Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Evliyacılık veya karadul tutkusuEvliyacılık veya karadul tutkusu

“Nefsiyle yaşayanlar başka,

Kalbiyle yaşayanlar başkadır.

Kalbiyle yaşayanlarla

Rabbiyle yaşayanlar da başka olur.” Şems-i Tebrizi

 

Gök kubbenin altında Rabbiyle yaşıyan büyük ruhlu aziz insanların bulunduğuna inananlardanız. Bu kadar da değil, o insanların bazılarıyla birliktelik bahtiyarlığına erenlerdeniz. Onların gönüllerine girenlerindeniz. “Tanrı evliyası ile ‘şeytan evliyası’nı ayırmaktaki ısrarlı titizliğimizin sebebi biraz da bundandır. Bir malın gerçeğini tanımış olanlara o malın sahtesini kabul ettirmek kolay değildir. Bizim sözlerimizi, hele hele eleştirilerimizi bu gerçeği unutmadan değerlendirmek gerekir.

 

Yarım asra yakın bir zamandır, bizim önümüze değil Rabbiyle veya kalbiyle, nefsiyle bile yaşamayı başaramamış, şeytanla yaşamayı hüner sanmış ufuksuz örnekler kondu. Bunlar, Rabbiyle yaşayanların suretine bürünerek şeytanla yaşadılar ve hayatı, şeytanın istikametinde yaşatmayı görev edindiler. İşte Kur’an’ın ‘şeytan evliyası’ dedikleri bunlardır. Bunlar, Mevlana Celaleddin’in oğlu ve halefi Sultan Veled’in söylediği gibi ‘İdris kisvesine bürünmüş İblisler’ idi.

 

Sultan Veled’e göre, bir adam Allah adamı iddiasıyla mal mülk, menfaat-kudret celbi peşinde ise ona ‘İdris suretinde İblis’ demek gerekir. (Sultan Veled, Maarif, 334) O halde, Allah ile aldatanlar, özelikle şeytan evliyası olanlar İdris suretinde İblislerdir.

 

Allah ile aldatılan kitle işte bu İdris kisveli İblislerin kahrı altında inliyor. Ankebut Suresi 41. ayet, ‘Allah’ın berisinden evliya edinerek’ Allah ile aldatılanların yani şeytan evliyasına tutulanların korkunç bir ihanetle yüz yüze kalacaklarını bildirmektedir:

 

“Allah’ın birisinden evliya edinenlerin durumu, bir ev edinenin dişi örümceğin durumuna benzer. Ve evlerin en güvensizi / en zayıfı elbette ki dişi örümceğin evidir. Keşke bilselerdi.”

 

Şeytan evliyasını dost ve destekçi edinenler, karadul diye adlandırılan dişi örümceğe sığınanlara benzetiliyor. Bu karadulun tipik özeliklerinden biri şudur: Büyük bir istek ve çekici cilvelerle çiftleşmeye çağırdığı erkek örümceği, çiftleşmenin ardından zehirleyip öldürür.

 

Tarihin en büyük zulümlerine imza atmış olan engizisyon-ruhban saltanatı bir karadullar saltanatıdır.

 

Karadul ihanetine dikkat çeken Ankebut 41. ayetin amacı, örümcek evinin zayıflığını göstermek şeklinde düşünülmüş ve orada kalınmıştır. Oysaki ayetin vermek istediği sadece bu değildir. Evin zayıflığından daha çok, ev sahibinin kahpeliğine dikkat çekilmiştir.

 

Karadul, çok farklı bir zehirlidir. Çiftleştiği örümceği, çiftleşme biter bitmez zehirleyip katleder. Kendisine güvenip misafir olmuş, zevk ve sefa bulmasına hizmet etmiş birine ihanet edenin kahpeliği söz konusudur burada. Tanrısal beyyine (belge, metin), işte bu kahpeliğe karşı insanı uyarıyor. Örümceklerden uzak durmamız için mi? Hayır! Karadula benzettiği ve ‘evliya’ diye andığı Allah ile aldatma Karadullarından uzak durmamız için.

 

Yedek ilahları ifade için kullanılan, ‘evliya’ tabirinin geçtiği ayetler gerçekten ürpertici nesajlar içermektedir. Bu ‘şirk ve şeytan evliyası’ ile kastedilen nedir?

 

Kur’an onlarca yerde, bunu tanımamıza yarayacak bilgileri vermiştir. Şeytan evliyası, bunu bildiği için Kur’an’ın Türkçesinin halk tarafından okunmasına şiddetle karşı çıkmaktadır.

 

Şeytan evliyası, Allah ile kul arasında aracı yapılan, Allah’a yaklaşmada yardımcı oldukları varsayılan (Zümer, 3) Allah katında şefaatçı oldukları ileri sürülen (Yunus, 18) şüreka (Allah’a ortak tutulanlar) türünün en belirginlerinden bir zümrenin adıdır.

