memurlardan oluşmuş ‘kültür yoluyla bozgun orduları’ da vardır. Bunların sayısı, bazı çoğrafyalarda, bazı ülkelerin düzenli askeri ordularından daha kabarıktır. Ve bunlar bazı zeminlerde, askeri ordulardan, bakanlıklardan daha büyük meblağlarla beslenebilmekteler.

 

3. Hizbuşşeytan yani şeytanın özel ekibi (Mücadile, 19):

Hizbuşşeytan, şeytanın, din içinde iş gören ekibi olup Kur’an’dan uzaklaştırma, Kur’an’ı unutturma görevini yüklendiği özel timdir. Bu tim, şeytan tarafından iyice sarılıp kucaklanan bir ekip olarak tanıtılır. (Zühruf, 36; Mücadile, 19) Bu da bize, Kur’an’dan uzaklaştırma ve Kur’an’ı unuturma işinin şeytancılıkta çok özel ve önemli bir bir yer tuttuğunu gösterir. Gerçekten de dinci ve dinsiz şeytancıların en yoğun gayretle saf dışı etmek istedikleri diğer, Kur’an olmaktadır.

 

Hizbuşşeytan bu işi, Kur’an’ı hiç okutmayarak veya okuyanın anlayacağı dilde okutmayarak yapmaktadır. (Şeytanın bugünkü dünyadaki egemenlik ve tahribatı konusunda geniş bilgi için bizim, ‘Kur’an açısından şeytancılık’ adalı kitabımıza bakılabilir)  

 

Yazar: Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk, İstanbul, 2008

Ekleyen: Seyyid Hakkı


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...