Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Şahı Merdan Ali, Allah mıdır?Şahı Merdan Ali, Allah mıdır? 
Batıni anlamda insan, özünde bütün alemleri toplamış bir küçük kainat’tır. Yaratıcı, kemalini, insanı yaratışta bulmuştur. 

Tanrı insanda, ancak kemalin en yüksek noktasına eriştiği zaman görünüşe dönüşebilir.. Yani Kamil-i Insan, erdemliğe ulaştığı zaman, “O’nunla” beraber olabilir. Kamil-i Insan’nın hedefi Allah’ın ilmine, hakikatine, sırrına ulaşmak ve O’nunla dost olmaktır.   

Hünkar Hace Bektaş-ı Veli, konuyu şöyle özetlemiştir: „Kul Tanrı’ya Kırk Makam’da erer, ulaşır, dost olur“ demiştir.  Ulaşmak ve Dost olmak manası: Kendi benliğinden siyrilip Allah’ın benliğinde erimek ve O’nunla beraber olamaktır. Allah ile beraber olmak, Allah’tır anlamına gelmez ve öyle de algılanmamalıdır. 

Işte batıni anlamda Şahı Merdan Ali, bu erdemliğe kavuşup Allah ile bir olmuştur. Çünkü ikilik birlenince, bir olunca da herşey ayan ve beyan olur. Dolayısıyla ayrı, gayrı yok demektir. Diğer bir deyimle ikiliğin birlenmesi, Şahı Merdan Ali ile Allah arasında gerçekleşmiştir. Bu nokta da DİKKAT edilmesi gerek Şahı Merdan Ali, Allah’ın kendisi değildir; ‚O’na erişmiş, bir olmuş ve bir nesne halini almıştır.   

Hz.Muhammed Mustafa: “Ey Ali, anandan doğduğunu görmeseydim  sana Allah  diyecektim, sana ulaştım ama sırrına varamadım“ der.   

Şahı Merdan Ali, Allah’ın zahiride tecelli etmesi ve Mükkemel insan „Kamil Insan“ sıfatıdır. Yani Kamiliğin, erdemliğin, olgunluğun bütün sıfatlarını kendinde taşıdığı için ve Sırr-ı Hakikat kapısına ulaşıp Hakk ile Hakk olduğu için Şahı Merdan Ali, Allah ile bir görülmüştür fakat Allah’ın kendisidir anlamına gelmez.  

Tam bir netliğe ulaşa bilmek için, bir örnekte Seyyid Nesimi’den verelim:
Ey talip gözünü aç da gör her baş olanın (server) kaynağı Şahı Merdan Ali’dir.
Muhammed Mustafa sevgi ile deniz, Şahı Merdan Ali ise gevher değerindedir. Muhammed Mustafa bilime kaynak, Şahı Merdan Ali bu kaynaktan konuşan ve onu açıklayandır. Çünkü ona her sır ayan olur. O aynı zamanda Kanber’in efendisidir. Şahı Merdan Ali cümlenin canı, Muhammed Mustafa ise Şahı Merdan Ali’nin özkaynağıdır. Hz.Muhammed Mustafa’nın sevgili dostu Şahı Merdan Ali şanı bir gerçekliktir. Eğlenceye dönük binlerce çeşit hareketler Şahı Merdan Ali’nin buyruğu ile olur. Yazlar ve kışlar ondan gelir: o cisimlere can verir. Bilgisiz yabanlar Şahı Merdan Ali’nin, Hz.Muhammed Mustafa’nın kim olduğunu ne bilsinler? Hz.Muhammed Mustafa dinin başı, kurucusu; Şahı Merdan Ali ise cümleye rehber, yolgösterendir.   

Yine bir örnek Pir Sultan Abdal’dan verelim:
Pir Sultan’ım, bu dünyaya dolu geldim dolu benim.
Bilmeyenler bilsin beni, Ben Ali’yim Ali benim   

Resmi islam tarihinde 661 yılında Hakk’a yürüyen Şahı Merdan Ali’nin, 15’inci yüzyılda nasıl oluyor da Pir Sultan Abdal tarafından “Ben Ali’yim Ali benim” denilerek ölmediği vurgulanıyordu.   

Bunun manası: Evliyalar ölmez, beden (don) değişir demektedir. Şahı Merdan Ali bütün evliyaların rehberidir. Gelen her evliya Şahı Merdan Ali’nin bir sıfatını taşımaktadır. Gelen Pir Sultan Abdal bedenidir (donudur) fakat ruh, sıfat, nefes ise, Şahı Merdan Ali’nin nefesidir.   

Yine Hallacı Mansur, Enel Hak dediği zaman Hakk’tan gayrı değilim, Ben Hakk’tan ibaretim demektedir. Hakk’ın varlığının onda yüz bulmasıdır.

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Alevi inanç yolunda, hizmet sayfalarımız...
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
Facebook, Seyyid Seyfeddin Ocağı-Dergah grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  Fcebook, Seyyid Seyfeddin Ocağı-ilim sayfamız; https://www.facebook.com/Seyyid-Seyfeddin-Oca%C4%9F%C4%B1-sayfas%C4%B1-194839911064876/ 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/
 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...