 

Halk dilinde bunlara daha başka adlar da verilmektedir. Bilinmesi gereken, bunların Allah ile kul arasında bir komisyonculuk faaliyeti yürüttükleridir. Bu faaliyetinesası şudur: Allah’a kul olmak için, özellikle iyi kul olmak için bu haraç tezgehına az veya çok, şu veya bu şekilde bir şeyler vermek ve ondan onay almak zorunda bırakılıyorsunuz.

 

Kur’an’ın en kahırlı musibetlerden biri olarak yüzlerce ayette gündeme getirip insanı sakındırdığı bu illet, Allah’ın en dinmez öfkeyle cezalandıracağı şirk zulmünün temel görünümünden biridir. Bu illeti insanlık bünyesinden Kur’an temizledi, ama ne yazık ki, Allah ile aldatma dinciliği onu müslümanların hayatına bir ‘kurtarıcı’ yaftasıyla soktu.

 

Hak düşmanı evliyanın özelikleri, belirtileri, tavrı-tazı yüzlerce ayette gösterilmektedir. Şimdi biz tüm bu ayetleri göz önünde tutarak hangi sakatlıkları taşıyanların karadul evliyası sayılması gerektiğini gösterelim:

 

1. Din Kur’an’ın dışına çekmek,

 

2. Kur’an dışından haram ve helaller icat etmek,

 

3. Kur’an dışında tenkit edilmez, eleştirilmez kitaplar (zübür) kabullenmek,

 

4. Hz.Muhammed dışında eleştirilmez kişiler kabul etmek,

 

5. kendilerini veya bazı kişileri Allah ile insanlar arasında yakınlaştırıcı veya şefaatçı (Zümer, 3; Yunus, 18) görmek, göstermek,

 

6. İslam dinini tebliğ işini bir çete mantığıyla şiddet, tehdit, baskı, kandırmak, yalan, hile, ikiyüzlülük gibi şeytani-Yezidi politikalarla yürütmek.

 

7. Allah ve din adına yaklaştığı veya çağırdığı insanlardan ‘hediye’ adı altında veya ‘dine hizmet, cihat, maneviyatçılık, muhafazakarlık, maneviyatlı nesil yetiştirme’ vs. yaftalarıyla sürekli dünyalık toplamak,

 

8. Tebliğ ve fikir mücadelelerinde, kendisi dışındakileri ‘kafir, zındık, fasık, reformist, sünnet düşmanı.....’ gibi, tarih boyunca tüm din sömürücülerinin kullandığı ithamlarla karalamak,

 

9. “Gaye, vesileleri mubah kılar” putperest mantığıyla sürekli yalan söylemek, çalmak-çırpmak, ırza-namusa sataşmak,

 

10. Sünnet adı altında sürekli bir biçimde Arap Emevi örflerini din yapıp topluma pompalamak,

 

11. Hz.Muhammed’i Allah’ın elçisi olma konumundan çıkarıp Allah’ın ortağı olma noktasına doğru çekmeye yönelik kabul ve tavırlar sergilemek,

 

12. Hz.Peygamberi bir ‘tahalluk’ (ahlakını örnek alma) modeli olmaktan çıkarıp bir ‘teşekkül’ (şeklini esas alma) modeli haline getirmek,

 

13. Kur’an’ın okunup anlaşılmasına engel olarak din ve insanlık şu iddiaları ileri sürmek: “İbadet yanlız Arapça yapılır, Kur’an’ın çevrisiyle namaz kılınmaz, Kur’an abdestsiz, baş açık, diz çökmeden, hayızlı iken, lohusa iken okunmaz; Kur’an’ın Türkçe mealini okumak hatim sayılmaz....”

 

14. Allah’a ve Peygamber’e vekillik şeklinde algılamak, bir müşrik siyaset kurumuna dönüşen halifeliği, dinin bir gereği gibi göstermek suretiyle halkın raiyyeleşmesine engel olan Kur’an’sal buyruğu (Bakara, 104) saf dışı etmek.

 

Şeytan evliyesının tüm bu Kur’andışılıkları öetmek için kullandığı tek bir şey vardır: Halkın bilgisizlik ve duygusallığını sömürmek.

 

Yedek ilah anlamındaki şer evliyasının tanımı verilmemiştir. Bu da bir Kur’an mucizesidir. Şirk konusunun tanımını vermeye ne hacet! Karanlığı tanımlamakla bir yere gidilemez. Işığı tanımlamak gerekir. Çünkü ışık tektir.

 

Karadullar, işini-aşını, emeğini-ekmeğini, sevgisini-itibarını sömürüp köleler gibi kullandıkları insanları tarih önünde rezil ettiler. Müslüman kitlelerin insanlık kervanında öncü rolünden çıkıp atık toplayıcı durumuna geçmesinin esas sebebi, Kur’an tevhidini kirleten bu karadullarınşirk zihniyetleridir.

 

Yazar: Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk, İstanbul, 2008

Ekleyen: Seyyid Hakkı


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...