Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Şahı Merdan Ali’nin batın-i yorumu...


Şahı Merdan Ali’nin batın-i yorumu...

Şahı Merdan Ali’nin zahir ve batın-i boyutunu anlamak için, O’nun ilim ummanına dalmak gerekir. Tarihler boyunca pek çok ünlü yazarlar, ünlü araştırmacılar derler ki: “Eğer denizler mürekkep, bütün ağaçlar kalem olsa, Adem oğulları yazıcı olsalar, Cin tayfası da hesap tutsalar; Ya Ali, senin faziletlerini yazmakla tamalayamazlar. 

Faziletlerinden bir kaçı...
* Şahı Merdan Ali, var oluş ötesi bir varlıktır, “Konuşan Kur’an” bilinir.
* Binbir sıfatla (donla) gelip gitmiştir.
* Şahı Merdan Ali, adeletli bir uygulayıcıdır. Dört Kapı Kırk Makamın sahibi. Eline Diline Beline sahip olma ilkelerin Piridir.
* Gönüllere taht kurmuş Allah’ın, insan sıfatındaki umut meleğidir.
* Bütün güzeliklerde Şahı Merdan Ali görünür, Şahı Merdan Ali vardır.  

Yer gök tufan iken yani karalar yok iken yeşil bir kubede, bir nur varmış. Melek Cebrail, uzun dönüşlerden sora Allah’ın izniyle kubbeye konar. Yeşil Kubbe’de nura bürünmüş bir kadın görür ve kendisine sorar, sen kimsin? kadın; “Başımdaki taç Muhamed Mustafa, belimdeki kemer Ali’yyel Murtaza, kulağımdaki  küpeler Hasan ve Hüseyin, ben  ise Fatma-tül Zehra"  diye yanıtlar. 

Alevi  inancına baktığımızda, ilahi bir gücün varlı­ğını görmekteyiz. Hz.Muhammed Mustafa ve Şahı Merdan Ali varoluş ötesine ait ruhani bir nurdurlar. Dolayısıyla bu nurun hikmeti Hz.Muhammed Mustafa’dan kızı Fatma-tüz Zöhre’ye, Fatma Ana ile Şahı Merdan Ali’den de oğulları Imam Hasan ile Imam Hüseyin’e gemiş ve ilahi nur ile nurlandırmışlardır yani nasiplendirilmişlerdir. 

Aleviler, genel olarak batın ve zahir ilmine nail olmuş Şahı Merdan Ali'yi, gerçek kabe-kıble olarak kabul etmektedirler. Bunun içindir ki Aleviler Şahı Merdan Ali’yi Tanrı’nın aynası, yer yüzündeki belirmesi, açıkla­ması olarak görülür. Dolayısıyla dini sevgi, kabesi ise, Kamil-i Insan’dır.   

Aşık Turabi, Şahı Merdan Ali’nin kutsallığını şöyle dile getirmiştir.
Salma dil gemisin engine Aşık,
Erenler ceminde payen bulunmaz.
Her yerde faş etmez Sırr-ı Hakikat,
Ali çoktur, Şah-ı Merdan bulunmaz.

Aşık Turabi  

Alevilerce Şahı Merdan Ali, “Allah’nın prototipi’dir” ifadesindeki mana Allah’nın yeryüzündeki açılımıdır. Dolayısıyla Şahı Merdan Ali’yi tanrılaş­tırmak değildir, O’nu; Allah’ın insanda, belirmesi ve tecelisi olarak görürler. Bu gerçeği, "Hakk adem­de, Mümünün kalbinde" gibi kavramlarla ifade etmişlerdir. Yukarıdaki deyimlerden de anlaşılacağı gibi Allah’ın sıfatlarını kendinde taşıyan, Şahı Merdan Ali’dir ve Allah ile beraber olduğu inanancı mevcuttur.  

Şahı Merdan Ali, Hakk ile beraber oluşunu Hilmi Dede Baba şöyle dile getirmiştir.
Ali evvel Ali ahir,
Ali batın Ali zahir,
Ali tayyip Ali tahir,
Ali göründü gözüme.

Ali candır Ali canan,
Ali dindir Ali iman,
Ali rahim Ali rahman,
Ali göründü gözüme.

Hilmi Dede Baba

Çorumlu Aşık Sefil Ali ise, Şahı Merdan Ali’nin sırrını şöyle dile getirmiştir. 
Çarh-ı döndüren, elinden sırr-ı hikmet eyleyen,
Ol Muhammed buyurdu ki: Yektir Ali, bir dedi, 
Hem evveli, hem ahiri, her şeye kadirdir dedi, 
Ali'ye şüphe getirenler mutlaka kafirdir dedi.

Çorumlu Sefil Ali 

Her Alevi bilmektedir ki, Şahı Merdan Ali'de aynı zamanda yaratılmış bir beşeri kuldur. Ozan Yunus Emre, konu hakkında; "Yaratı­lanı severim, yaratandan  ötürü" söylemi de, aynı anlama gelmek­tedir. Diğer bir deyimle Kamil-i Insan olanın ilminden, yeteneğinden, bilgisinden kayna­klanan bir sıfattır.   

Tüm bu anlatımlardan, yorumlardan, ifadelerden yola çıktığımızda Şahı Merdan Ali; Yeniden dirilişin, yaşamın canlandığı ve hayat bulduğu günün sembolü olmuştur. Bu güne, Nevruz denilmiştir.
Aşk ile Huu...
 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=
 

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...